Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο ΙΑ & ΙΒ (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Πρακτική 25 ώρες ανά έβδομάδα (2 εβδομάδες)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Αναλύονται στους φοιτητές βασικές μέθοδοι του κλινικού εργαστηρίου και τους δίνεται η ευκαιρία να εκτελέσουν μόνοι τους στο εργαστήριο του Νοσοκομείου τις πιο συνηθισμένες μεθόδους που είναι χρήσιμες για κάθε ιατρό ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ασκήσει, και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Γίνεται καθ’ ομάδας 3 - 4 φοιτητών τις εργάσιμες πρωινές ώρες του Εργαστηρίου στο Νοσοκομείο για 2 Εβδομάδες.