Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Ασημακοπούλου Μ.

Ασημακοπούλου Μάρθα, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ασημακοπούλου Μάρθα

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Ανατομίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜIΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Βιολογία όγκων του εγκεφάλου, Μοριακοί μηχανισμοί ανάπτυξης της εξεργασίας του οφθαλμού πτερύγιο, Σηματοδοτικές οδοί κυτταρικής επιβίωσης και ογκοκαταστολής σε φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου στον άνθρωπο

Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών "Γιάννης Βαράκης", Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα 2ος Όροφος, Ανατολική πτέρυγα, Δωμάτιο Β59

2610969186, 2610969195 massim@upatras.gr

Ώρες υποδοχής Φοιτητών

Δευτέρα 10:00-12:00, Πέμπτη 11:00-12:00

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Η Μάρθα Ασημακοπούλου έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Βιολογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (1991) και το Δίπλωμα Διδάκτορα Επιστημών (1996) από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκπόνησε τη διατριβή της στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Υπήρξε Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος (ΕΜΥ) (1992-1996) και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Ανατομίας/Ιστολογίας-Εμβρυολογίας (1996-1998), Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2000 μετεκπαιδεύθηκε στις ΗΠΑ, στο Κέντρο Νευροϊολογίας και Βιολογίας Καρκίνου, Εργαστήριο Μοριακής Νευροϊολογίας και Βιολογίας των όγκων του εγκεφάλου, Πανεπιστήμιο Temple, Φιλαδέλφεια και συνεργάστηκε με τον Καθηγητή Χρήστο Κατσέτο, MD, PhD, FRCPath, Neuropathologist, Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας, Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο MCP Hahnemannn, Φιλαδέλφεια. Από το 1998, που εξελέγη ως Λέκτορας, ακολούθως δε, ως Επίκουρη Καθηγήτρια (2002) και ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (από το 2009 έως σήμερα) διδάσκει Μακρο-Μικροσκοπική Ανατομική όλων των συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος και Νευροανατομία, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 2011 είναι υπεύθυνη για τη διδασκαλία της Νευροανατομίας στο πλαίσιο του μαθήματος Νευροεπιστήμες (συνδιδασκαλία με τη Νευροφυσιολογία). Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται στη μοριακή βιολογία των όγκων του εγκεφάλου και συγκεκριμένα στη μελέτη των σηματοδοτικών οδών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση στον εγκέφαλο και στην ταυτοποίηση του μοριακού προφίλ διαφορετικών υποομάδων όγκων του εγκεφάλου με στόχο την ορθολογικότερη ιστοβιολογική ταξινόμησή τους και την εκτίμηση απάντησης σε συγκεκριμένη-εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση (προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες). Πρόσφατη ερευνητική μελέτη αφορά στη διερεύνηση του ρόλου του διαύλου νερού AQP4 και των διαύλων ασβεστίου TRPVs στη δημιουργία του οιδήματος στους όγκους του εγκεφάλου. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνεται η μελέτη των μοριακών μηχανισμών ανάπτυξης του οφθαλμικού πτερυγίου και του ρόλου του Εντερικού Νευρικού Συστήματος σε φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου στον άνθρωπo. Στο πλαίσιο της ερευνητικής της δραστηριότητας έχει επιβλέψει δύο διδακτορικές διατριβές και 16 μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών) και 8 διπλωματικές προπτυχιακές εργασίες (Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών). Έχει 24 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (83% πρώτος και/ή υπεύθυνος συγγραφέας), με 969 βιβλιογραφικές αναφορές (h-index 14) και μία πλήρη δημοσίευση σε ελληνικό περιοδικό. Το Ιmpact Factor των περιοδικών που έχει δημοσιεύσει είναι 13.312 – 1.133 (μέση τιμή 4.35). Έχει 48 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και 15 δημοσιεύσεις υπό μορφή περιλήψεως σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Έχει συγγράψει 3 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία. Έχει συμμετάσχει στη μετάφραση και έχει επιμεληθεί την 1η και 2η ελληνική έκδοση του βιβλίου Mayo Clinic, Ιατρικές Νευροεπιστήμες, Εκδόσεις Γκότσης, 2015 και 2022. Έχει συμμετάσχει σε 5 επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα και είχε την επιστημονική υπευθυνότητα σε επιπλέον ένα ερευνητικό πρόγραμμα βασικής έρευνας ("Κ. Καραθεοδωρή", 1998-2001). Έχει συμμετάσχει στην κρίση ερευνητικών προγραμμάτων και είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εφαρμογές των Βασικών Ιατρικών Επιστημών", Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών, στα μαθήματα: Σεμινάρια φοιτητών Ι και ΙΙ, Παρουσίαση ερευνητικών θεμάτων, Παρουσίαση αποτελεσμάτων, Μοριακή Ανατομική, Παθοβιολογία του ανθρώπου, Νευροεπιστήμες.
  • Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Πληροφορική Επιστημών Ζωής", Τμήματα Ιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών, στο μάθημα: Δομή και λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος.
  • Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "European Course on Biomedical Engineerinng and Medical Physics", Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών και Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στο μάθημα: Ανατομική.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1997

Assimakopoulou M., Sotiropoulou-Bonikou G., Maraziotis T., Varakis Ι. (1997) Prognostic significance of Hsp27 in astrocytic brain tumors: an immunohistochemical study. Anticancer Res, 17 (4A): 2677-2682.

