Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Σταύρακας Π.

Σταύρακας Παναγιώτης, ​Επίκουρος Καθηγητής

 Σταύρακας Παναγιώτης

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Οφθαλμολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Οφθαλμολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Χειρουργική και παθολογία αμφιβληστροειδούς

panos.stavrakas@yahoo.com

Ώρες υποδοχής Φοιτητών

Κάθε Δευτέρα 11-12 πμ, και Τρίτη 10-12 πμ.