Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Εργαστήριο Ανατομίας

Νόμος Ίδρυσης Ν. 641/18-7-78 ΦΕΚ ΦΕΚ 200/22-7-78

Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 2ος Όροφος - Πανεπιστημιούπολη (Ρίο) Πάτρα

+30 2610 969195 +30 2610 969178

Προσωπικό

Διευθυντής Γυφτόπουλος Κωνσταντίνος

  • ΠΕΡΠΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΤΕΠ)