Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Εργαστήριο Φυσιολογίας

Νόμος Ίδρυσης Ν. 641/18-7-78 ΦΕΚ ΦΕΚ 200/22-7-78

Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 2ος Όροφος - Πανεπιστημιούπολη (Ρίο) Πάτρα

2610 999155

Προσωπικό

Διευθυντής Παπαθεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος