Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Ελλούλ Ι.

Ελλούλ Ιωάννης, Καθηγητής

Ελλούλ Ιωάννης

Τομέας: Παθολογικός ΙΙ

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Νευρολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Αγγειακές Εγκεφαλικές ΠαθήσειςΑκινητικά-δυσκαμπτικά σύνδρομα

Νευρολογική ΚλινικήΠανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών26500, Ρίο, Πάτρα 4ος όροφος

+30-2610 999854 +30-2610 993949 ellul@upatras.gr ellul@otenet.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

 

Βλέπε το ανωτέρω επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Συμμετέχω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα των μαθημάτων της Νευρολογικής κλινικής με διαλέξεις και βιβλιογραφικές ενημερώσεις, καθώς και στα μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων κλινικών ως προσκεκλημένος ομιλητής

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Markaki E, Ellul J, Kefalopoulou Z, Trachani E, Theodoropoulou A, KyriazopoulouV, Constantoyannis C. The role of ghrelin, neuropeptide Y and leptin peptides in weight gain after deep brain stimulation for Parkinson's disease Stereotact Funct Neurosurg. 2012;90(2):104-12
 
Ellul J. Functional inflammatory genotypes in ischemic stroke: could we use them to predict age of onset and long-term outcome? Stroke Res Treat. 2011 2011: 792923.

Marousi SG, Theodorou GL, Karakantza M, Zampakis P, Papathanasopoulos P, Ellul. J. Acute post-stroke adiponectin in relation to stroke severity, progression and 6 month functional outcome. Neurol Res. 20 10 32: 841-844.
 
Marousi SG, Theodorou GL, Karakantza M, Zampakis P, Papathanasopoulos P, Ellul J. Acute post-stroke adiponectin in relation to stroke severity, progression and 6 month
functional outcome. Neurol Res. 2009.
 
Gioldasis G, Talelli P, Chroni E, Daouli J, Papapetropoulos T, Ellul J. In-hospital direct cost of acute ischemic and hemorrhagic stroke in Greece. Acta Neurol Scand. 2008, 18: 268-274.

Επιλεγμένες Ομιλίες

Προσκεκλημένος ομιλητής:
“Vascular risk factors, small vessel disease, and cognitive impairment”. The 8th International Congress on Vascular Dementia. 17-29 October, 2013. Athens

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Συμμετέχω σε  τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών των κατωτέρω:
1.Της κ. Ιωάννας Κουζή με θέμα «Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη των οξέων και χρονίων αλλαγών του κατώτερου κινητικού νευρώνα μετά από ΑΕΕ»
2.Του κ. Δημητρίου Δημησιάνου με θέμα «Ο ρόλος των διαφόρων πληθυσμών των Τα-κυττάρων και των κυτταροκινών τους στην παθογένεια, πορεία και πρόγνωση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης»
3. Του  κ. Μιλτιάδη Γεωργιόπουλου με θέμα «Διερεύνηση διαταραχών της συνείδησης και πιθανές εφαρμογές του εν τω βάθει ερεθισμού του εγκεφάλου»
4. Της κ. Πηνελόπης Παπαχρήστου με θέμα «Η επίδραση των γενετικών πολυμορφισμών των CYP2C19 και ABCB1 δυην φαρμακολογική απόκριση και έκβαση της θεραπείας με κλοπιδογρέλη σε ασθενείς με ΑΕΕ»
5. Της. κ. Δήμητρας Μήλια-Αργίτη με θέμα «Η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές ως προδιαθεσικοί παράγοντες επιληψίας και επιληπτικών κρίσεων»

Άλλες Δραστηριότητες

 

Διδάσκω το κατ’ επιλογήν προπτυχιακό μάθημα της Γηριατρικής και Γεροντολογίας