Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Νόμος Ίδρυσης Π Δ. 789/19-8-80 ΦΕΚ ΦΕΚ 194/26-8-80

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2ος Όροφος

2610 999660, 999661, 993978 2610 994922

Προσωπικό

Διευθυντής Παληογιάννη Φωτεινή

  • ΒΟΥΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΔΙΠ)