Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Αργέντου Μ.

Αργέντου Μαρία-Ιωάννα, ​Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Χειρουργικής

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Χειρουργική-Χειρουργική Μαστού

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

marianna.argentou.@upatras.gr