Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Σαμψώνας Φ.

Σαμψώνας Φώτιος, ​Επίκουρος Καθηγητής

Σαμψώνας  Φώτιος

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Παθολογία - Επεμβατική Πνευμονολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

fsampsonas@upatras.gr