Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 130/15-6-99 ΦΕΚ ΦΕΚ 131/29-6-99

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος όροφος

2610 999847 2610 994535

Προσωπικό

Διευθυντής Χαροκόπος Νικόλαος

  • ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΕΔΙΠ)