Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Παπαθεοδωρόπουλος Κ.

Παπαθεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Τομέας: Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Φυσιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Νευροεπιστήμη, Νευροφυσιολογία, Συναπτική Διαβίβαση, Νευρωνικά Δίκτυα & Εγκεφαλικοί Ρυθμοί, Μηχανισμοί Μνήμης-Μάθησης, Εγκεφαλικό Γήρας.

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Φυσιολογίας,Ρίο Πατρών, 26504. 2ος όροφος κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Δυτική πτέρυγα.

+30 2610 969117 +30 2610 969169 cepapath@upatras.gr cepapath@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Προπτυχιακά Μαθήματα