Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Σταύρακας Π.

Σταύρακας Παναγιώτης, ​Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας:

Κλινική/Εργαστήριο:

Γνωστικό Αντικείμενο: Οφθαλμολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος:

panos.stavrakas@yahoo.com