Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Σινωπίδης Ξ.

Σινωπίδης Ξενοφών, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σινωπίδης Ξενοφών

Τομέας: Υγείας Παιδιού

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παιδοχειρουργικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Γενική Χειρουργική ΠαίδωνΝεογνική ΧειρουργικήΠαιδοουρολογίαΝεφρική Μεταμόσχευση

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Παιδιατρική Κλινική, Πρώτος Όροφος

2613603813 2610994533 xsinopid@upatras.gr sinopidis@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Ξενοφών Σινωπίδης γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη. Το 1990 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Την περίοδο 1991-1993 εκπλήρωσε την Υπηρεσία Υπαίθρου και τη Στρατιωτική θητεία. Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Χειρουργικής Παίδων το 2001 μετά από άσκηση στην Κλινική Μεταμοσχεύσεων του ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, την Β' Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ και την Κλινική Χειρουργικής Παίδων του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο "Γεννηματάς" της Θεσσαλονίκης. Την περίοδο 2001-2003 υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του ΑΠΘ και την περίοδο 2003-2009 υπηρέτησε στην ίδια Κλινική ως Επιμελητής Β' του ΕΣΥ. Αναγορεύθηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με βαθμό "Άριστα" το 2005, με θέμα "Σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση του εμβυθισμένου πέους". Από το 2009 μέχρι σήμερα υπηρετεί στη θέση του Λέκτορα της Παιδοχειρουργικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Πραγματοποιεί θεωρητικά μαθήματα από αμφιθεάτρου στους προπτυχιακούς πεμπτοετείς και εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, καθώς και φροντιστηριακά μαθήματα σε μικρές ομάδες φοιτητών, ενταγμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παιδιατρικής Κλινικής. Πραγματοποιεί επίσης μαθήματα απαρτιωμένης διδασκαλίας στους τεταρτοετείς φοιτητές. Αντιμετωπίζει τις παιδοχειρουργικές παθήσεις των νεογνών και παιδιών που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική, τη ΜΕΘ Νεογνών και τη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Συνεργάζεται με την Παιδοχειρουργική Κλινική του "Καραμανδανείου" Παιδιατρικού Νοσοκομείου Πατρών, όπου πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις Γενικής Χειρουργικής Παίδων, Νεογνικής Χειρουργικής και Παιδοουρολογίας κάθε βαρύτητας και συμμετέχει στην εκπαίδευση των Ειδικευόμενων Ιατρών της Παιδοχειρουργικής. Συμμετέχει στο έργο της ομάδας Μεταμοσχεύσεων Νεφρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, λαμβάνοντας μέρος τόσο σε χειρουργικές επεμβάσεις λήψης όσο και μεταμόσχευσης. Διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική, την Παιδοχειρουργική Κλινική του Καραμανδανείου Νοσοκομείου και το Ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετέχει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή 6 υποψηφίων Διδακτόρων της Ιατρικής Σχολής.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1.Roupakias S, Sinopidis X, Karatza A, Varvarigou A. Predicitive risk factors in childhood urinary tract infection, vesicoureteral reflux, and renal scarring management. Clin Pediatr 2013 Epub ahead of print 2.Sinopidis X, Panagidis A, Alexopoulos V, Georgiou G. Is linear wound closure acceptable option for congenital midline cleft excision in neonates? APSP J Case Rep. 2013; 4(2):26 3.Anthimidis G, Kosmidis C, Efthimiadis C, Stavrakis T, Baka S, Sinopidis X, Vasiliadou K, Ioannidou G. Frozen Section Analysis of an Ovarian Mass and Fertility-Sparing Surgery: Can We Rely on It? J Gunecol Surg. 2013; 29(1):31-32 4.Sinopidis X, Panagidis A, Alexopoulos V, Karatza A, Mitropoulou K, Varvarigou A, Georgiou G. Omentum in the pediatric umbilical hernia: is it a potential alarm for the appearance of complications? Case Rep Pediatr. 2012; 2012:463628 5.Sinopidis X, Kourea HP, Panagidis A, Alexopoulos V, Tzifas S, Dimitriou G, Georgiou G. Congenital midline cervical cleft: diagnosis, pathologic findings, and early stage treatment. Case Rep Pediatr. 2012; 2012:951040 6.Sinopidis X, Alexopoulos V, Panagidis A, Ziova A, Varvarigou A, Georgiou G. Internet impact on the insertion of genitourinary tract foreign bodies in childhood. Case Rep Pediatr. 2012; 2012:102156 7.Sinopidis X, Kaleyias J, Mitropoulou K, Triga M, Kothare SV, Mantagos S. An uncommon case of pediatric neurobrucellosis associated with intracranial hypertension. Case Rep Infect Dis. 2012; 2012:492467 8.Sinopidis X, Fouzas S, Ginopoulou A, Pantiora A, Mantagos S, Papanastasiou D, Salakos C. Foreign body migration through the parotid duct causing suppurative parotitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra. 2011; 6(2):87-88 9.Tzellos TG, Sinopidis X, Kyrgidis A, Vahtsevanos K, Triaridis S, Printza A, Klagas I, Karakiulakis G, Papakonstantinou E. Differential hyaluronan homeostasis and expression of proteoglycans in juvenile and adult human skin. J Dermatol Sci. 2011; 61(1):69-72