Assimakopoulou M., Sotiropoulou-Bonikou G., Maraziotis T., Papadakis N., Varakis I. (1997) Microvessel density in brain tumors. Anticancer Res, 17(6D):  4747-4753.

1998

Assimakopoulou M., Sotiropoulou-Bonikou G., Maraziotis T., Varakis I. (1998) Does sex steroid receptor status have any prognostic or predictive significance in brain astrocytic tumors? Clin Neuropathol, 17(1): 27-34.

2000

Assimakopoulou M.* (2000) Human meningiomas: immunohistochemical localization of progesterone receptor and heat shock protein 27 and absence of estrogen receptor and PS2. Cancer Detect Prev (Cancer Epidemiology), 24(2): 163-168.

2001

Assimakopoulou M.*, Varakis J. (2001) AP-1 and heat shock protein 27 expression in human astrocytomas. J Cancer Res Clin Oncol, 127(12): 727-732. Doi: 10.1007/s004320100280.

Pharmakakis N., Assimakopoulou M. (2001) Immunohistochemical detection of heat shock protein 27 and Ki-67 in human pterygium. Br J Ophthalmol, 85(11): 1392-1393. Doi: 10.1136/bjo.85.11.1384j.

Katsetos CD., Del Valle L., Geddes JF., Assimakopoulou M., Legido A., Boyd JC., Balin BJ., Parikh NA., Maraziotis T., de Chadarevian JP., Varakis JN., Matsas R., Spano A., Frankfurter A., Herman MM., Khalili K. (2001) Aberrant localization of the neuronal class III beta-tubulin in astrocytomas. Arch Pathοl Lab Med 125(5): 613-624. Doi: 10.1043/0003- 9985(2001)125< 0613:ALOTNC>2.0.CO;2.

Del Valle L., Gordon J., Assimakopoulou M., Enam S., Geddes JF., Varakis JN., Katsetos CD., Croul S., Khalili K. (2001) Detection of JC virus DNA sequences and expression of the viral regulatory protein T-antigen in tumors of the Central Nervous System. Cancer Res, 61(10): 4287-4293.

2002

Del Valle L., Gordon J., Enam S., Delbue S., Croul S., Abraham S., Radhakrishnan S., Assimakopoulou M., Sujatha R., Katsetos CD., Khalili K. (2002) Expression of human neurotropic polyomavirus JCV late gene product agnoprotein in human medulloblastomas. J Natl Cancer Inst, 94(4): 267-273. doi: 10.1093/jnci/94.4.267.

2005

Kondyli M., Varakis J., Assimakopoulou M.* (2005) Expression of p75NTR and Trk neurotrophin receptors in the enteric nervous system of human adults. Anat Sci Int, 80(4): 223-228. Doi: 10.1111/j.1447-073X.2005.00120.x.

2007

Assimakopoulou M.*, Kondyli M., Gatzounis G., Maraziotis Th., Varakis J. (2007) Neurotrophin receptors expression and JNK pathway activation in human astrocytomas. BMC Cancer, 7:202. Doi: 10.1186/1471-2407-7-202.

2008

Assimakopoulou M.*, Zolota V., Chondrogianni C., Gatzounis G., Varakis J.  (2008) p75ΝΤR and TrkC neurotrophin receptors demonstrate a different immunoreactivity profile in comparison to TrkA and TrkB receptors in human normal pituitary gland and adenomas. Neuroendocrinology, 88(2): 127-134. Doi: 10.1159/000119743.

2010

Kondyli M., Gatzounis G., Kyritsis A., Varakis J., Assimakopoulou M.* (2010) Immunohistochemical detection of JAK-2 and STAT-5 proteins and correlation with erythropoietin receptor (EpoR) expression status in human brain tumors. J Neuro-Oncol, 100(2): 157-164. Doi: 10.1007/s11060-010-0156-2.

2014

Pagoulatos D., Lakoumentas J., Pharmakakis N., Assimakopoulou M.* (2014) Hypoxia-Inducible Factor-1α, pVHL and Heat Shock Proteins expression in ophthalmic pterygium and normal conjunctiva. Molecular Vision, 20:441-457. eCollection 2014.

2016

Assimakopoulou M.*, Androutsopoulou C., Zolota V., Matsoukas J.  (2016) Immunoexpression patterns for Hypoxia-inducible Factor-1α and von Hippel-Lindau protein, in relation to Hsp90, of human brain tumors. Histol Histopathol. 31(5):535-546. Doi: 10.14670/HH-11-692.

2017

Assimakopoulou M.*, Pagoulatos D., Nterma P., Pharmakakis N. (2017) Immunolocalization of cannabinoid receptor type 1 and CB2 cannabinoid receptors, and transient receptor potential vanilloid channels in pterygium. Mol Med Rep. 16(4):5285-5293. Doi: 10.3892/mmr.2017.7246.

2018

Rizopoulos T., Papadaki-Petrou H., Assimakopoulou M.* (2018) Expression Profiling of the Transient Receptor Potential Vanilloid (TRPV) Channels 1, 2, 3 and 4 in Mucosal Epithelium of Human Ulcerative Colitis. Cells. 061. 7(6). pii: E61. Doi: 10.3390/cells7060.

2019

Goutsou, S., Tsakona, C., Polia, A., Moutafidi A., Zolota V., Gatzounis G., Assimakopoulou M.* (2019) Transient receptor potential vanilloid (TRPV) channel expression in meningiomas: prognostic and predictive significance. Virchows Archiv. 475(1):105-114. Doi: 10.1007/s00428-019-02584-y.

2020

Nterma P., Panopoulou E., Papadaki-Petrou E., Assimakopoulou M.* (2020) Immunohistochemical Profile of Tumor Suppressor Proteins RASSF1A and LATS1/2 in Relation to p73 and YAP Expression, of Human Inflammatory Bowel Disease and Normal Intestine. Pathology & Oncology Research, 26(1):567-574. Doi: 10.1007/s12253-018-00575-z.     

2021

Faropoulos K., Polia A., Tsakona C, Pitaraki E., Moutafidi A., Gatzounis G., Assimakopoulou M.* (2021) Evaluation of AQP4/TRPV4 channel co-expression, microvessel density and its association with peritumoral brain edema in intracranial meningiomas. J Mol Neurosci.71(9):1786-1795. Doi:10.1007/s12031-021-01801-1.         

 Rizopoulos T., Assimakopoulou M.* (2021) Transient receptor potential (TRP) channels in human colorectal cancer: evidence and perspectives. Histol Histopathol. 36: 515-526. Doi: 10.14670/HH-18-308.

  Moutafidi A., Zolota V., Gatzounis G., Assimakopoulou M.* (2021) Heat shock factor 1 in gliomas: a link with the Transient Receptor Potential channels TRPV1 and TRPA1J Mol Histol. 52(6):1233-1244. Doi: 10.1007/s10735-021-10025-x.      

2023

Assimakopoulou M.*, Christopoulou M.-E., Karamani V., Aletras A.J., Gatzounis G. (2023) Polycystin-2 associates with malignancy in meningiomas. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 31(4):239-244. Doi: 10.1097/PAI.0000000000001 113.

2024

Papageorgacopoulou MA., Bania A., Lagogianni I-A., Birmpas K., Assimakopoulou M.* (2024) The role of glia telomere dysfunction in the pathogenesis of Central Nervous System diseases. Mol Neurobiol, Doi:10.1007/s12035-024-03947-6

 * Corresponding author

Επιλεγμένες Ομιλίες

• «Μελέτη παραγόντων σχετικών με την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των αστροκυτταρικών νεοπλασμάτων του εγκεφάλου», 1η Διημερίδα Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιατρικής Παν/μίου Πατρών, Πάτρα, 9-10 Ιουνίου, 2001

• «Εκφραση των πρωτεϊνών του στρες Hsps (Heat shock proteins) στον εγκέφαλο», 2η Διημερίδα Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιατρικής Παν/μίου Πατρών, Πάτρα, 6-7 Ιουνίου, 2003 

• «Βιολογία των όγκων του εγκεφάλου: Νεώτερα δεδομένα», 3η Διημερίδα Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Ιατρικής Παν/μίου Πατρών, Πάτρα, 10-11 Ιουνίου, 2005 

• «Επιπτώσεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα του doping στους αθλητές», 10ο Υγειονομικό Συμπόσιο, Αθληση-Doping, Κεφαλονιά, 2-4 Σεπτεμβρίου, 2005.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

  1. "Μορφολογική μελέτη της έκφρασης των υποδοχέων κινάσης τυροσίνης Trks (υποδοχείς νευροτροφινών) και VEGFR-3 και συσχέτισή τους με την οδό μεταγωγής σήματος EpoR/JAK2/STAT5 στους όγκους εγκεφάλου του ανθρώπου", Μαρία Κονδύλη, Ιατρός, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών, 2008.
  2. "Μελέτη των μοριακών μηχανισμών ανάπτυξης του οφθαλμικού πτερυγίου στον άνθρωπο: Ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα HIF-1α, της πρωτείνης pVHL και των πρωτεϊνών θερμικού σοκ", Διονύσιος Παγουλάτος, Ιατρός, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών, 2014.
 
 
 

Άλλες Δραστηριότητες

• Aνάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργίας του ερευνητικού τμήματος του Εργαστηρίου Ανατομίας /Ιστολογίας-Εμβρυολογίας  

• Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 11 διδακτορικών διατριβών

• Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 20 διδακτορικών διατριβών 

• Μέλος τριμελούς εξεταστικής επιτροπής 28 μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης

• Οργάνωση και συντονισμός των δράσεων του Τμήματος Ιατρικής, στο πλαίσιο της δραστηριότητας γνωριμίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: «Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο», για τα έτη 2012-2013.