Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙI

Εξάμηνο Γ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας 1

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες
2
Τύπος Μαθήματος
Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus
Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (url)
https://eclass.upatras.gr/courses/ΜED943

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Καρδιαγγειακό Σύστημα:
  • Σχηματισμός και Θέση του Καρδιακού Σωλήνα (Καρδιογόνος Χώρα, Ενδοκαρδιακοί Σωλήνες, Μονήρης Αρχέγονος Καρδιακός Σωλήνας, Αρχέγονες Καρδιακές Κοιλότητες, Φλεβώδης Κόλπος Αρχέγονος Κόλπος και Κοιλία, Καρδιακός Βολβός, Καρδιακός Κώνος και Αρτηριακός Κορμός).
  • Μεταβολές φλεβώδους κόλπου
  • Ο Σχηματισμός της Καρδιακής Αγκύλης.
  • Διαχωρισμός της Αρχέγονης Καρδιάς (Διαχωρισμός των Κόλπων Σχηματισμός-Διαφράγματος στον Κοινό Καρδιακό Κόλπο, - Διαχωρισμός των Κοιλιών-Ο Σχηματισμός του Μεσοκοιλιακού Διαφράγματος, Σχηματισμός Διαφράγματος στον Αρτηριακό Κορμό και στον Αρτηριακό Κώνο).
  • Σχηματισμός Κολποκοιλιακών και Μηνοειδών Βαλβίδων.
  • Σχηματισμός Ερεθισματαγωγού Συστήματος Καρδιάς.
  • Συγγενείς Ανωμαλίες.
  • Μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη διάπλαση καρδιάς-αγγείων
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
  • Ανάπτυξη του Αγγειακού Συστήματος
  • Εμβρυϊκή Κυκλοφορία. Αλλαγές της Κυκλοφορίας του Αίματος κατά την γέννηση.
  • Ανάπτυξη Λεμφικού Συστήματος (Λεμφαγγεία ,Λεμφικοί Σάκοι και Λεμφικοί Πόροι).
  • Μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη διάπλαση των λεμφαγγείων
  • Συγγενείς Ανωμαλίες.
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
 • Αναπνευστικό Σύστημα:
  • Η Αρχική Καταβολή του Αναπνευστικού Συστήματος, η Λαρυγγοτραχειακή Αύλακα, το Λαρυγγοτραχειακό Εκκόλπωμα,
  • Η Ανάπτυξη του Λάρυγγος,
  • Το Τραχειοαναπνευστικο η Πνευμονικό Βλάστημα,
  • Η Εξέλιξη Του Τραχειοαναπνευστικού Βλαστήματος,
  • Η ανάπτυξη του Τραχειοοισοφαγικού Διαφράγματος,
  • Η Διάπλαση της Τραχείας και των Καταβολών των Πνευμόνων
  • Η διάπλαση των Πνευμόνων
  • οι Περικαρδιοπεριτοναϊκοί Πόροι,
  • οι Υπεζωκοτοπερικαρδιακές Πτυχές και οι Υπεζωκοτοπεριτοναϊκοί Υμένες
  • Ωρίμανση Πνευμόνων (Εμβρυϊκή, Ψευδοαδενική, Σωληνώδης Περίοδος, Περίοδος τελικών σάκων, Κυψελιδική Περίοδος)
  • Μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη διάπλαση των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος
  • Συγγενείς Ανωμαλίες
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα
 • Ενδοκρινικό Σύστημα:
  • Φαρυγγικά τόξα και Φαρυγγικοί Θύλακοι
  • το Ενδόδερμα των Φαρυγγικών Θυλάκων και τα Παράγωγα του (οι Παραθυρεοειδείς αδένες, ο Θύμος, και ο Θυρεοειδής αδένας).
  • Καταβολή Του Θυρεοειδούς Αδένα.
  • Μετανάστευση του Θυρεοειδικού Βλαστήματος και Θυρεογλωσσικός Πόρος.
  • Τελοβραγχιακά Σωμάτια και Παραθυλακιώδη Κύτταρα του Θυρεοειδούς Αδένα.
  • Θυρεοειδής Αδένας Συγγενείς Ανωμαλίες.
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
  • Παραθυρεοειδείς Αδένες Άνω και Κάτω και Τρίτος και Τέταρτος Φαρυγγικός Θύλακος.
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
  • Καταβολή Επινεφριδίων (Φλοιός και Μεσοθήλιο - Μυελός και Κύτταρα Της Νευρικής Ακρολοφίας). Εμβρυϊκός και Οριστικός Επινεφριδιακός Φλοιός.
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα
  • Καταβολή Υπόφυσης
  • , Διεγκέφαλος: Δημιουργία της Χοανικής Απόφυσης
  • Δημιουργία του Θυλάκου του Rathke.
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
  • Καταβολή Θύμου αδένα και Τρίτος Φαρυγγικός Θύλακος.
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
  • Η Οροφή του Διεγκεφάλου και η Καταβολή της Επίφυσης.
  • Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
  • Μοριακοι μηχανισμοι που εμπλεκονται στη διάπλαση των οργανων του ενδοκρινικου συστηματος
 • Πεπτικό Σύστημα:
  • Το πρόσθιο έντερο. Διάπλαση Οισοφάγου, Διάπλαση Στομάχου, Επιπλοϊκός Θύλακος, Διάπλαση του Δωδεκαδακτύλου, Διάπλαση του Ήπατος και των Εξωηπατικών Χοληφόρων Πόρων, Διάπλαση του Παγκρέατος.
  • Το Μέσο Έντερο, Περιστροφή της Αγκύλης του Μέσου Εντέρου.
  • Το τυφλό και η Σκωληκοειδής Απόφυση.
  • Το Οπίσθιο Έντερο Κλοάκη, ο Πρωκτικός Σωλήνας.
  • Μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη διάπλαση των οργάνων του πεπτικού  συστήματος
  • Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
 • Ουρογεννητικό σύστημα:
  • Σχηματισμός απεκκριτικών μονάδων - πρόνεφρος - μετάνεφρος
  • Διαντίδραση ουρητηρικής καταβολής -μεσεγχύματος - σχηματισμός πυελοκαλυκικού συστήματος. Κανόνας Weigert-Meyer
  • Μηχανισμός κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης
  • Συγγενείς Ανωμαλίες νεφρών (αριθμός-θέση-πεταλοειδής νεφρός-σπογγοειδής νεφρός κα).
  • Σχηματισμός κατώτερου ουροποιητικού-ουροδόχος κύστη-ουρήθρα.
  • Συγγενείς Ανωμαλίες.
  • Γονάδες-συγκριτική εμβρυολογία άρρενος-θήλεος.
  • Ωρίμανση γονάδων-σπερματογένεση-ωοθυλακιογένεση.
  • Αλληλεπίδραση γονάδων-έσω γεννητικών οργάνων.
  • Σχηματισμός έξω γεννητικών οργάνων-επίδραση ορμονικών παραγόντων.
  • Μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη διάπλαση των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
  • Συγγενείς ανωμαλίες.
  • Κλινικά προβλήματα.
 • Κεφαλή και λαιμός:
  • Φαρυγγικά τόξα, φαρυγγικές σχισμές, φαρυγγικοί θύλακοι:
  • εμβρυϊκή ανάπτυξη και παράγωγά τους.
  • Εμβρυϊκή ανάπτυξη του προσώπου.
  • Μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη διάπλαση επί μέρους οργάνων κεφαλής τραχήλου
  • Συγγενείς ανωμαλίες
 • Ους:
  • Εμβρυϊκή ανάπτυξη του έσω, μέσου και έξω ωτός,
  • Μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη ανάπτυξη του ωτός
  • Συγγενείς ανωμαλίες.
 • Οφθαλμός:
  • Εμβρυϊκή ανάπτυξη του αμφιβληστροειδούς, του χοριοειδούς και του σκληρού χιτώνα.
  • Εμβρυϊκή ανάπτυξη του φακού, του υαλοειδούς σώματος
  • Μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στη ανάπτυξη του οφθαλμού
  • Συγγενείς ανωμαλίες.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Το μάθημα διδάσκεται μέσω διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις σε αμφιθέατρο) 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

α) Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση
β) Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
γ) Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

Οργάνωση Διδασκαλίας

Τρόπος Παράδοσης

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 14
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 36
Σύνολο 50

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική
Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, αναγνώρισης δομών σε σχήματα, επίλυσης κλινικών προβλημάτων-κλινικές συσχετίσεις
Προβιβάσιμος βαθμός 5
Τα δοκίμια των γραπτών εξετάσεων είναι προσβάσιμα στους φοιτητές και διατηρούνται στο αρχείο επί πενταετία.
 

 

Σκοπός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διδασκαλία της Εμβρυολογίας  ΙΙ περιλαμβάνει:

Τη  μελέτη και κατανόηση των μορφολογικών και μοριακών αλλαγών που υφίστανται τα κύτταρα και οι ιστοί  για να σχηματισθούν  τα όργανα  και τα συστήματα οργάνων  του σώματος του ανθρώπου. Την  κατανόηση της εμβρυολογικής βάσης των συγγενών ανωμαλιών του ανθρώπου η οποία εξαρτάται από την γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης σε μορφολογικό και μοριακό επίπεδο και των πιθανών παρεκκλίσεων της.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:

Εμβρυολογία ΙΙ

 • Εις βάθος κατανόηση, κριτική και εμπεριστατωμένη γνώση των μορφολογικών μοριακών, γενετικών, κυτταρικών και ιστικών αλλαγών/γεγονότων που διέπουν την διαφοροποίηση και λειτουργική ωρίμανση των οργάνων και συστημάτων του ανθρώπου
 • Κατανόηση και γνώση των συγγενών ανωμαλιών
 • Το απαραίτητο υπόβαθρο και λογικό πλαίσιο για να κατανοήσουν την ανατομία του ενήλικα και τις φυσιολογικές παραλλαγές
 • Την ικανότητα να συνδυάζουν την γνώση με άλλα επιστημονικά πεδία και επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών (φυσιολογία, βιολογία, παθολογία, παιδιατρική, γυναικολογία) γεφυρώνοντας τις βασικές επιστήμες με την κλινική πράξη (κλινικές συσχετίσεις, παιδιατρική και γυναικολογία)

Την ικανότητα να αναλύουν και να συνδυάζουν την γνώση με κλινικές πληροφορίες σε αντίστοιχα κλινικά προβλήματα (problem based learning)

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 

Ύλη

 • Τίτλος: Ανθρώπινη Εμβρυολογία και Αναπτυξιακή ΒιολογίαΣυγγραφέας: Carlson Εκδοτικός οίκος: Παρισιάνου Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών Βιβλίων. Έκδοση: Τέταρτη (4η ). Έτος έκδοσης: 2013  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 82034
 • Τίτλος: Η ανθρώπινη διάπλαση-Εμβρυολογία κλινικού προσανατολισμού. Συγγραφείς: Moore Keith L., Persaud T.V.N Εκδοτικός οίκος: Broken Hill Publishers Ltd Έκδοση: Πρώτη (1η)Έτος έκδοσης: 2009  Κωδικός Βιβλίου: 13256332