Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι

Εξάμηνο Β (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 3 ώρες, Εργαστήριο 3 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες , Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός
Εισαγωγή
Στην Εισαγωγή παρέχονται  βασικές γνώσεις της Ανατομίας οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την κατανόηση της συνολικής δομής και λειτουργίας του σώματος.
Μυοσκελετικό Σύστημα
Η μελέτη και κατανόηση της μακροσκοπικής δομής και λειτουργίας του Μυοσκελετικού Συστήματος του Ανθρωπίνου Σώματος καθώς και των Αγγείων και των Νεύρων που σχετίζονται με το Μυοσκελετικό Σύστημα. Δίδεται ιδιαίτερη  έμφαση  στην λειτουργική  και κλινικοανατομική  συσχέτιση με στόχο να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες ανατομικές γνώσεις  που σχετίζονται άμεσα  με την ιατρική  κλινική πράξη.

Μεθοδολογία
Στο μάθημα της Ανατομίας Ι διδάσκεται:
 1. μέσω διαλέξεων (σε Αμφιθέατρο),  όπου γίνεται   εκτεταμένη αναφορά σε κλινικές συσχετίσεις  με κλινικά παραδείγματα ιατρικών περιστατικών και επίλυση κλινικών προβλημάτων,
 2. μέσω  εργαστηρίων σε ομάδες  όπου γίνεται: α) μελέτη  νωπών ανατομικών παρασκευασμάτων, β) μελέτη ανατομικών προπλασμάτων, γ) ακτινογραφιών, δ) υπερηχογραφημάτων, ε) αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών  συμπεριλαμβανομένων και εγκάρσιων διατομών,  για να ευαισθητοποιηθεί ο φοιτητής στην αντίληψη της τρισδιάστατης  ανατομικής που αποτελεί την βάση της ερμηνείας των νεότερων απεικονιστικών μεθόδων (Ακτινολογική ανατομική), ζ) φυσική εξέταση (Ανατομική επιφανείας), η) Virtual Anatomy

Σκοπός

 

Ύλη

ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ι
 • Επίπεδα Οργάνωσης του Ανθρωπίνου Σώματος, Κύτταρα- Εξωκυττάρια Ουσία ,Κυτταρική προσκόλληση ,Ιστοί , Κοίλα και Συμπαγή Όργανα, Σύστημα Οργάνων, Ανθρώπινος Οργανισμός.
ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΙ
 • Ανατομική Γλώσσα , Ανατομικοί Περιγραφικοί Όροι, Ανατομική Θέση, Κύρια Επίπεδα και Κύριοι Άξονες του σώματος, Μέρη – Χώρες- Κοιλότητες  του ανθρωπίνου σώματος, Ορογόνοι -Βλεννογόνοι Υμένες.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙ
A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 • Ιστορία της ανατομικής του μυοσκελετικού συστήματος: Από τον Vesalius στη μοριακή ανατομική.
 • Μυοσκελετικό σύστημα και τέχνη.
 • Στοιχεία οργάνωσης μυοσκελετικού συστήματος. Λειτουργίες του σκελετού και των μυών.
 • Δομή και λειτουργία συνδέσμων, τενόντων, περιτονιών και απονευρώσεων. Μορφολογία και λειτουργία αρθρώσεων.
 • Στοιχεία ιστολογίας και μοριακής ανατομικής οστίτη ιστού και χόνδρου.
 • Βασικές αρχές απεικονιστικής ανατομικής μυοσκελετικού συστήματος.
 • Εισαγωγικά στοιχεία κλινικής ανατομικής - συσχέτιση με συχνές παθολογικές καταστάσεις (π.χ. κάταγματα, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπώρωση).
 • Βασικές αρχές μορικών μηχανισμών που ενέχονται στην εμβρυολογία, ανάπτυξη και παθολογία των βασικών παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος.
B. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • Απλές ακτινογραφίες.
 • Αξονική τομογραφία (CT).
 • Μαγνητική τομογραγία (MRI).
 • Virtual Anatomy.
Γ. ΚΛΙΝΙΚΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • Άνω άκρο, κάτω άκρο, κρανίο, σπονδυλική στήλη, κορμός, ράχη.
Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
 • Περιοχή γλουτού (άρθρωση ισχίου, μύες, αγγείωση, νεύρωση).
 • Μηρός (μηριαίο οστό, μύες, αγγείωση, νεύρωση).
 • Περιοχή γόνατος (διάρθρωση γόνατος, μύες, αγγείωση, νεύρωση).
 • Περιοχή κνήμης (οστά, ανατομικά διαμερίσματα, μύες, αγγείωση, νεύρωση).
 • Πόδι (ποδοκνημική διάρθρωση, λοιπές αρθρώσεις, μύες ποδιού, αγγείωση, νεύρωση).
 • Κλινικές και Απεικονιστικές συσχετίσεις.
 • Επιφανειακή ανατομική κάτω άκρου.
 • Περιοχή ώμου (άρθρωση ώμου, μύες, αγγείωση, νεύρωση).
 • Βραχίονας (βραχιόνιο οστό, μύες, αγγείωση, νεύρωση).
 • Περιοχή αγκώνα (διάρθρωση αγκώνα, μύες, αγγείωση, νεύρωση).
 • Αντιβράχιο (οστά, ανατομικά διαμερίσματα, μύες, αγγείωση, νεύρωση).
 • Χέρι (πηχεοκαρπική διάρθρωση, λοιπές αρθρώσεις, μύες χεριού, αγγείωση, νεύρωση).
 • Κλινικές και Απεικονιστικές συσχετίσεις.
 • Επιφανειακή ανατομική άνω άκρου.
ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
 • Σκελετός κρανίου (Οστά κυρίως-εγκεφαλικού και σπλαχνικού-προσωπικού κρανίου, μελέτη συνολικού κρανίου, κάτω γνάθος, αρθρικές επιφάνειες κρανίου για σύνταξη με κάτω γνάθο και άτλαντα).
 • Κροταφογναθική άρθρωση: συντασσόμενα οστά και αρθρικές επιφάνειες, είδος, σύνδεσμοι, κινήσεις.
 • Σπονδυλική στήλη: Μοίρες, κυρτώματα. Γενικά χαρακτηριστικά σπονδύλων: σώμα, σπονδυλικό τόξο (αυχένες, πέταλα, αποφύσεις), τρήματα. Ειδικά χαρακτηριστικά αυχενικών και θωρακικών σπονδύλων. Ιερό οστό και κόκκυγας. Αρθρώσεις μεταξύ σπονδυλικών σωμάτων, μεταξύ σπονδυλικών τόξων, ατλαντοϊνιακές και ατλαντοαξονικές αρθρώσεις. Είδος, συντασσόμενα οστά αρθρικές επιφάνειες, κινήσεις. Σύνδεσμοι σπονδυλικής στήλης. Κινήσεις σπονδυλικής στήλης. Μεσοσπονδύλιοι δίσκοι: δομή, λειτουργία. Ακτινολογική απεικόνιση.
 • Μιμικοί μύες προσώπου.
 • Μασητήριοι μύες.
 • Μύες ράχης.
 • Κλινική Ανατομική αξονικού σκελετού: (Εξάρθρημα κροταφογναθικής άρθρωσης, παθολογικά κυρτώματα σπονδυλικής στήλης, οσφυονωτιαία παρακέντηση, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.