Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Οφθαλμολογίας

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 789/19-8-80 ΦΕΚ ΦΕΚ 194/26-8-80

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 1ος όροφος

2610 999286

Προσωπικό

Διευθυντής Κοζομπόλης Βασίλειος

  • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΕΤΕΠ)