Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Δάσιος Θ.

Δάσιος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δάσιος  Θεόδωρος

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παιδιατρικής

Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδιατρική και Νεογνολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία Αναπνευστικού Συστήματος στο Νεογνό, Περιγεννητική Επιδημιολογία, Παρακολούθηση στην Εντατική Νεογνών

ΠΓΝΠ, Ρίο 3ος Όροφος, Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ΠΓΝΠ

2610999856 tdassios@upatras.gr

Ώρες υποδοχής Φοιτητών

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Ομιλίες

Closed loop automated oxygen control (April 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=tn-86GbpqMk&t=580s

High flow nasal cannulae: evidence, pros and cons (2022)

https://www.youtube.com/watch?v=jq1Q57NfgHU

Σταθεροποίηση χειρουργικών περιστατικών στη ΜΕΝΝ (2022)

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QyjZ8ShyRNU

Κορτικοστεροειδή για την πρόληψη Βρογχοπνευμονικής Δυσπλασίας (2023)

https://www.youtube.com/watch?v=OYH3O67jR8k

Αναπνευστική παρακολούθηση στην αίθουσα και τη μονάδα: νεότερα δεδομένα (2023) https://www.youtube.com/watch?v=8Ui2zZ0WxG8

Κυματομορφές Αναπνευστήρα (2023)

https://www.youtube.com/watch?v=lhZXNE2VPEg

Μέτρα για την ελάττωση της Βρογχοπνευμονικής Δυσπλασίας (2024)  https://www.youtube.com/watch?v=QEfbRPGHl30