Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Κοζομπόλης Β.

Κοζομπόλης Βασίλειος , Καθηγητής

Κοζομπόλης  Βασίλειος

Τομέας: Χειρουργικός

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Οφθαλμολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Οφθαλμολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Καταρράκτης, Γλαύκωμα, Διαθλαστική Χειρουργική (Μυωπία, Υπερμετρωπία, Αστιγματισμός, Πρεσβυωπία), Κερατόκωνος, Μεταμοσχεύσεις

2610999286 ophthalm@med.upatras.gr - kozobolis@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Προπτυχιακά Μαθήματα

Άλλες Δραστηριότητες

Οι φοιτητές, για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία, γίνονται δεκτοί κάθε Τρίτη και Τετάρτη 12.30 - 14.00