Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Νευρολογίας

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 789/19-8-80 ΦΕΚ ΦΕΚ 194/26-8-80

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 4ος όροφος

2610 993949 , 999570-1 2610 993949

Προσωπικό

Διευθυντής Χρόνη Ελισσάβετ

  • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΤΕΠ)