Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Κολονίτσιου Φ.

Κολονίτσιου Φεβρωνία, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κολονίτσιου Φεβρωνία

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Μικροβιολογία

ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 174

2610.996109 2610999663 2610.994922 kolonits@upatras.gr fevron@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος  1. H κα Κολονίτσιου Φεβρονία αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Ιασίου Ρουμανίας (1985). Ειδικεύτηκε στη Μικροβιολογία στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας το 1993. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών  και απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα το 2000. Εργάσθηκε σαν Επιμελήτρια Β’του ΕΣΥ στο  Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου (1997-2001). Το 2001 εξελέγη  Λέκτορας Μικροβιολογίας στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2008 εξελέγη Επίκουρος Καθηγήτρια επί θητεία,  ενώ το 2011 εξελέγη μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια στο ίδιο εργαστήριο όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται  στη διαλεύκανση της χημικής δομής των μακρομορίων της εξωκυττάριας βλεννώδους στιβάδας του S. epidermidis και στην παθογένεια των λοιμώξεων από S. epidermidis.  Στην αλληλεπίδραση  του S. epidermidis και των συστατικών της εξωκυττάριας βλεννώδους στοιβάδας (slime) με ενδοθηλιακά κύτταρα και μονοκύτταρα σε επίπεδο έκφρασης πρωτεογλυκανών, μορίων προσκόλλησης και παραγωγής κυτταροκινών. Μελέτη του ιού HPV. Μοριακή επιδημιολογική μελέτη της HPV λοίμωξης και ενσωμάτωση του DNA του ιού στα κύτταρα των μολυσμένων ασθενών.
  2.  

Προπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1. Kolonitsiou F., Syrokou A., Karamanos N. K., Anastassiou E. D. and Dimitracopoulos G. Immunoreactivity of 80- kDa peptidoglycan and teichoic acid-like substance of slime producing S. epidermidis and specificity of their antibodies studied by an enzyme immunoassay.  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 24 : 429-436, 2001.                                                                    2. Georgakopoulos C.D., Exarchou A.M., Gartaganis S.P., Kolonitsiou F., Anastassiou E.D., Dimitracopoulos G., Hjerpe A., Theocharis A.D. Immunization with specific polysaccharide antigen reduces alterations in corneal proteoglycans during experimental slime-producing Staphylococcus epidermidis keratitis. Current eye research, 31:137-146, 2006.                  
3. Giannakopoulos I., Nikolakopoulou N., Eliopoulou M., Ellina A., Kolonitsiou F., Papanastasiou D. Presentation of childhood brucellosis in Western Greece. Jpn.J.Infect Dis.,59:160-163, 2006.                                                                                                                     
4. Foka A., Chini V., Petinaki E., Kolonitsiou F., Anastassiou E D, Dimitracopoulos G. and Spiliopoulou I. Clonaliny of slime-producing methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci disseminated in the neonatal intensive care unit of a university hospital. Clinical Microbiology and Infection, 12: 1230-1233, 2006.                                                            
5. Pratti A., Karanika M., Maniatis AN., Petinaki E., Spiliopoulou I., Kolonitsiou F., Tatsiopoulos A., Alexiou-Daniel S., Bakola D., Koutsia-Carousou Ch., Malamou-Lada H., Siafakas N., Zerva L. Activity of linezolid against Gram-positive cocci: a multicentre study in Greek hospitals. International Journal of Antimicrobial Agents 29: 604-605, 2007.
6. Malli E, I Spiliopoulou, F Kolonitsiou, D Klapsa,  K Pantelidi, A Pratti, M Panopoulou, S Grapsa, E Alepopoulou, I Neonakis, F Frantzidou, S Alexiou-Daniel, D Bakola, C Koutsia-Carouzou, H Malamou-Lada, L Zerva, E Vlahaki, S Kartali-Ktenidou, ED Anastassiou, E Petinaki. In vitro activity of daptomycin against Gram-positive cocci: the first multi-centre study in Greece. International Journal of Antimicrobial Agents 2008; 32:525-528
7.  Malli E, I Spiliopoulou, F Kolonitsiou, Ch Neocleous, D Klapsa,  K Pantelidi, M Panopoulou, S Grapsa, E Alepopoulou, I Neonakis, S Alexiou-Daniel, D Bakola, C Koutsia-Carouzou, H Malamou-Lada, L Zerva, E Vlahaki, S Kartali-Ktenidou, ED Anastassiou, E Petinaki. In vitro activity of tigecycline against Gram positive cocci: a multicentre study in Greece. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2008; 62:1158-60.
8. Damani A, Klapsa D, Panopoulou M, Spiliopoulou I, Pantelidi K, Malli E, Kolonitsiou F, Grapsa S, Alepopoulou E, Frantzidou F, Vlahaki E, Koutsia-Carouzou C, Malamou-Lada H, Zerva L, Kartali-Ktenidou S, Anastassiou ED, Maniatis AN, Petinaki E. A newly described vancomycin-resistant ST412 Enterococcus faecium predominant in Greek hospitals. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2010; 29(3):329-331
9. Spiliopoulou I, A Damani, V Chini, L Zerva, F Kolonitsiou, ED Anastassiou, E Petinaki. Linezolid-resistant enterococci in Greece: epidemiological characteristics. Chepotherapy 2011; 57:181-185.
10.  Krevvata MI, Spiliopoulou A, Anastassiou ED, Karamanos N, Kolonitsiou F.
Adherence of Staphylococcus epidermidis to human endothelial cells is associated with a polysaccharidic component of its extracellular mucous layer.
Connective tissue research 2011;52(3):183-9.
11. Krevvata MI, Afratis N, Spiliopoulou A, Malavaki CJ, Kolonitsiou F, Anastassiou E, Karamanos NK. A modified protocol for isolation and purity evaluation of a staphylococcal acidic polysaccharide by chromatography and capillary electrophoresis. Biomedical chromatography : 2011;25(5):531-4.
12. Spiliopoulou Anastasia; Kolonitsiou F.  Krevvata Maria; Leontsinidis Michalis; Wilkinson Thomas; Mack Dietrich; Anastassiou Evangelos. Bacterial adhesion, intracellular survival and cytokine induction upon stimulation of mononuclear cells with planktonic or biofilm phase Staphylococcus epidermidis
FEMS Microbiology Letters. Published on line 12 March 2012 
13. Konstantinos Katsanos,  Sofoklis Mitsos,  Efstratios Koletsis,  Vassiliki Bravou, Dimitris Karnabatidis, Kolonitsiou F , Athanassios Diamantopoulos, Dimitrios Dougenis,  Dimitris Siablis,. Transauricular Embolization of the Rabbit Coronary Artery for Experimental Myocardial Infarction: Comparison of a Minimally Invasive Closed-Chest Model with Open-Chest Surgery. Journal of Cardiothoracic Surgery. 2012, 7:16
14.  A Spiliopoulou, M Krevvata, F Kolonitsiou, Llinos H, Th. Wilkinson, Angharad D, G Dimitracopoulos, F Lamari, N Karamanos, Dietrich M, ED Anastassiou. A polysaccharidic component of Staphylococcus epidermis extracellular mucous layer; relation to Polysaccharide Intercellular Adhesin and implication to phagoytosis. BMC Microbiol. 2012 May 17;12(1):76.   

 

Επιλεγμένες Ομιλίες

3ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας/9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Υγιεινής. Διάλεξη με θέμα : Διακυτταρική επικοινωνία βακτηρίων (Quorum sensing). 6-8.2.2007, Αθήνα, Πολεμικό μουσείο.
♦  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας. Διάλεξη με θέμα : Daptomycin-Tigecyclin . Μηχανισμός δράσης-αντοχής,αντιμικροβιακό φάσμα. Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2008.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Παρασκευοπούλου Κωνσταντίνα με θέμα : Μελέτη ποσοτικού προσδιορισμού των φαρμακευτικών ουσιών που εκλύονται στη συστηματική κυκλοφορία ασθενών με περιφερική αγγειοπάθεια μετά την ενδαγγειακή τοποθέτηση φαρμακευτικών μεταλλικών ενδοπροσθέσεων (drug eluting stents) στα κνημιαία αγγεία . Επιβλέπουσα