Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

  • Η κλινική άσκηση είναι διάρκειας 2 εβδομάδων.
  • Ανώτερο όριο ταυτόχρονης παρακολούθησης μέχρι 3 φοιτητές.
  • Συμμετοχή στο καθημερινό πρόγραμμα εργασίας συμπεριλαμβανομένων των χειρουργείων.
  • Παρουσίαση εργασίας με βάση κλινικό πρόβλημα πριν από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
  • Προεγχειρητική και μετεγχειρητική μελέτη ασθενών, λήψη ιστορικού, αιμοληψίες κλπ.