Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Λέκτορες

Λέκτορες

Μιχαήλ Γεώργιος
Παιδιατρικής, Μαιευτικής, Γυναικολογίας
Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Βιογραφικό