Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Παιδοχειρουργικής

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 49/16.2.01 ΦΕΚ ΦΕΚ 38/5-3-01

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 1ος Όροφος

2610 999847 2610 994535

Προσωπικό

Διευθυντής Σινωπίδης Ξενοφών