Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Καλληδώνης Π.

Καλληδώνης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καλληδώνης  Παναγιώτης

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Ουρολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Ουρολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: