Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Παπαθεοδωρόπουλος Κ.

Παπαθεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Παπαθεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Φυσιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Νευροεπιστήμη, Νευροφυσιολογία, Συναπτική Διαβίβαση, Νευρωνικά Δίκτυα & Εγκεφαλικοί Ρυθμοί, Μηχανισμοί Μνήμης-Μάθησης, Εγκεφαλικό Γήρας.

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Φυσιολογίας,Ρίο Πατρών, 26504. 2ος όροφος κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Δυτική πτέρυγα.

+30 2610 969117 cepapath@upatras.gr cepapath@med.upatras.gr

Ώρες υποδοχής Φοιτητών

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Κώστας Παπαθεοδωρόπουλος γεννήθηκε στην Ζήρια Αχαΐας το 1964. Είναι πτυχιούχος Βιολογίας και διδάκτορας της Ιατρικής του Παν/μιου Πατρών. Έχει εργαστεί ως μεταδιδάκτορας στο Ινστιτούτο INSERM της Γαλλίας (U109, Paris, 1997-1998), ως διδάσκων & ερευνητής στην Ιατρική Παν/μιου Θεσσαλίας (ΠΔ 407, 1999-2002), ως συνεργάτης του ΠΜΣ Ιατρικής Παν/μιου Πατρών (1999), και ως επισκέπτης καθηγητής στο Dept. of Physiology & Pharmacology UCL. London (2007). Στο Τμήμα Ιατρικής εξελέγη Λέκτορας το 2001, Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία το 2006, μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής το 2010, Αναπληρωτής Καθηγητής το 2012, και Καθηγητής το 2017. Διδάσκει σε 5 προπτυχιακά & 5 μεταπτυχιακά μαθήματα. Έχει εκδώσει δύο συγγράμματα (διατιθέμενα μέσω του «Εύδοξος»): «Έννοιες στην Επιστήμη της Μνήμη» (2015) & «Συγκίνηση & Στρες» (2019). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εντοπίζονται στο πεδίο της πειραματικής Νευροφυσιολογίας, κυρίως γύρω από τους μηχανισμούς συναπτικής διαβίβασης, συναπτικής πλαστικότητας, νευρωνικής διεγερσιμότητας, δικτυακής ρυθμογένεσης, και μηχανισμούς γήρατος, επιληψίας, αυτισμού και πολλαπλής σκλήρυνσης (πρόσφατα). Από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της έρευνάς του αποτελούν η ανάδειξη της ενδογενούς λειτουργικής διαφοροποίησης κατά τον επιμήκη άξονα του ιππόκαμπου & η ανακάλυψη και μελέτη ενός in vitro προτύπου της εμπλεκόμενης στην μνήμη δραστηριότητας «οξύαιχμων κυμάτων-ριπιδισμών». Έχει επιβλέψει ή επιβλέπει 6 ολοκληρωμένες και 4 υπό εξέλιξη διδακτορικές διατριβές, και 10 μεταπτυχιακές διατριβές. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε 50 επιστημονικά άρθρα (74% πρώτος ή τελευταίος συγγραφέας) και πάνω από 125 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως κριτής άρθρων σε >23 επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες (2000-2014). Ήταν δν/της Τομέα Ιατρικής (ΒΙΕ ΙΙ, 2017-2020).

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα
•    ΠΜΣ στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες», Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών
2004-     «Νευροεπιστήμες Ι». Από το 2008 συντονιστής του μαθήματος.
1999-    «Νευροεπιστήμες ΙΙ»
2002-     «Σύγχρονα Θέματα Μοριακής & Κυτταρικής Βιολογίας»
2006-     «Μεθοδολογία της Έρευνας»
2002-     «Παρουσίαση Ερευνητικών θεμάτων»
2002-2007    «Ανάλυση τρέχουσας βιβλιογραφίας»
2006    «Τρέχοντα θέματα βιβλιογραφικής έρευνας»
2004-2011    «Σεμινάρια φοιτητών»

•    Διατμηματικό ΠΜΣ «Πληροφορική Επιστημών Ζωής», Παν/μιο Πατρών
2004-2011    «Δομή & Λειτουργία του Ανθρωπίνου Σώματος» (τρέχουσα ονομασία: «Αρχές Φυσιολογίας Ανθρωπίνου  Σώματος»). Συντονιστής του μαθήματος: 2009-2010.
2004-2011, 2015-16    «Νευροεπιστήμες»

•    Συμμετοχή σε άλλα ΠΜΣ: (1) ΜΠΣ «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης», Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Παν/μιο Μακεδονίας, 2017, (2) Διατμηματικό ΠΜΣ «Βιοϊατρική Τεχνολογία», Παν/μιο Πατρών, 2014, (3) «Διδασκαλείο» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 2006-2011, (4) ΠΜΣ στις «Νευροεπιστήμες», Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Κρήτης, 2007, (5) ΠΜΣ «Διαγνωστικές Μέθοδοι και Θεραπευτικές Προοπτικές στη Νευροβιολογία», Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Πατρών, 2003-2007, (6) ΠΜΣ «Εφαρμογές Βασικών Ιατρικών Επιστημών», Τμ. Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών, 1999.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

•    Trompoukis G., Rigas R., Leontiadis L.J. & Papatheodoropoulos C. (2020) Ih, GIRK, KCNQ2/3 and KCNQ1/2 Channels Differently Modulate Sharp Wave - Ripples in the Dorsal and Ventral Hippocampus. Molecular and Cellular Neuroscience: 107, 103531

•    Trompoukis G. & Papatheodoropoulos C. (2020) Dorsal-Ventral Differences in Modulation of Synaptic Transmission
in the Hippocampus. Frontiers in Synaptic Neuroscience. In Press. doi: 10.3389/fnsyn.2020.00024

•    Koutsoumpa A. & Papatheodoropoulos C. (2019) Short-term dynamics of input and output of CA1 netwrk greatly differ between the dorsal and ventral rat hippocampus. BMC Neurosci 20:35.

•    Kosmidis EK, Contoyiannis YF, Papatheodoropoulos C, Diakonos FK. (2018) Traits of criticality in membrane potential fluctuations of pyramidal neurons in the CA1 region of rat hippocampus. Eur J Neurosci. 48(6):2343–2353.

•    Papaleonidopoulos V, Kouvaros S, Papatheodoropoulos C. (2018) Effects of endogenous and exogenous D1/D5 dopamine receptor activation on LTP in ventral and dorsal CA1 hippocampal synapses. Synapse. Aug; 72(8):e22033.

•    Papaleonidopoulos V, Papatheodoropoulos C. (2018) β-adrenergic receptors reduce the threshold for induction and stabilization of LTP and enhance its magnitude via multiple mechanisms in the ventral but not the dorsal hippocampus. Neurobiol Learn Mem. 151:71-84.

•    Papatheodoropoulos C. (2018) Electrophysiological evidence for long-axis intrinsic diversification of the hippocampus. Frontiers in Bioscience (Landmark), 23: 109-145.

•    Papaleonidopoulos V., Trompoukis G., Koutsoumpa A. & Papatheodoropoulos C. (2017). A Gradient of Frequency-Dependent Synaptic Properties Along the Longitudinal Hippocampal Axis. BMC Neurosci 18:79.

•    Kouvaros S. and Papatheodoropoulos C. (2017) Prominent differences in sharp wave – ripples and complex spike bursts between the dorsal and the ventral rat hippocampus. Neuroscience, 352: 131-143.

•    Kouvaros S. and Papatheodoropoulos C. (2016) Theta burst stimulation-induced LTP: Differences and similarities between the dorsal and ventral CA1 hippocampal synapses. Hippocampus 26(12): 15542-1559.

•    Papatheodoropoulos C. and Kouvaros S. (2016) High-frequency stimulation-induced synaptic potentiation in dorsal and ventral CA1 hippocampal synapses: the involvement of NMDA receptors, mGluR5, and (L-type) voltage-gated calcium channels. Learn. Mem. 23(9):460-4.

•    Kouvaros S. and Papatheodoropoulos C. (2016) Major dorsoventral differences in the modulation of the local CA1 hippocampal network by NMDA, mGluR5, A2A and cannabinoid CB1 receptors. Neuroscience:317, 47-64.

•    Papatheodoropoulos C. (2015) Striking differences in synaptic facilitation along the dorsoventral axis of the hippocampus. Neuroscience 301:454-470.

•    Kouvaros S., Kotzadimitriou D. and Papatheodoropoulos C. (2015) Hippocampal sharp waves and ripples: Effects of aging and modulation by NMDA receptors and L-type Ca2+ channels. Neuroscience. 298: 26-41.

•    Giannopoulos P. & Papatheodoropoulos C. (2013) Effects of μ-opioid receptor modulation on the hippocampal network activity of sharp wave and ripples. Br. J. Pharmacol. 168:1146-1164.

•    Fragkouli A., Papatheodoropoulos C., Georgopoulos S., Stamatakis A., Stylianopoulou F., Tsilibary E.C. and Tzinia A.K. (2012) Enhanced neuronal plasticity and elevated endogenous sAPPα levels in mice over-expressing MMP9. J. Neurochem. 121:239-251.

•    Papatheodoropoulos C. and Koniaris E. (2011) α5-GABAA receptors regulate hippocampal sharp wave – ripple activity in vitro. Neuropharmacology 60(4): 662-673.

•    Papatheodoropoulos C. (2010) Patterned activation of hippocampal network (~10 Hz) during in vitro sharp wave-ripples. Neuroscience 168(2): 429-442.

•    Papatheodoropoulos C. (2008) A possible role of ectopic action potentials in the in vitro hippocampal sharp wave-ripple complexes. Neuroscience 157:495-501.

•    Moschovos C., Kostopoulos G. and Papatheodoropoulos C. (2008) Long-term potentiation of high-frequency oscillation and synaptic transmission characterize in vitro NMDA receptor-dependent epileptogenesis in the hippocampus. Neurobiology of Disease 29(2): 368-380.

•    Papatheodoropoulos C., Sotiriou E., Kotzadimitriou D. and Drimala P (2007) At clinically relevant concentrations the anaesthetic/amnesic thiopental but not the anticonvulsant phenobarbital interferes with hippocampal sharp wave-ripple complexes. BMC Neuroscience 8, 60.

•    Papatheodoropoulos C. and Kostopoulos G. (2002) Spontaneous GABAA-dependent synchronous periodic activity in adult rat ventral hippocampal slices. Neurosci. Lett. 319(1): 17-20.

•    Louvel J., Papatheodoropoulos C., Siniscalchi A., Kurcewicz I., Pumain R., Devaux B., Turak B., Chodklewicz J.P., Villemeure J.G. and Avoli M. (2001) GABA-mediated synchronization in the human neocortex: elevations in extracellular potassium and presynaptic mechanisms. Neuroscience 105(4): 803-813.

•    Papatheodoropoulos C. and Kostopoulos G. (2000) Decreased ability of rat temporal hippocampal CA1 region to produc

 

Επιλεγμένες Ομιλίες

“Effet des agonistes et antagonistes histaminergiques sur les réponses électrophysiologiques in vitro”. Centre Paul Broca, Paris, Avril 1997. 2. “Synchronous GABA-mediated potentials in the epileptogenic human neocortex: a current-source density analysis”. 1st Forum of European Neuroscience Societies, Berlin, June 1998. 3. “Dorsal and ventral rat hippocampal circuits differ in their ability to present short-term and long-term synaptic plasticity”. Patra, 2000. 4. “Προσεγγίσεις στην λειτουργία του εγκεφάλου: In vitro συγχρονισμένη ρυθμική δραστηριότητα στον κροταφικό ιππόκαμπο”. Ημερίδα του Τμήματος Ιατρικής, 2003. 5. “Από τη συμπεριφορά στο κύτταρο: ένα παράδειγμα από τον ιππόκαμπο του εγκεφάλου”, Παν/μιο Ιωαννίνων, Τμ. Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών. Δεκ. 2005. 6. «Παρασιτοκτόνα: Επίδραση στην Υγεία». Ημερίδα της εταιρείας «Λιθερός» Κυπαρισσίας. Ιούνιος 2009. 7. «Γήρας & Οξύαιχμα κύματα-ριπιδισμοί», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών. Θεσσαλονίκη, Φεβρ. 2011. 8. «Ο ρόλος του ύπνου στη μάθηση/μνήμη και τη σωματική ανάπτυξη». Ενημερωτική εκδήλωση στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Μάρτιος 2013. 9. «Νευροεπιστήμη: η επιστήμη του παρόντος και του μέλλοντος», 2013. «Εξ αποστάσεως διαλέξεις-Trekking@Science», της ΔΔ Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας και ΕΕΥΕΜ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

2020-    Παναγιώτα Τσοτσόκου «In vivo αξιολόγηση των επιδράσεων των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων αντιγόνων που εμπλέκονται στην παθογένεση της πολλαπλής σκλήρυνσης», διατριβή σε έναρξη.
2018 -    Γεώργιος Οικονόμου «In vitro ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες συναπτικής πλαστικότητας και δικτυακής ρυθμογένεσης στον ιππόκαμπο και το νεοφλοιό επίμυος φυσιολογικού και σε πρότυπο αυτισμού», διατριβή υπό εξέλιξη.
2016 -    Γεώργιος Τρομπούκης «In vitro ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της ρύθμισης της συναπτικής διαβίβασης και της νευρωνικής διεγερσιμότητας κατά μήκος της δομής του ιππόκαμπου εγκεφάλου επίμυος», διατριβή υπό ολοκλήρωση.
2016 -     Μαρία Αδαμοπούλου «Σύνθεση και βιολογική αξιολόγηση πεπτιδικών αναλόγων επιτόπων της μυελίνης, στην ανοσοθεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας», διατριβή υπό εξέλιξη.
2015-2018    Βασίλειος Παπαλεωνιδόπουλος «Παράγοντες εξειδίκευσης του ενδογενούς νευρωνικού δικτύου του ιπποκάμπου επίμυος».
2013-2016    Στυλιανός Κούβαρος «In vitro συγκριτικές μελέτες της πλαστικότητας της συναπτικής διαβίβασης και της δικτυακής νευρωνικής δραστηριότητας μεταξύ διαφραγματικού και κροταφικού ιπποκάμπου».
2003-2009    Χρήστος Μόσχοβος «In vitro ηλεκτροφυσιολογική μελέτη των μηχανισμών διαφοροποίησης μεταξύ διαφραγματικού και κροταφικού ιπποκάμπου επίμυος ως προς την παθογένεση της επιληψίας, την συναπτική ευπλαστότητα και τη δικτυακή ρυθμογένεση».
2002-2009    Ιωάννα Νικήτα «Συγκριτική μελέτη της ρυθμικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε τομές ραχιαίου και κοιλιακού ιππόκαμπου αρουραίου με αγωνιστή υποδοχέων Ακετυλοχολίνης». Αρχή συνεπίβλεψης δ.δ. ως Λέκτορας.
2002-2008    Παναγιώτης Γεωργόπουλος «Συναπτική αναστολή στον Ιππόκαμπο: Επίδραση φαρμάκων που δρούν στους GABA υποδοχείς κατά μήκος της δομής». Αρχή συνεπίβλεψης ως Λέκτορας.
2002-2008    Θεόδωρος Πετρίδης «In vivo και in vitro μελέτες της φυσιολογίας και της φαρμακολογίας της GABA-εργικής συναπτικής αναστολής στον εγκέφαλο μυών και επίμυων». Αρχή συνεπίβλεψης δ.δ. ως Λέκτορας.

 

Άλλες Δραστηριότητες

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

•    Παπαθεοδωρόπουλος Κ., 2024. Αρχές Κυταρικής Νευροφυσιολογίας – Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-290. ISBN: 978-618-228-059-1

    Παπαθεοδωρόπουλος Κ., 2019. Συγκίνηση και Στρες - Ρύθμιση της Νευρωνικής & Μνημονικής Λειτουργίας. ΝΕΟΝ, Αθήνα. Κωδ. Εύδοξος: 86198069, ISBN: 9786188447851.

•    Παπαθεοδωρόπουλος Κ., 2016. Έννοιες στην Επιστήμη της Μνήμης – Σύντομη Ανάλυση Εννοιών,Φαινομένων και Μηχανισμών. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. http://hdl.handle.net/11419/3244. Κωδ. Εύδοξος: 320192, ISBN: 9789606031724.

 Δ/ντης Τομέα ΒΙΕ ΙΙ: 2017-2020.
 Μέλος επιστημονικών εταιρειών:
Ελληνική Εταιρεία γιά τις Νευροεπιστήμες (ΕΕΝ, HSF), Μέλος ΔΣ: 2000-2014.
Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας (ΕΕΦ).
International Brain Research Organization (IBRO).
Federation of European Neuroscience Societies (FENS).
 Συνεργάτης σε >23 διεθνή επιστημονικά περιοδικά.