Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Ζ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_721

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες , Κλινική 35 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 1. Εισαγωγή, βασικές έννοιες, παρακλινικές εξετάσεις

 2. Συμπτώματα νευρολογικών νόσων (Ν & Ν/Χ)

 3. Εξέταση νευρικού συστήματος

 4. Κεφαλαλγίες

 5. Επιληψίες

 6. Άνοια

 7. Αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις

 8. Διαταραχές κινητικότητας

 9. Απομυελινωτικές παθήσεις ΚΝΣ

 10. 10. Κρανιοεγκεφαλική κάκωση- διαταραχή επιπέδου συνείδησης - υπαραχνοειδής αιμορραγία (ανευρύσματα, αγγειώματα) (Ν/Χ)

 11. Ενδοκράνιοι όγκοι – ενδοκράνια υπέρταση (Ν/Χ)

 12. Παρεγκεφαλιδικές αταξίες

 13. Παθήσεις νωτιαίου μυελού (Ν & Ν/Χ)

 14. Σύνδρομα κρανιακών συζυγιών

 15. Περιφερικές νευροπάθειες (βλάβες νευρώνων, νεύρων-ριζών)

 16. Παθήσεις μυών και νευρομυϊκής σύναψης

 17. Λοιμώξεις ΚΝΣ

 18. Νευρολογικές επιπλοκές νοσημάτων παθολογίας

Σκοπός

Το μάθημα παρέχει τις βασικές έννοιες για την εξέταση του νευρικού συστήματος και την αναγνώριση των παθήσεων που το αφορούν.

Στοχεύει στην αναγνώριση της κλινικής εικόνας, διερεύνησης και αντιμετώπισης των βασικών κατηγοριών παθήσεων του κεντρικού και περιφερικού συστήματος και των μυών. Για τον σκοπό αυτό αρχικά αναλύονται οι νευρολογικοί όροι- σημειολογία, συνήθης συμπτωματολογία. Παρουσιάζονται οι κύριες διαγνωστικές εξετάσεις και τα ευρήματα τους όπως οσφυονωτιαία παρακέντηση (εξέταση ΕΝΥ), αξονική/μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα, βιοψία νεύρου μυός, υπερηχογραφική εξέταση νεύρου/μυός. Ακολούθως έμφαση δίνεται στην διαφοροδιάγνωση παθήσεων, στην περιγραφή συγκεκριμένων παθολογικών χαρακτηριστικών που οδηγούν τη διαγνωστική συλλογιστική από το σύμπτωμα στη νόσο. Τέλος, με ιδιαίτερη προσοχή διδάσκονται νόσοι πρότυπα, οι πιο συνήθεις νευρολογικές παθήσεις αλλά και αυτές που είναι δυνητικώς θεραπεύσιμες.

Πολλά παραδείγματα πραγματικών περιστατικών βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα με συχνές ερωτήσεις κατανόησης.

Στα πλαίσια της απαρτίωσης, στη διδασκαλία του μαθήματος εκτός από όλα τα μέλη ΔΕΠ της Νευρολογικής και της Νευροχειρουργικής, καθηγητές από άλλες κλινικές και εργαστήρια του Ιατρικού Τμήματος παρεμβαίνουν με σύντομες διαλέξεις που είτε υπενθυμίζουν γνώσεις νευροανατομίας, φυσιολογίας είτε παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις όπως νευροακτινολογίας ώστε να αποκτηθεί μια σφαιρική αντίληψη του εκάστοτε θέματος.

Με δεδομένο την αλματώδη εξέλιξη της νευροανοσολογίας και γενετικής των νευρολογικών παθήσεων, κάθε χρόνο εμπλουτίζεται η διδακτέα ύλη με νέα στοιχεία τόσο σχετικά με καινοτόμες κατηγορίες φαρμάκων (όπως αυτά της πολλαπλής σκλήρυνσης) αλλά και θεραπείες παρέμβασης στο γενετικό υλικό (όπως στις μυϊκές δυστροφίες).

Ύλη

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

1) ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ "Βασιλόπουλος"

Επιστημονική Επιμέλεια Έκδοσης : Ιωάννης Ευδοκιμίδης, Κωνσταντίνος Πόταγας

ΙSBN : 978-9963-258-67-3

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΥ : 50659046

Σελίδες : 631

Εκδόσεις : Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

2) "Νευρολογία και Νευροχειρουργική εικονογραφημένη" 5η ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : ΚennethLindsay-IanBone-GeraintFuller

Eπιστημονική Επιμέλεια : Δ. Κωνσταντίνου - Θ. Μπιρμπίλης

ΙSBN : 978-960-394-9336

KΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΥ : 33155295

Σελίδες : 589

Εκδόσεις : Παρισιάνου Α.Ε.

3 .Mαθήματα αναρτημένα στο e-class