Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΙI

Εξάμηνο Γ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας 1, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΦΡΟΝΙΣΤΗΡΙΑ: 2, ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

OXI

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.upatras.gr/courses/ΜED943

 • Κυκλοφορικό Σύστημα-Καρδιά
  • Περικαρδιακος σάκος -περικαρδιακή κοιλότητα, ινώδες, ορογόνο περικάρδιο
  • Ενδοκάρδιο-Μυοκάρδιο-Επικάρδιο,
  • Κολποκοιλιακές και Μηνοειδείς βαλβίδες .
  • Ινώδης Σκελετός.
  • Ερεθισματαγωγό Σύστημα.
  • Ιστοφυσιολογία
  • Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
 • Αναπνευστικό Σύστημα
  • Ρινική Κοιλότητα (Αναπνευστικό Επιθήλιο-Οσφρητικός Βλεννογόνος)
  • Ρινοφάρυγγας
  • Λάρυγγας σκελετός λάρυγγα ,χόνδροι- μυς
  • Λαρυγγική Κοιλότης,
  • Κοιλιαίες πτυχές η νόθες φωνητικές χορδές -φωνητικές πτυχές γνήσιες φωνητικές χορδές αναπνευστικό και πολύστιβο πλακώδες επιθήλιο
  • Λαρυγγική κοιλία
  • υπεργλωττιδικος γλωττιδικός υπογλωττιδικος χώρος
  • Βλεννογόνος λαρυγγικής κοιλότητας
  • Τραχεία (Βλεννογονος -Ινοελαστικός Σύνδεσμος-Τραχειακός μυς).
  • Πνεύμονες
  • Βρογχικό Δένδρο (Εξωπνευμονικοί βρόγχοι-Ενδοπνευμονικοί Βρόγχοι-Βρογχιόλια (Τελικά και Αναπνευστικά). Κυψελιδικοί Πόροι-Κυψελιδικοί Σάκοι-Κυψελίδες.
  • Μεσοκυψελιδικά διαφράγματα
  • Πνευμονοκύτταρα τυπου Ι και ΙΙ ,Clara κύτταρα
  • Κυψελιδικα μακροφάγα
  • Φραγμός Αίματος-Αέρα.
  • Ιστοφυσιολογία-Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
 • Πεπτικό Σύστημα Ι
  • Βλεννογόνος στόματος γενικά γνωρίσματα, γλώσσα, θηλές γλώσσας-γευστικοί κάλυκες.
  • Σιελογόνοι Αδένες (Μείζονες-Ελάσσονες).
  • Γενικά γνωρίσματα του Γαστρεντερικού Σωλήνα: Βλεννογόνος Βλεννογόνια μυϊκή στιβάδα, Υποβλεννογόνιος, Μυϊκός Χιτώνας και Ορογόνος η Έξω Χιτώνας.
  • Νεύρωση του Γαστρεντερικού Σωλήνα.
  • Χιτώνες: Οισοφάγος, Στόμαχος, Λεπτό έντερο, Παχύ Έντερο (τυφλό-σκωληκοειδής απόφυση, κόλον ορθό και πρωκτός.
  • Βλεννογόνος Γαστρεντερικου σωλήνα
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
 • Πεπτικό Σύστημα ΙΙ
  • Ήπαρ
  • Ηπατοκύτταρα, κολποειδη, πυλαία διαστήματα χοληφόρα
  • -Πάγκρεας ενδοκρινής εξωκρινής μοίρα- Χοληδόχος Κύστη.
  • Ιστοφυσιολογία -Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
 • Ενδοκρινικό Σύστημα Ι
  • Ενδοκρινικό Σύστημα Γενικές Αρχές, Ενδοκρινικό και Νευρικό σύστημα, Ορμόνες-κύτταρα-στόχοι των ορμονών.
  • Κοινά Χαρακτηριστικά της Δομής των Ενδοκρινών Αδένων-Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά των Ενδοκρινικών Κυττάρων.
  • Υποθάλαμος-Υπόφυση (αδενοϋπόφυση-νευροϋπόφυση),
 • Ενδοκρινικό Σύστημα ΙΙ
  • Θυρεοειδής αδένας,
  • Παραθυρεοειδείς αδένες,
  • Επινεφρίδια (μυελώδη ουσία –φλοιώδη ουσία), Κωνάριο ή επίφυση,
  • Θύμος αδένας.
  • Ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος, ενδοκρινής μοίρα των όρχεων, ενδοκρινής μοίρα των ωοθηκών,
  • Πλακούντας.
  • Διάχυτο Ενδοκρινικό Σύστημα.
  • Ιστοφυσιολογία - Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
 • Ουροποιητικό Σύστημα
  • Νεφροί (Φλοιώδης, Μυελώδης Μοίρα, Μυελικές Πυραμίδες ).
  • Κυκλοφορία του Αίματος.
  • Νεφρικοί Λοβοί και Νεφρικά Λόβια.
  • Νεφρώνας-Γενική Οργάνωση του Νεφρώνα.
  • Τύποι Νεφρώνων.
  • Αθροιστικά Σωληνάρια και Πόροι.
  • Νεφρικά Σωμάτια και Διήθηση του Αίματος. Μεσάγγειο.
  • Παρασπειραματική Συσκευή.
  • Διάμεσος Ιστός του Νεφρού.
  • Πυελοκαλυκικό Σύστημα. Ουρητήρες. Ουροδόχος Κύστη. Ουρήθρα-Ουροθήλιο.
  • Ιστοφυσιολογία-Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
 • Γεννητικό Σύστημα άρρενος
  • Δομή Όρχεων
  • Σπερματικά Σωληνάρια-Σπερματογένεση
  • Ενδοορχικοί Πόροι
  • Επιδιδυμίδα, Σπερματικός Πόρος
  • Επικουρικοί Γεννητικοί Αδένες (Σπερματοδόχες Κύστεις, Προστάτης, Βολβουρηθραίοι),
  • Πέος (Σηραγγώδη Σώματα Πέους-Σπογγώδες Σώμα Ουρήθρας)
  • Ιστοφυσιολογία-Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
 • Γεννητικό Σύστημα Θήλεος
  • Δομή Ωοθηκών(Φλοιός-Μυελός).
  • Ανάπτυξη Ωοθυλακίων, Ατρησία Ωοθυλακίων, Λευκό και Ωχρό Σωμάτιο.
  • Δομή Ωαγωγών
  • Δομή Μήτρας (Ενδομήτριο-Εμμηνορρυσιακός Κύκλος-Μυομήτριο-Ορογόνος)
  • Τράχηλος
  • Κολεός,
  • Έξω Γεννητικά Όργανα.
  • Ιστοφυσιολογία-Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
 • Μαστός
  • Λόβια - Σωληνοκυψελοειδείς Αδένες, τελική πορλοβιακή μονάδα
  • -Λιπώδης Ιστός
  • Γαλακτοφόροι πόροι, Θηλή και Θηλαία Άλως,
  • Αδρανής Μαστός, Μαστός κατά την Κύηση και την Γαλουχία.
  • Ιστοφυσιολογία-Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
 • Δέρμα
  • Επιδερμίδα-Χόριο-Υποδόριος Ιστός.
  • Στιβάδες και Κύτταρα της επιδερμίδας.
  • Εξαρτήματα του Δέρματος (Τρίχες, Όνυχες, Ιδρωτοποιοί-Σμηγματογόνοι Αδένες).
  • Αγγεία και Αισθητικοί Υποδοχείς του Δέρματος.
  • Ιστοφυσιολογία- Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
  • Οφθαλμός
  • Οφθαλμικός Βολβός (Ινώδης, Αγγειώδης Χιτώνας και Αμφιβληστροειδής)
  • Επικουρικά Μόρια Οφθαλμού: Επιπεφυκότας, βλέφαρα και δακρυϊκή συσκευή
  • Ιστοφυσιολογία- -Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα
 • Ους
  • Έξω Ούς, Μέσο Ούς και Έσω Ούς.
  • Ιστοφυσιολογία -Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το μάθημα της Ιστολογίας ΙΙ διδάσκεται

 • μέσω διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις σε αμφιθέατρο)
 • μέσω εργαστηρίων-φροντιστηρίων πρόσωπο με πρόσωπο  σε μικρές ομάδες

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α) Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση
β) Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
γ) Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 14
Φροντιστήρια/Εργαστηριακές ασκήσεις 28
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 33
Σύνολο 75

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, αναγνώρισης δομών σε σχήματα και εικόνες από μικροσκόπιο, επίλυσης κλινικών προβλημάτων-κλινικές συσχετίσεις
Προβιβάσιμος βαθμός 5
Τα δοκίμια των γραπτών εξετάσεων είναι προσβάσιμα στους φοιτητές και διατηρούνται στο αρχείο επί πενταετία.

Σκοπός

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Η διδασκαλία της Ιστολογίας ΙΙ περιλαμβάνει: τη μελέτη και κατανόηση της μικροσκοπικής δομής των κυττάρων και ιστών που απαρτίζουν τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος και τη συσχέτιση της μικροσκοπικής δομής με την φυσιολογική τους λειτουργία. Οι γνώσεις που παρέχονται στο μάθημα της Ιστολογίας ΙΙ επεκτείνονται συχνά και στα συναφή πεδία της κυτταρικής και μοριακής βιολογίας, της βιοχημείας  της παθολογικής ανατομίας και κυρίως της φυσιολογίας. Αυτή η συνύφανση της ύλης επιτρέπει στον φοιτητή να κατανοήσει πλήρως την αλληλένδετη σχέση μεταξύ της μικροσκοπικής δομής και της λειτουργίας των κυττάρων και  ιστών  σε κάθε όργανο και σύστημα οργάνων  του ανθρώπου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:

 • Εις βάθος κατανόηση, κριτική και εμπεριστατωμένη γνώση της φυσιολογικής δομής των κυττάρων και ιστών που αποτελούν τα όργανα του ανθρώπου σε μικροσκοπικό επίπεδο με σύγχρονη μοριακή προσέγγιση  υπερμικροσκοπικό και μοριακό επίπεδο
 • Το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο για να κατανοήσουν την φυσιολογική λειτουργία των επί μέρους οργάνων των συστημάτων του σώματος του ανθρώπου αλλά και των συστημάτων του ανθρώπου ως σύνολο με σύγχρονη μοριακή προσέγγιση .
 • Την ικανότητα να χρησιμοποιούν την γνώση του φυσιολογικού προκειμένου να κατανοήσουν και να αντιληφτούν τις αλλαγές της φυσιολογικής δομής (Ιστοπαθολογία) και την κλινική τους σημασία .
 • Την ικανότητα να αναλύουν και να συνδυάζουν την γνώση με κλινικές πληροφορίες σε αντίστοιχα κλινικά προβλήματα (problem based learning)

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Ύλη

 • Τίτλος: Ιστολογία με 'Εγχρωμο 'Ατλαντα. Συγγραφέας: Ross Michael Η.Εκδοτικός οίκος:  K. & Ν. Λίτσας Ο.Ε . Έκδοση: Πρώτη (1η ) Έτος έκδοσης: 201.Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 25405
 • Τίτλος: Ιστολογία (3η έκδοση)Συγγραφείς: L.Gartner, J. Hiatt. Εκδοτικός οίκος: Παρισιάνου Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών Βιβλίων.  Έκδοση: Τρίτη (3η ) Έτος έκδοσης: 2011.Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12750001