Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Κωλέτσης Ε.

Κωλέτσης Ευστράτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωλέτσης Ευστράτιος

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΧΛΟΗΣ 33, Βούλα Αθήνα, Ελλάδα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών

2610 999355 2610 999799 ekoletsis@hotmail.com ekoletsis@upatras.gr

Ώρες υποδοχής Φοιτητών

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

https://scholar.google.com/citations?user=-i3eMpAAAAAJ&hl=en

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Στα πλαίσια της ειδικότητος Θωρακοχειρουργικής και σε επιλεγμένα μαθήματα σε κλινικές μετά από πρόσκληση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χειρουργική Ογκολογία», το οποίο συνδιοργανώνει η Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» και η Β΄ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Ν.Α. «Αρεταίειο»

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Koletsis E, Chatzimichalis A, Fotopoulos V, Kokkinis K, Papadimitriou E, Tiniakos D, Marinos E, Bellenis I, Dougenis D. Donor lung pretreatment with surfactant in experimental transplantation preserves graft hemodynamics and alveolar morphology. Exp Biol Med (Maywood). 2003;228:540-545 Koletsis E, Chatzimichalis A, Apostolakis E, Kokkinis K, Fotopoulos V, Melachrinou M, Chorti M, Crockett J, Marinos E, Bellenis I, Dougenis D. In Situ Cooling in a Lung Hilar Clamping Model of Ischemia Reperfusion Injury. Exp Biol Med. 2006;231:1410-1420 Mavrilas D, Koutsoukos P, Koletsis E, Apostolakis E, Dougenis D. In-vitro evaluation for potential calcification of biomaterials used for staple line reinforcement in lung surgery Exp Biol Med (Maywood). 2006;231:1712-7 Koletsis E, Kalogeropoulou C, Prodromaki E, Kagadis G, Katsanos K, Spiropoulos K, Petsas Th, Nikiforidis G, Dougenis D. Tumoral and non-tumoral trachea stenoses: evaluation with three-dimensional CT and virtual bronchoscopy Journal of Cardiothoracic Surgery 2007;2:18 Koletsis E, Prokakis C, Apostolakis E, Chatzimichalis A, Dougenis D. Surgery after induction chemoradiotherapy for non small cell lung cancer: when and why J BUON 2007;12(4):453-61 Panagopoulos N, Karakantza M, Koletsis E, Apostolakis E, Sakellaropoulos G, Filos K, Theodori Ε, Dougenis D. Influence of blood transfusions and preoperative anemia on long-term survival in patients operated for non-small cell lung cancer Lung Cancer 2008;62:273-80 Apostolakis E, Koletsis E, Dedeilias P, Kokotsakis J, Sakellaropoulos G, Psevdi A, Bolos K, Dougenis D. Antegrade vs retrograde cerebral perfusion in relation to postoperative complications following aortic arch surgery for acute aortic dissection type A J Card Surg 2008;23:480-7 Prokakis Ch, Koletsis E, Apostolakis E, Chatzimichalis A, Dougenis D. Preoperative chemotherapy in early stage (stage IB-IIIA) resectable non small cell lung cancer. Is it justified? J BUON 2008;13(2):161-8 Prokakis Ch, Koletsis E, Apostolakis E, Panagopoulos N. Stamou Kouki H, Sakellaropoulos G, Filos K, Dougenis D. Routine suction of intercostal drains is not necessary after lobectomy. A prospective randomized trial. World J Surgery. 2008;32:2336–2342 Koletsis E, Kalogeropoulou C, Katsanos K, Apostolakis E, Dougenis D. Spontaneous pneumomediastinum involving carotid artery neurovascular pedicle. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals 2008;16:434-435 Koletsis E, Ekonomidis S, Panagopoulos N, Tsaousis G, Crockett J, Panagiotou M. Two stage hybrid approach for complex aortic coarctation repair Journal of Cardiothoracic Surgery 2009;4:10 Mitsos S, Katsanos K, Dougeni E, Koletsis E, Dougenis D. A critical appraisal of open- and closed-chest models of experimental myocardial ischemia Lab Anim (NY). 2009 May;38(5):167-77. Prokakis Ch, Koletsis E, Apostolakis E, Zolota V, Chroni E, Baltayiannis N, Antonios Chatzimichalis, Dougenis D Modified Maximal Thymectomy for thymic epithelial tumors: predictors of survival and neurological outcome in patients with thymomatous myasthenia gravis. World J Surgery 2009;33:1650-8 Apostolakis E, Filos K, Koletsis E, Dougenis D. Lung Dysfunction Following Cardiopulmonary Bypass. J Card Surg 2010 Jan-Feb;25(1):47-55 Koletsis EN, Prokakis C, Karanikolas M, Apostolakis E, Dougenis D.Current role of surgery in small cell lung carcinoma. J Cardiothorac Surg. 2009 Jul 9;4(1):30. Dedeilias P, Koletsis E, Rousakis A, Kouerinis I, Zaragkas St, Grigorakis A, Leivaditis V, Malovrouvas D, Apostolakis E. Deep hypothermia and circulatory arrest in the surgical management of renal tumors with cavoatrial extension. Journal of Cardiac Surgery. 2009;24(6):617-23 Ch Prokakis, E Koletsis, S Salakou, E Apostolakis, N Baltayiannis, A Chatzimichalis, Th Papapetropoulos, D Dougenis. Modified maximal thymectomy for myasthenia gravis: impact of maximal resection on late neurological outcome and predictors of disease’s remission. Annals of Thoracic Surgery 2009;88(5):1638-45 Katsanos K, Sabharwal T, Koletsis E, Fotiadis N, Roy-Choudhury Sh, Dougenis D, Adam A. Direct erosion and prolapse of esophageal stents into the tracheobrachial tree leading to life threatening airway compromise Journal of Vascular and Interventional Radiology 2009;20(11):1491-5 Apostolakis EE, Koletsis EN, Baikoussis NG, Siminelakis SN, Papadopoulos GS. Strategies to prevent intraoperative lung injury during cardiopulmonary bypass. J Cardiothorac Surg. 2010 Jan 11;5:1. Review Koletsis E, Prokakis C, Baltayiannis N, Apostolakis E, Chatzimichalis A, Dougenis D. Surgical decision making in tracheobronchial injuries on the basis of clinical evidences and the injury's anatomical setting: A retrospective analysis. Injury. 2010 Sep 21; 43(9):1437-41 Koletsis EN, Prokakis C, Crockett JR, Dedeilias P, Panagiotou M, Panagopoulos N, Anastasiou N, Dougenis D, Apostolakis E. Prognostic factors of atrial fibrillation following elective coronary artery bypass grafting: the impact of quantified intraoperative myocardial ischemia. J Cardiothorac Surg. 2011 Oct 3;6:127. Mitsos S, Katsanos K, Koletsis E, Kagadis GC, Anastasiou N, Diamantopoulos A, Karnabatidis D, Dougenis D. Therapeutic angiogenesis for myocardial ischemia revisited: basic biological concepts and focus on latest clinical trials. Angiogenesis. 2011 15(1):1-22 Katsanos K, Mitsos S, Koletsis E, Bravou V, Karnabatidis D, Kolonitsiou F, Diamantopoulos A, Dougenis D, Siablis D. Transauricular embolization of the rabbit coronary artery for experimental myocardial infarction: comparison of a minimally invasive closed-chest model with open-chest surgery. J Cardiothorac Surg. 2012 Feb 13;7:16. doi: 10.1186/1749-8090-7-16. Antoniou T, Prokakis C, Athanasopoulos G, Thanopoulos A, Rellia P, Zarkalis D, Kogerakis N, Koletsis EN, Bairaktaris A. Inhaled nitric oxide plus iloprost in the setting of post-left assist device right heart dysfunction. Ann Thorac Surg. 2012 Sep;94(3):792-8 Antoniou T, Koletsis EN, Prokakis C, Rellia P, Thanopoulos A, Theodoraki K, Zarkalis D, Sfyrakis P.Hemodynamic effects of combination therapy with inhaled nitric oxide and iloprost in patients with pulmonary hypertension and right ventricular dysfunction after high-risk cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2013;27(3):459-66. doi: 10.1053/j.jvca.2012.07.020. 62. Mitsos S, Koletsis EN, Katsanos K, Bravou V, Kolonitsiou F, Marinos E, Flordellis CS, Dougenis D.Intramyocardial thrombin promotes angiogenesis and improves cardiac function in an experimental rabbit model of acute myocardial infarction. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Jul 13. doi:pii: S0022-5223(13)00601-6. 10.1016/j.jtcvs.2013.05.036.

Επιλεγμένες Ομιλίες

1. 11ο ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ στα πλαίσια του θεσμού ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ομιλία: “Από τον προφορικό στον ηλεκτρονικό λόγο” (Ram-μα 1.0, Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος.) Πάτρα, 21-23 Φεβρουαρίου 1997. 2. 1ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ με θέμα: ΜΕΛΑΝΩΜΑ: Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Ομιλία: “Φρουρός-Λεμφαδένας. Ραδιοϊσοτοπική ανίχνευση του Λεμφαδένα – Φρουρού με χρήση Τεχνήτιου 99” Αθήνα, 23 Ιουνίου 1999 Αμφιθέατρο Νοσοκομείου “Α. Συγγρός” 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 17Ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΝΟΣΟΚOMEIO ΝΙΜΤΣ, 16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΑΘΗΝΑ Ομιλία: ΟΓΚΟΜΟΡΦΗ ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΣ 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύγχρονη Εφαρμογή Διαγνωστικών Χειρισμών. 19Ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΝΟΣΟΚOMEIO ΝΙΜΤΣ, 3-4 ΜΑΙΟΥ 2003 ΑΘΗΝΑ Ομιλία: Αξιολόγηση ενός κεντρικού αναθεωρητικού προγράμματος για προεγχειρητική σταδιοποίηση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα. Επίδραση στην πρόγνωση: Μια πολυκεντρική μελέτη. 5. 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Καρδιοχειρουργικής. Αμφιθέατρο ΑΙ3 Ιατρικού Τμήματος, Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2004, 18:00-20:00. Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρικό Τμήμα Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική. Θέμα Σχολιασμού: Πειραματικές Μεταμοσχεύσεις Πνεύμονα 6. Αμφιθέατρο Χειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Παρουσίαση Πρότυπης διδασκαλίας. 15 Ιουλίου 2004. Ομιλία: Μέθοδοι συντήρησης πνευμονικού μοσχεύματος. Σύγχρονες απόψεις “Η καλύτερη συντήρηση για το χειρότερο μόσχευμα” 7. Αμφιθέατρο Α1, Τμήμα Ιατρικής, 3η διημερίδα Ερευνητικές Δραστηριότητες μελών ΔΕΠ Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών 10-11 Ιουνίου 2005, Ομιλία: ‘Η χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα, βελτιώνει την αιμοδυναμική του μοσχεύματος, μειώνοντας την φλεγμονώδη αντίδραση του συνδρόμου επαναιμάτωσης’ 8. Παράρτημα Πατρών Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας, Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα 31/05/06. Στρογγυλή Τράπεζα, Θέμα: Υγεία ή Τσιγάρο; Ενημερώνομαι υπεύθυνα αποφασίζω τώρα. Ομιλία: «Επίδραση του καπνίσματος στη καρδιαγγειακή νόσο» 9. 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 23-26/11/2006, MAKEDONIA PALACE Θεσσαλονίκη, Στρογγυλή Τράπεζα, Θέμα: Τι νεότερο στη Θωρακοχειρουργική και Καρδιοχειρουργική σήμερα. Ομιλία: «Νεώτερες εξελίξεις στη Χειρουργική Θώρακος» 10. 5th International Congress on Lung Cancer, Congress Center of the University of Patras 26/01/2007, Θέμα: New concepts of NSCLC treatment, Ομιλία: Surgery following induced chemo/radio therapy. 11. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερηχογραφίας, Refresher Course. Θέμα: Η υπερηχογραφική σημειολογία στο τραύμα και τη παρακολούθηση του: Θώρακας, Κοιλιά, Άκρα. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών. Αθήνα 1-4 Ιουνίου 2007 12. 1ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων. 17-18 Νοεμβρίου 2007, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη Ομιλία: «Καλοήθεις-Κακοήθεις εξεργασίες τραχείας. Αντιμετώπιση και αποτελέσματα», 13. 1ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων. 17-18 Νοεμβρίου 2007, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη Ομιλία: «Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα στην Οισοφαγική χειρουργική 14. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, Εξελίξεις στην Πνευμονολογία. Πνευμονολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδος. 2008, Patra Palas Hotel. Ομιλία: Νεότερα στη χειρουργική του Καρκίνου του Πνεύμονα 15. 12ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών Ομιλία: Σταδιοποίηση του Καρκίνου του Πνεύμονα. Νεότερα δεδομένα 27-28 Μαρτίου 2008, Συνεδριακό Κέντρο Πατρών 16. 15-19 Μαίου 2009 Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικης Θωρακα Καρδίας Αγγείων Ομιλία: Εμπύημα - παραπνευμονική συλλογή: Θωρακοσκοπική θωρακοτομή ή ανοικτή θωρακοτομή; 17. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξελίξεις στην Ογκολογία 18 – 19 Φεβρουαρίου 2011 Συνεδριακό Κέντρο Πατρών, Ομιλία: Μη Μικροκυτταρικό καρκίνωμα – Θωρακοχειρουργική Στρατηγική 18. 16ο Ετήσιο Συνέδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος 28-30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio Ομιλία: Καρκίνος Πνεύμονα Χειρουργική Αντιμετώπιση 19. 13ο Συνέδριο Χειρουργικών λοιμώξεων 27-29 Σεπτεμβρίου 2013, Λάρισα, Imperial Larisa Hotel Ομιλία: Εμπύημα Θώρακα

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

1. Διδακτορικές Διατριβές 1. Νίκολαος Παναγόπουλος “Μέθοδοι περιορισμού των μεταγγίσεων ομολόγου αίματος στην μείζονα εκτομή του πνεύμονα για καρκίνο”. Εκπονηθείσα διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών. (Μέλος της 7μελους Εξεταστικής Επιτροπής). Έναρξη: 2010. 2. Γεώργιος Εφραιμίδης «Συσχέτιση της ΡΟ2 και του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής με την ανοχή στην κόπωση ασθενών με αποφρακτική πνευμονοπάθεια». Εκπονηθείσα διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 6/3/2008, Μέλος της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 3. Δημήτρης Πατούχας Εκπονηθείσα διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2009, Μέλος της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 4. Φανή Χρονίδου “Μελέτη της ισχαιμίας-επαναιμάτωσης του νωτιαίου μυελού σε πειραματικό μοντέλο εξομοίωσης των επεμβάσεων επί της θωρακικής αορτής”. Διδακτορική διατριβή υπό εκπόνηση, Πανεπιστήμιο Πατρών. (Επιβλέπων Ε Αποστολάκης). Έναρξη: 2009 Μέλος της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 5. Χρήστος Προκάκης “Ο ρόλος της τροποποιημένης μέγιστης θυμεκτομής στην έκβαση των ασθενών με βαρεία μυασθένεια”. Διδακτορική διατριβή υπό εκπόνηση, Πανεπιστήμιο Πατρών. Έναρξη: 2010 Μέλος της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 6. Σοφοκλής Μιτσός. «Θεραπευτική αγγειογένεση σε πειραματικό μοντέλο οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου κονίκλων: Η επίδραση της θρομβίνης» Επιστημονικός Υπεύθυνος χρηματοδοτούμενου Ερευνητικού / Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Κ Καραθεοδωρή» Διδακτορική διατριβή υπό εκπόνηση, Πανεπιστήμιο Πατρών. Μέλος της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.2012 7. Σπυρίδων Γκίζας «Μελέτη της επίδρασης στατινών, β-αποκλειστών ή αναστολέων του υποδοχέα-1 της αγγειοτενσίνης στις αλλοιώσεις που υφίστανται οι καρδιακές βαλβίδες μετά από υπερλιπιδαιμική διατροφή», Πανεπιστήμιο Πατρών. 2010 Μέλος της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 8. Καπαριανός, Αλέξανδρος Μιχαήλ «Επίδραση των λειτουργικών πολυμορφισμών του γονιδίου της ενδοθηλίνης-1 στην έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας σε Καυκάσιο πληθυσμό» 2010 Μέλος της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. 9. Παναγιώτης Αλεξόπουλος. Επιβλέπων Καθηγητής 10. Μαριάνα Μαλιούκη Μέλος της τριμελούς εξεταστικής Επιτροπής 2. Διπλωματικές εργασίες 1. Αντώνιος Ι Χριστόπουλος «Καρδιοαναπνευστική Δοκιμασία Ασκησης στην Προεγχηρητική Εκτίμηση Ασθενών με μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα» .2012 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδων (Master) Ογκολογία θώρακα: Συχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση & Έρευνα, Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών