Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο Β (Yποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας 1 ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ:1

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Πιστωτικές Μονάδες
2
Τύπος Μαθήματος
Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Όχι
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus
Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (url)
https://eclass.upatras.gr/courses

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Βασικές Αρχές Αναπτυξιακής Ανατομίας
 • Γαμετογένεση. Δημιουργία των αρχέγονων γεννητικών κυττάρων και μετανάστευση τους στις γονάδες. Μίτωση, μείωση, Σπερματογένεση. Ωογένεση. Κλινικές Συσχετίσεις- Κλινικά Προβλήματα ( ανώμαλη γαμέτες, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, παλίνδρομη κύηση). 
 • Από την Ωοθυλακιορρηξία μέχρι την εμφύτευση. Εμμηνορρυσιακός κύκλος. Απελευθέρωση και μεταφορά γαμετών. Γονιμοποίηση.Αυλάκωση. Μεταφορά του εμβρύου. Εμφύτευση. Κλινικές Συσχετίσεις- Κλινικά Προβλήματα ( υογονιμότητα, τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έκτοπη κύηση. 
 • Δίστιβος Βλαστικός Δίσκος: Δεύτερη Εβδομάδα της ανάπτυξης. Διαφοροποίηση της Τροφοβλάστης: Κυτταροτροφοβλάστη και Συγκύτιοτροφοβλάστη. Διαφοροποίηση της Εμβρυοβλαστης: Υποβλάστη–Επιβλάστη. Διάπλαση της Πρωτογενούς Μητροπλακουντιακής Κυκλοφορίας. Πρωτογενείς Λάχνες. Διάπλαση της Αμνιακής Κοιλότητας και του Ομφαλικού Κυστιδίου (Λεκιθικού Ασκού). Διάπλαση του Χοριακού Σάκου. Θέσεις Εμφύτευσης της Βλαστοκύστης. Ανώμαλη Εμφύτευση. Κλινικές Συσχετίσεις- Κλινικά Προβλήματα.
 • Τρίστιβος βλαστικός δίσκος: Τρίτη Εβδομάδα της Ανάπτυξης. Γαστριδίωση-Σχηματισμός των τριών Βλαστικών Δερμάτων. Ο Σχηματισμός της Αρχικής Γραμμής, η Εξέλιξη της Αρχικής Γραμμής, η Νωτιαιοχορδική Απόφυσης και η Νωτιαία Χορδή. Η Στοματοφαρυγγική Μεμβράνη και ο Αμαρικός Υμένας. Η Αλλαντοϊδα. Η Νευρική Πλάκα, οι Νευρικές Πτυχές, ο Σχηματισμός του Νευρικού Σωλήνα (Καταβολή του Κ.Ν.Σ.), ο Σχηματισμός της Νευρικής Ακρολοφίας. Η διάπλαση των Σωμιτών. Η Ανάπτυξη του Ενδοεμβρυικού κοιλώματος. Η πρώιμη Διάπλαση του Αρχέγονου Καρδιαγγειακού Συστήματος. Αγγειογένεση. Εξέλιξη των Χοριακών Λαχνών (Δευτερογενείς και Τριτογενείς Λάχνες). Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα. 
 • Οργανογενετική Περίοδος: Από την Τέταρτη έως την Όγδοη Εβδομάδα. Φάσεις της Εμβρυικής Ανάπτυξης (αύξηση, μορφογένεση, διαφοροποίηση). Κάμψη του Εμβρύου: Κάμψη του Εμβρύου στο Μέσο Επίπεδο, Κεφαλική και Ουραία Κάμψη. Κάμψη του Εμβρύου στο Οριζόντιο Επίπεδο, Πλάγια Κάμψη. Παράγωγα των Βλαστικών Δερμάτων. Έλεγχος της Πρώιμης Εμβρυικής Ανάπτυξης. Κυριότερα Σημεία της Περιόδου από την Τέταρτη έως την Όγδοη Εβδομάδα. Εκτίμηση της Εμβρυϊκής Ηλικίας. Κλινικές Συσχετίσεις- Κλινικά Προβλήματα. 
 • Η Όψιμη εμβρυϊκή περίοδος: Από την Ένατη Εβδομάδα έως την Γέννηση: Εκτίμηση Εμβρυικής Ηλικίας, Τρίμηνα της Κύησης και Κυριότερα Σημεία της Όψιμης Εμβρυϊκής Περιόδου, Μετρήσεις και Χαρακτηριστικά των Εμβρύων, Αναμενόμενη Ημερομηνία Τοκετού, Παράγοντες που Επηρεάζουν την Εμβρυική Ανάπτυξη. Έλεγχος της Κατάστασης του Εμβρύου. Κλινικές Συσχετίσεις-Κλινικά Προβλήματα.
 • Πλακούντας και Μεμβράνες του Εμβρύου: Διάπλαση του Πλακούντα - Λαχνωτό Χόριο και Βασικός Φθαρτός, Δομή του Πλακούντα, Πλακουντιακή Κυκλοφορία, Εμβρυοπλακουντιακή Κυκλοφορία, Μητροπλακουντιακή Κυκλοφορία, Πλακουντιακός Φραγμός, Λειτουργία του Πλακούντα. Το Αμνίον, το Αμνιακό Υγρό, ο Ομφάλιος Λώρος, Δίδυμοι και Εμβρυϊκές Μεμβράνες, Διζυγωτικοί Δίδυμοι, Μονοζυγωτικοί Δίδυμοι. Κλινικές Συσχετίσεις - Κλινικά Προβλήματα.
 • Οι Κοιλότητες του Σώματος και οι Ορογόνοι Υμένες. Σχηματισμός της Κοιλωματικής ή Σπλαγχνικής Κοιλότητας, το Διάφραγμα και η Θωρακική Κοιλότητα, τα Μεσεντέρια και η Περιτοναϊκή Κοιλότητα. Κλινικές Συσχετίσεις - Κλινικά Προβλήματα.
 • Εμβρυική ανάπτυξη μυοσκελετικού συστήματος. Σκελετικό Σύστημα: Διάπλαση του Οστού και του Χόνδρου, Διάπλαση των Αρθρώσεων, Διάπλαση του Αξονικού Σκελετού, της Σπονδυλικής Στήλης, των Πλευρών, του Στέρνου, του Κρανίου. Μυϊκό Σύστημα: Διάπλαση των Γραμμωτών Σκελετικών Μυών, Διάπλαση των Λείων Μυών, Διάπλαση του Καρδιακού Μυός. Διάπλαση των Άκρων: Διάπλαση του Σκελετού των Άκρων Δερματική Νεύρωση των Άκρων Αγγείωση των Άκρων, Ανωμαλίες των Άκρων. Κλινικές Συσχετίσεις και Κλινικά Προβλήματα.
 • Εμβρυική ανάπτυξη νευρικού συστήματος. Επαγωγή του νευροεξωδέρματος, Νευρική πλάκα, Νευρικές πτυχές, Νευρικός σωλήνας, Εμβρυϊκή ανάπτυξη του νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου, Συγγενείς ανωμαλίες.
 • Συγγενείς Ανατομικές Ανωμαλίες η Διαμαρτίες της Διάπλασης του Ανθρώπου. Ταξινόμηση των Συγγενών Ανωμαλιών. Ανωμαλίες που προκαλούνται από Γενετικούς Παράγοντες. Ανωμαλίες που προκαλούνται από Περιβαλλοντικούς Παράγοντες. Ανωμαλίες που προκαλούνται λόγω Πολυπαραγοντικής Κληρονομικότητας. Κλινικές Συσχετίσεις - Κλινικά Προβλήματα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης

Το μάθημα της Εμβρυολογίας Ι διδάσκεται

 • μέσω διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο (Διαλέξεις σε αμφιθέατρο)

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

α) Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση
β) Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass
γ) Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 14
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 11
Σύνολο 25

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική

Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, αναγνώρισης δομών σε σχήματα και εικόνες από μικροσκόπιο, επίλυσης κλινικών προβλημάτων-κλινικές συσχετίσεις

Προβιβάσιμος βαθμός 5

Τα δοκίμια των γραπτών εξετάσεων είναι προσβάσιμα στους φοιτητές και διατηρούνται στο αρχείο επί πενταετία.

Σκοπός

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διδασκαλία της Εμβρυολογίας Ι περιλαμβάνει τη μελέτη των αλλαγών σε μακροσκοπικό και μοριακό επίπεδο που διέπουν την εμβρυική ανάπτυξη του ανθρώπου με ιδιαίτερη έμφαση στην λειτουργική και κλινική συσχέτιση με στόχο να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της συνολικής δομής και λειτουργίας του σώματος καθώς και αυτές που σχετίζονται άμεσα με την ιατρική κλινική πράξη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:

 • Εις βάθος κατανόηση, κριτική και εμπεριστατωμένη γνώση των μορφολογικών (περιγραφικών), μοριακών, γενετικών, κυτταρικών και ιστικών αλλαγών/γεγονότων που διέπουν την εμβρυική ανάπτυξη του ανθρώπου από το στάδιο των γαμετών έως την γέννηση ( πως τα κύτταρα, οι ιστοί τα όργανα και ολόκληρο το σώμα προκύπτει από ένα μόνο κύτταρο τον ζυγώτη) με έμφαση στην γαμετογένεση, γονιμοποίηση, αυλάκωση, γαστριδίωση, δημιουργία του σχεδίου του σώματος και των κοιλοτήτων, δομή και λειτουργία του πλακούντα
 • Κατανόηση και γνώση των συγγενών ανωμαλιών
 • Το απαραίτητο υπόβαθρο και λογικό πλαίσιο για να κατανοήσουν την ανατομία του ενήλικα και τις φυσιολογικές παραλλαγές
 • Την ικανότητα να συνδυάζουν την γνώση με άλλα επιστημονικά πεδία και επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών (φυσιολογία, βιολογία, παθολογία, παιδιατρική, γυναικολογία) γεφυρώνοντας τις βασικές επιστήμες με την κλινική πράξη (κλινικές συσχετίσεις, παιδιατρική και γυναικολογία)
 • Την ικανότητα να αναλύουν και να συνδυάζουν την γνώση με κλινικές πληροφορίες σε αντίστοιχα κλινικά προβλήματα (problem based learning

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ύλη

 • Τίτλος: Ανθρώπινη Εμβρυολογία και Αναπτυξιακή ΒιολογίαΣυγγραφέας: Carlson Εκδοτικός οίκος: Παρισιάνου Ανώνυμη Εκδοτική Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Επιστημονικών Βιβλίων. Έκδοση: Τέταρτη (4η ). Έτος έκδοσης: 2013 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 82034
 • Τίτλος: Η ανθρώπινη διάπλαση-Εμβρυολογία κλινικού προσανατολισμού. Συγγραφείς: Moore Keith L., Persaud T.V.N Εκδοτικός οίκος: Broken Hill Publishers Ltd Έκδοση: Πρώτη (1η)Έτος έκδοσης: 2009 Κωδικός Βιβλίου: 13256332