Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Εξάμηνο Δ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 4 ώρες, Εργαστήριο 3 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Ύλη

Νευροανατομική
 • Γενική θεώρηση του Νευρικού Συστήματος, Νευροβιολογία των νευρώνων, Η νευρογλοία
 • Επίπεδα οργάνωσης του Νευρικού Συστήματος : Περιφερικό Επίπεδο, Σπονδυλικό Επίπεδο, Υποσκηνίδιο επίπεδο – οπισθίου βόθρου, Υπερσκηνίδιο επίπεδο, Λειτουργίες επιπέδων
 • Μακροσκοπική Νευροανατομική: Νωτιαίος Μυελός και Νωτιαία Νεύρα, Εγκεφαλικό Στέλεχος και Εγκεφαλικά Νεύρα, Παρεγκεφαλίδα, Διεγκέφαλος, Τελικός Εγκέφαλος, Δομή και λειτουργική Τοπογραφία του Φλοιού των Ημισφαιρίων, Το σύστημα των κοιλιών του εγκεφάλου, το Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό, Αιματοεγκεφαλικός Φραγμός, Αγγεία, Μήνιγγες
 • Η διάπλαση του Νευρικού Συστήματος
 • Αισθητικά Συστήματα: Μορφές αισθητικότητας, Υποδοχείς αισθητικότητας, Αισθητικές ίνες, Οδοί αισθητικότητας πόνου, θερμοκρασίας, αδράς αφής, διακριτικής αφής, συνειδητής εν τω βάθει αισθητικότητας, μη συνειδητής αισθητικότητας, άλλες ανιούσες οδοί. Αισθητικά Συστήματα και αντίληψη: Οραση, Ακοή, Ισορροπία, Οσφρηση και Γεύση
 • Κινητικά Συστήματα: Πυραμιδικό, Εξωπυραμιδικό Σύστημα, Κατώτερος κινητικός νευρώνας, Αντανακλαστικό τόξο, Κυκλώματα ελέγχου του κινητικού συστήματος: Βασικά γάγγλια,  Παρεγκεφαλίδα. Οφθαλμοκινητικό Σύστημα
 • Δικτυωτός σχηματισμός, Εγρήγορση συνείδησης, Νευροχημεία, Υπνος και διαταραχές
 • Αυτόνομο- υποθαλαμικό σύστημα. Σύστημα ρύθμισης εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Μεταιχμιακό σύστημα
 • Ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου
 
Νευροφυσιολογία
 
Διεγερσιμότητα και μετάδοση των δυναμικών ενεργείας. Συναπτική διαβίβαση στην περιφέρεια και στο ΚΝΣ Κλασικά παραδείγματα παθοφυσιολογίας του νευρικού κυττάρου. Μηχανικές ιδιότητες και ενεργειακός μεταβολισμός διάφορων τύπων μυών. Μυογράφημα. Γενική φυσιολογία των αισθήσεων, ιδιότητες αισθησιακών υποδοχέων έξω και ιδιοδεκτική αισθητικότητα, πόνος. Αντανακλαστικά: μυοτατικό και άλλα νωτιαία αντανακλαστικά. Υπερνωτιαίος έλεγχος αυτών. Ελεγχος των κινήσεων από πυραμιδικό και εξωπυραμιδικό σύστημα και την παρεγκεφαλίδα. Διατήρηση θέσης και ισορροπίας του σώματος. Ειδικές αισθήσεις, όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση. Δικτυωτός σχηματισμός, ύπνος εγρήγορση, όνειρα, ηλεκτροεγκεφαλογραφία. Μεταιχμιακό σύστημα και λειτουργίες του. Ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες, μνήμη και μάθηση, διαφορετικοί ρόλοι αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου του φλοιού. Φυσιολογία του υποθαλάμου και της υπόφυσης. Πείνα και δίψα. Φυσιολογία αυτόνομου νευρικού συστήματος. Φυσιολογία εγκεφαλονωτιαίου υγρού και των χώρων του. Αιματοεγκεφαλικός φραγμός, (ώρες 52).
 
Ασκήσεις Νευροεπιστημών (τρίωρες σε ομάδες 20 φοιτητών):

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ:
 1. Μακρο-μικροσκοπική ανατομική των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και παρεγκεφαλίδας
 2. Μακρο-μικροσκοπική ανατομική του διάμεσου εγκεφάλου (Θάλαμος, Υποθάλαμος, Υποθαλάμια χώρα, Επιθάλαμος)
 3. Μακρο-μικροσκοπική ανατομική του στελέχους του εγκεφάλου – Πυρήνες κρανιακών νεύρων – Εκφυση κρανιακών νεύρων
 4. Μακρο-μικροσκοπική ανατομική του νωτιαίου μυελού
 5. Αιμάτωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 6. Τομές του εγκεφάλου – Βασικά γάγγλια
 7. Απεικονιστική Ανατομική του ΚΝΣ (MRI, CT)
 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ:
 1. Κινητικό Σύστημα Ι (Κατώτερος κινητικός νευρώνας και επιδράσεις του, νευρομυϊκή σύναψη, αντανακλαστικά – Κλινικά προβλήματα)
 2. Κινητικό Σύστημα ΙΙ (Παρεγκεφαλίδα-κυκλώματα, Βασικά γάγγλια-κυκλώματα, Κλινικά προβλήματα)
 3. Αισθητικά συστήματα (Είδη αισθητικότητας, οδοί – Κλινικά προβλήματα)
 4. Κρανιακά ν. Ι (Οπτική οδός – Βλάβες, Οφθαλμοκινητική λειτουργία, Αντανακλαστικά, Τρίδυμο ν. – Κλινικά προβλήματα)
 5. Κρανιακά ν. ΙΙ (Αιθουσαίο σύστημα, Ισορροπία, Αντανακλαστικά ελέγχου, Κρανιακά ν. ΙΧ-ΧΙΙ)
 6. Αιμάτωση του ΚΝΣ – Κλινικά προβλήματα
 7. Συνδυασμένα κλινικά προβλήματα
Στα εργαστήρια της Νευροανατομικής η διδασκαλία γίνεται με τη βοήθεια ανατομικών παρασκευασμάτων (πτωματικών), προπλασμάτων και ιστολογικών παρασκευασμάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
 
Στις φροντιστηριακές ασκήσεις, σε μικρές ομάδες φοιτητών, γίνεται η μελέτη κλινικών προβλημάτων στην αντίστοιχη ύλη της εβδομάδας.
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ:
 
 1. Διεγερσιμότητα: Ορισμός, ρόλος και μέθοδοι υπολογισμού. Προσομοίωση σε Η/Υ πειραμάτων που ανέδειξαν τον ιοντικό μηχανισμό δημιουργίας και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των δυναμικών ενέργειας.  
 2. Σύνθετο Δυναμικό Ενέργειας (ΣΔΕ). Διαφορές του ΣΔΕ από το ΔΕ σε απομονωμένο κύτταρο. Έκλυση και καταγραφή ΣΔΕ σε περιφερικό νεύρο. Κλινικός υπολογισμός διεγερσιμότητας και μέτρηση της ταχύτητας αγωγής ΔΕ στο ωλένιο νεύρο. Νευρομυική σύναψη, υπολογισμός συναπτικής καθυστέρησης. Αλλαγή των πιο πάνω παραμέτρων σε παθολογικές καταστάσεις.  
 3. Αντανακλαστικά σε νωτιαίο βάτραχο και καταγραφή στο νευρομυϊκό παρασκεύασμα βατράχου,  
 4. Επίδειξη ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και in vitro  ηλεκτροφυσιολογίας (προαιρετικό).