Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Λυγερός Σ.

Λυγερός Σπυρίδων, ​Επίκουρος Καθηγητής

Λυγερός Σπυρίδων

Τομέας:

Κλινική/Εργαστήριο:

Γνωστικό Αντικείμενο:

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: