Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Εξάμηνο Ε (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 2 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Διδάσκοντας: Παύλος Ρήγας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ( «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» )

Σκοπός