Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εξάμηνο Ε (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία: -, Εργαστήριο: 2 ώρες την εβδομάδα, Φροντιστήριο:- Κλινική: -

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

ΕΔΙΠ: κ. Γκορτζής Ελευθέριος
 
Αντικείμενο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ
Σοβαρότητα και ιδιαιτερότητα μαθήματος:
 1. Ένα από τα σπουδαιότερα και βασικότερα πεδία της κλινικής ιατρικής έρευνας, είναι αυτό της ολοκλήρωσης και της βελτιστοποίησης των διαγνωστικών και επεμβατικών διαδικασιών με σύχρονα μέσα.
 2. Η χρήση της ρομποτικής στην ιατρική αποτελεί μία καινοτομία-πρόκληση του 21ου αιώνα,  καθώς τα πλεονεκτήματά της τόσο για τον σύχρονο Ιατρό όσο και για τους ασθενείς είναι πολλαπλά. Επακόλουθα, καθίσταται αναγκαία η διδασκαλία των βασικών θεωρητικών αρχών της ρομποτικής στην Ιατρική καθώς και των πρακτικών εφαρμογών της στην σύγχρονη Ιατρική πράξη κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ιατρικών σπουδών.

Eκπαιδευτικοί στόχοι

​Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των ρομποτικών συστημάτων που είναι κατάλληλα για εφαρμογή στην ιατρική, και ειδικότερα σε χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και ο ρόλος του "σύγχρονου" ιατρού μπροστά στην αλματώδη εξέλιξη των δύο επιστημονικών κλάδων, της ιατρικής και της ρομποτικής.

Ειδικότερα το μάθημα στοχεύει:
 1. στην δημιουργία ενός γενικού πλαισίου γνώσης των βασικών αρχών που διέπουν τα σύγχρονα ρομποτικά συστήματα στην Ιατρική.
 2. στην εμπέδωση των εφαρμογών και λειτουργιών των ρομποτικών συστημάτων βελτιστοποίησης των διαγνωστικών και επεμβατικών διαδικασιών χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα και κλινικές περιπτώσεις.

  Περιεχόμενο
 3. Βασικές αρχές Ιατρικής πληροφορικής που διέπουν τα ρομποτικά συστήματα.
 4. Οργάνωση και λειτουργία ενός ρομποτικού συστήματος. Μηχανικό Μέρος. Βαθμοί Ελευθερίας.
 5. Βασικές αρχές που διέπουν τα ρομποτικά συστήματα και κατηγοριοποιήσεις των εφαρμογών στους τομείς της σύγχρονης Ιατρικής.
 6. Στον τομέα της διάγνωσης βιο-αισθητήρες, μικρο-ρομπότ κ.α. Στον τομέα των χειρουργικών ειδικοτήτων, λαπαροσκοπική και θωρακοσκοπική χειρουργική.. Στον τομέα της θεραπείας ρομποτική βοήθεια μετά εγκεφαλικό επεισόδιο, τεχνητά μέλη, τεχνητό δέρμα κ.α.
 7. Εφαρμογές της ρομποτικής στην σύγχρονη κλινική πρακτική. Εφαρμογές στη νευροχειρουργική. Εφαρμογές στην καρδιοχειρουργική. Εφαρμογές στην ορθοπεδική χειρουργική. Εφαρμογές στη γενική χειρουργική. Εφαρμογές στην ουρολογική χειρουργική. Χειρουργικά ρομποτικά συστήματα. Συστήματα υποβοήθησης χειρουργικών επεμβάσεων. Ρομποτικά συστήματα ενδοσκόπησης. Συστήματα ρομποτικής ακτινοχειρουργικης. Ρομποτικά συστήματα τύπου master-slave.
 8. Αρχές της Τηλεχειρουργικής.
 9. Ρομποτικά συστήματα και ο ρόλος του σύγχρονου Ιατρού


  Ακολουθεί μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με 2 στρογγυλά τραπέζια

 

Σκοπός