Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Ζ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες , Κλινική 35 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Στόχοι  του  μαθήματος  είναι:
  1. Ολοκληρωμένη  γνώση  της  σημειολογίας  επί βλάβης των  μυών.
  2. Ολοκληρωμένη  γνώση  των  κοινών  παθήσεων του νευρικού συστήματος  και των  σκελετικών  μυών  με  ανάλυση  των   παθογενετικών  μηχανισμών  της  αιτιολογίας  των  ιστοπαθολογικών   εκδηλώσεων  των  κλινικών  εκδηλώσεων  και  στοιχείων  θεραπευτικής. Καλή  γνώση  των  επειγόντων  νευρολογικών  προβλημάτων  και  αντιμετώπισή  τους.
  3. Κατανόηση  των  παρακλινικών  εξετάσεων  που  χρησιμοποιούνται  στη  Νευρολογία.
  4. Ικανότητα  του  φοιτητή  να λαμβάνει  ένα ολοκληρωμένο νευρολογικό  ιστορικό,  να  εκτελεί  μια πλήρη  νευρολογική  εξέταση  και  να  αξιολογεί  τα  ευρήματα.
Αναλυτικότερα  διδάσκονται: αδρή ανατομοφυσιολογία  και  λεπτομερής  σημειολογία  στα  εξής: Μυοτατικό  αντανακλαστικό, μυϊκό τόνο, πυραμιδικό  σύστημα, περιφερικό νευρώνα, αισθητικότητα,  εξωπυραμιδικό σύστημα,  παρεγκεφαλίδα, αντανακλαστικά, εγκεφαλονωτιαίο  υγρό, κρανιακά  νεύρα, αυτόνομο νευρικό  σύστημα, νωτιαίο  μυελό,  γέφυρα, προμήκη μεσεγκέφαλο, δικτυωτό  σχηματισμό, συνείδηση (ύπνος, κώμα) θάλαμο, υποθάλαμο  στους  σκελετικούς  μύες.
Η κλινική  σημειολογία,  αιτιοπαθογένεια,  διάγνωση  και  διαφοροδιάγνωση  και  στοιχεία  θεραπευτικής  στις  εξής  παθήσεις  του  νευρικού συστήματος.  Αγγειακές παθήσεις, λοιμώδεις   νόσοι, επιληψίες,  ημικρανίες,  κεφαλαλγίες,  απομυελινωτικές  παθήσεις, εκφυλιστικές  και  δυσπλαστικές παθήσεις φλοιώδεις  ατροφίες παθήσεις  του  εξωπυραμιδικού  συστήματος.
Νωτιοπαρεγκεφαλιδικές  αταξίες, νόσοι  κινητικού  νευρώνα, περιφερικές  νευροπάθειες,  παθήσεις  των  μυών (μυïκές δυστροφίες μεταβολικές, φλεγμονώδεις, (από  διαταραχή  του  νευρομυϊκού οργάνου  αγωγής), νευρολογικές  εκδηλώσεις συστηματικών  παθήσεων,  παρανεοπλασματικά  σύνδρομα ΝΣ και  μυών, κακώσεις,  όγκοι  και  αγγειακές  δυσπλασίες  του  ΚΝΣ.
Ηλεκτροφυσιολογικές  και  ιστοπαθολογικές  εξεταστικές  μέθοδοι  του  ΚΝΣ, των  περιφερικών  νεύρων  και των  μυών,  καθώς  και  στοιχεία  νευροαπεικονιστικών  μεθόδων.
Η εξέταση  στο  νευρικό  σύστημα  είναι προφορική  γίνεται  σύγχρονα  για  τη  Νευρολογία  και  Νευροχειρουργική  και  υπολογίζεται  ενιαίος  βαθμός.

Σκοπός