Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Παληογιάννη Φ.

Παληογιάννη Φωτεινή, Καθηγητής

Παληογιάννη Φωτεινή

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

2610996111, 2610993978 261-994922 FPAL@UPATRAS.GR fpal@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

H Φωτεινή Παληογιάννη απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Πατρών το 1984 και απέκτησε τον τίτλο του διδακτορα στη Μικροβιολογία από την ίδια σχολή το 1991. Ειδικεύτηκε στη Μικροβιολογία στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας το 1990. Συνέχισε τις σπουδές της στην Μοριακή και Κυτταρική Ανοσολογία, ως μεταδιδάκτορας, στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (ΝΙΗ) των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ετών 1990-1993 και εργάστηκε ως επισκέπτης επιστήμονας στο ίδιο Ινστιτούτο για ορισμένο χρονικό διάστημα τα έτη 1994,1995 και 1996. Το 1993 εξελέγη λέκτορας στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής σχολής Πατρών στο οποίο πλέον υπηρετεί ως καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Μικροβιολογία-Ανοσολογία Λοιμώξεων. Η εξειδίκευσή της αφορά στην βιολογία της ανοσιακής απόκρισης έναντι λοιμογόνων παραγόντων. Η έρευνά της χρησιμοποιώντας αρχικά ως πειραματικό μοντέλο ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, συνέβαλλε ουσιαστικά στην αποσαφήνιση των μηχανισμών ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων (σηματοδοτικές οδοί ελέγχόμενες από Ca++ και cAMP). Πιο πρόσφατη ερευνητική εργασία αφορά στους μηχανισμούς φυσικής ανοσίας που συμμετέχουν στην ανοσιακή απόκριση έναντι των βακτηρίων P. aeruginosa και Brucella. Η ερευνητική της ομάδα χρησιμοποιώντας μοριακούς, βιοχημικούς και γενετικούς τρόπους πειραματικής προσέγγισης, διερευνά τον ρόλο των βακτηριακών παραγόντων στη ρύθμιση της ανοσιακής απόκρισης, την ενεργοποίηση μηχανισμών φυσικής ανοσίας και την αποσαφήνιση σηματοδοτικών οδών που ενεργοποιούνται από υποδοχείς φυσικής ανοσίας και ρυθμίζουν την έκφραση ρυθμιστικών/ φλεγμονωδών κυτταροκινών. Η Φ. Παληογιάννη έχει επιβλέψει επιτυχώς τις διατριβές 6 μεταπτυχιακών φοιτητών ενώ έχει ενεργή ερευνητική συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια των Ιατρικών Σχολών στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνολογίας στα Ιωάννινα και του Κέντρου Βιοιατρικής Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Ερευνητική Μεθοδολογία (ΠΜΣ - ΚΚΙΕ)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Paliogianni F., Raptis A., Ahuja S.S., Najjar S., Boumpas D.T.: Negative transcriptional regulation of the human interleukin 2 gene by glucocorticoids through interference with nuclear factors AP-1 and NF-AT. J. Clin. Invest. 91: 1481-1489, 1993. 
 2. Paliogianni F., Ahuja S.S., Ballow J.P., Balow J.E., Boumpas D.T.: Novel mechanism for inhibition of T-cells by glucocorticoids (GC): GC modulate signal transduction through IL-2 receptor. J. Immunol. 151: 4081-4089, 1993. 
 3. Paliogianni F., Kincaid R.L., Boumpas D.T.: Prostaglandin E2 and other cAMP elevating agents inhibit interleukin-2 gene transcription by counteracting calcineurin dependent pathways. J. Exp. Med. 178: 1813-1817, 1993. 
 4. Paliogianni F., Hama N., Balow J.E., Valentine M.A., Boumpas D.T.: Glucocorticoid mediated regulation of phosphorylation in primary induction of phosphatase activity. J. Immunol. 155: 1809-1817, 1995. 
 5. Paliogianni F., Boumpas D.T.: Glucocorticoids regulate calcineurin - dependent trans - activation pathways for interleukin-2 gene transcription in human T lympocytes . Transplantation 59: 1333-1339, 1995. 
 6. Hama N., Paliogianni F., Fessler B.J., Boumpas D.T.: Calcium/calmodulin dependent protein Kinase II downregulates both calcineurin and protein Kinase C mediated pathways for cytokine gene transcription in human T cells. J. Exp. Med. 181: 1217-1222, 1995. 
 7. Paliogianni F., Hama N., Mavrothalassitis G., Thyphronitis G., Boumpas D.T.: Signal requirements for IL-4 gene transcription during T-cell activation. Cellular Immunology 168: 33-38, 1996. 
 8. Paliogianni F., Boumpas D.T.: PGE2 inhibits the nuclear transcription of the human interleukin-2 but not the IL-4 gene in human T cells by targeting transcription factors AP-1 and NF-AT. Cellular Immunology 170: 1-7, 1996. 
 9. G.Lagoumintzis, M.Christofidou, G.Dimitracopoulos, F.Paliogianni: Pseudomonas aeruginosa slime glycolipoprotein is a potent stimulant of tumor necrosis factor alpha gene expression and activation of transcription activators nuclear factor kappa B and activator protein 1 in human monocytes. Infect. Immun.71:4614-4622,2003. 
 10. Olga Kogkopoulou, , Evaggelos Tzakos, George Mavrothalassitis, Cosima T. Baldari, Fotini Paliogianni, Howard A. Young, and George Thyphronitis. Conditional up-regulation of IL-2 production by p38 MAPK inactivation is mediated by increased Erk1/2 activity. J. Leuc. Biol 79, 2006: 1052-1060. 
 11. Simitsopoulou M. Roilides E. Likartsis C. Ioannidis J. Orfanou A. Paliogianni F. Walsh TJ: Expression of Immunomodulatory genes in human monocytes induced by Voriconazole in the presence of Aspergillus fumigatus. Antimicrob. Agents Chemother. 2007, 51(3): 1048-54. 
 12. G.Lagoumintzis, P.Xaplanteri, G. Dimitracopoulos & F.Paliogianni :TNF-alpha Induction by Pseudomonas aeruginosa Lipopolysaccharide or Slime-glycolipoprotein in Human Monocytes is Regulated at the Level of Mitogen-activated Protein Kinase Activity: A Distinct Role of Toll-like Receptor 2 and 4. Scand. J. Immunol 2008, 67(2):193-203. 
 13. K.Liopeta, S.Boubali, L.Virgilio, G.Thyphronitis, G.Mavrothalassitis, G.Dimitracopoulos, F. Paliogianni: cAMP regulates IL-10 production by normal human T lymphocytes at multiple levels: a potential role for MEF2. Mol Immunol. 2009 46(3):345-354 
 14. P. Xaplanteri, G.Lagoumintzis, G. Dimitracopoulos, F.Paliogianni: Mannose receptor controls in synergy with TLR2 proinflammatory cytokine production by human monocytes in response to Pseudomonas aeruginosa. Eur J Immunol. 2009 39(3):730-40 
 15. A. Katragou, Kruhlak MJ, Simitsopoulou M, Chatzimoschou A, Taparkou A, Cotten CJ, Paliogianni F, Diza-Mataftsi E, Tsantali C, Walsh TJ, Roilides E: Interactions between human phagocytes and Candida albicans biofilms alone and in combination with antifungal agents. J. Infect. Dis. 2010 201(12): 1941-49.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. Λαγουμιτζής Γεώργιος: «Μελέτη της δράσης της P. aeruginosa στη μετάδοση του σήματος ενεργοποίησης στα ανθρώπινα μακροφάγα» Έτος παρουσίασης 2004 
 2. Ξαπλαντέρη Παναγιώτα: «Μελέτη του ρόλου των υποδοχέων φυσικής ανοσίας (Mannose receptors, Toll-like receptors) στην αλληλεπίδραση της P.aeruginosa με ανθρώπινα μονοκύτταρα» Έτος παρουσίασης 2008. 
 3. Λιόπετα Κασσιανή: « Ο ρόλος της οδού ενεργοποίησης που ελέγχει η αύξηση του c-AMP στην εκλεκτική ρύθμιση παραγωγής κυτταροκινών από Τ-λεμφοκύτταρα » Έτος παρουσίασης 2008. 
 4. Μπούμπαλη Σταυρούλα: «Ο ρόλος της ασβεστιοεξαρτώμενης οδού ενεργοποίησης στην παραγωγή ιντερλευκίνης 10 ( IL-10) από ανθρώπινα Τ-λεμφοκύτταρα » Έτος παρουσίασης 2009. 
 5. Δημητρακόπουλος Οδυσσέας: «Ο ρόλος της φυσικής ανοσίας στην πορεία και έκβαση της λοίμωξης από Brucella». Διατριβή σε εξέλιξη.

Άλλες Δραστηριότητες

Η Φωτεινή Παληογιάννη υπήρξε μέλος της επιτροπής για την ανάπτυξη και εφαρμογή του ανανεωμένου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει Μικροβιολογία, Ανοσολογία και Βιοηθική της έρευνας στους φοιτητές της σχολής σε προπτυχιακό επίπεδο και Μεθοδολογία έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Βασική και Διαγνωστική Ανοσολογία για τους ειδικευόμενους στη Μικροβιολογία του εργαστηρίου Μικροβιολογίας στο Πανεπιστημιακλο Νοσοκομείο Πατρών και συμμετέχει πέραν της δεκαετίας στα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ελληνικής Ανοσολογικής Eταιρείας διδάσκοντας Ανοσολογία της λοίμωξης. Από το 1993 υπηρετεί ως Eιδικευμένη Μικροβιολόγος διαδοχικά σε όλα τα διαγνωστικά τμήματα του εργαστηρίου Μικροβιολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, εκπαιδεύοντας ειδικευόμενους γιατρούς στην Βιοπαθολογία. Από το 2009 είναι υπεύθυνη στο Ορολογικό- Ανοσολογικό τμήμα το οποίο καλύπτει μεγάλο φάσμα ανοσολογικών διαγνωστικών δοκιμασιών για λοιμώδη και αυτοάνοσα νοσήματα.