Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Εξάμηνο Η (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 25 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Αντικείμενο:
Χειρουργικές παθήσεις θώρακος και καρδίας.
Σοβαρότητα και ιδιαιτερότητα μαθήματος:
 • Η συχνότητα των παθήσεων του πνεύμονα και της καρδίας στη χώρα μας έχει ιδιαίτερα αυξηθεί και υπολογίζεται ότι έχουν διπλασιασθεί τα χειρουργεία στα όργανα αυτά τα τελευταία 10 έτη.
 • Η στεφανιαία νόσος και ο καρκίνος του πνεύμονα συνεχίζουν να παρουσιάζουν έξαρση στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Πανεπιστημίου μας.
 • Το αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα υποστηρίζουν συνολικά τον οργανισμό και επομένως η προσέγγιση των παθήσεων αυτών από άποψη χειρουργικής παθολογίας έχει ξεχωριστή σημασία.
Διδασκαλία
 • Στόχος είναι να δοθούν τα κύρια μηνύματα και κατευθύνσεις κυρίως και λιγότερο λεπτομέρειες στις χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης.
 • Στα μαθήματα της απαρτιωμένης διδασκαλίας συναντούμε σύντομες εισηγήσεις - παρουσιάσεις σε αντίστοιχα θέματα και το αντικείμενο επομένως ολοκληρώνεται σταδιακά στη πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, την κατ’ επιλογή κλινική άσκηση διάρκειας 3 εβδομάδων στην Καρδιοθωρακοχειρουργική, δίνεται η ευκαιρία της πληρέστερης προσέγγισης και ολοκλήρωσης του αντικειμένου.
 • Υπεύθυνοι για την διδασκαλία είναι τα μέλη ΔΕΠ της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής. Η συμβολή ιατρών του ΕΣΥ υποστηρίζεται, επίσης.
 • Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας είναι 10 για την καρδία, 8 για τον θώρακα συμπεριλαμβανομένων του πνεύμονα του διαφράγματος του μεσοθωρακίου και του θωρακικού τοιχώματος και 2 για τον οισοφάγο.
 • Η διδασκαλία περιλαμβάνει μαθήματα από έδρας με διαφάνειες, προβολές ταινιών και μετά από προγραμματισμό επίσκεψη στο χειρουργείο για παρακολούθηση επεμβάσεων στον πνεύμονα και την καρδιά. Ενθαρρύνεται, επίσης, η συμμετοχή στο πειραματικό χειρουργείο αν την περίοδο των μαθημάτων εκτελούνται ερευνητικά πειράματα.
Εκπαιδευτικοί Στόχοι
 • Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοήσει την παθοφυσιολογία των διαφόρων νόσων του θώρακα και της καρδιάς, να περιγράψει την διαγνωστική προσπέλαση και να μπορεί να συζητήσει τον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης της είτε είναι συντηρητικός είτε χειρουργικός.
 • Κάθε χρόνο μετά το πέρας των μαθημάτων διοργανώνεται με πρωτοβουλία των φοιτητών και συντονισμό των διδασκόντων μελών ΔΕΠ μετά κάθε έτος ένα Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο που περιλαμβάνει συνήθως δύο  στρογγυλά τραπέζια με εισηγητές τους τριτοετείς φοιτητές.
 • Έχουν ήδη γίνει 10 ετήσια μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και η παράδοση αυτή ελπίζουμε να συνεχισθεί σταθερά στο μέλλον.
 • Υπάρχει διάθεση των εκπαιδευτών για κλινικο-ερευνητικές εργασίες στο βαθμό που οι φοιτητές το επιθυμούν.

Ύλη

Μαθήματα

 1. Εισαγωγή στην Καρδιοθωρακοχειρουργική. Καρκίνος πνεύμονα Ι
 2. Καρκίνος πνεύμονα ΙΙ. Εχινόκοκκος κύστη πνεύμονα
 3. Αυτόματος πνευμοθώρακας. Παθήσεις μεσοθωρακίου, τραχείας, ΣΑΚ φλέβας
 4. Παθήσεις θωρακικού τοιχώματος, διαφράγματος. Σοβαρές θωρακικές κακώσεις
 5. Εισαγωγή στην Καρδιοχειρουργική. Εξωσωματική Κυκλοφορία - Στεφανιαία Νόσος Ι
 6. Στεφανιαία νόσος ΙΙ και επιπλοκές.Παθήσεις βαλβίδων Ι
 7. Παθήσεις βαλβίδων ΙΙ. Συγγενείς καρδιοπάθειες στο παιδί και τον ενήλικα
 8. Χειρουργικές παθήσεις θωρακικής αορτής. Επανάληψη χειρουργικών παθήσεων καρδίας
 9. Μεταμοσχεύσεις καρδιοπνευμονικών οργάνων
 10. Χειρουργικές παθήσεις οισοφάγου
 11. Ακολουθεί μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με 2 στρογγυλά τραπέζια