Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

Εξάμηνο Δ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_441

Ώρες Διδασκαλίας Διαλέξεις 3 ώρες, Εργαστήριο 3 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γενικές ιδιότητες των μικροοργανισμών: κυτταρολογία των προκαρυωτικών κυττάρων, ονοματολογία και ταξινόμηση των βακτηρίων, ανάπτυξη των βακτηρίων, μεταβολισμός των βακτηρίων. Γενικές ιδιότητες μυκήτων, παρασίτων και ιών

Γενετική Βακτηρίων: πλασμίδια, βακτηριοφάγοι, τρανσποζόνια, μεταφορά γενετικού υλικού στα βακτήρια.

Επιδράσεις του περιβάλλοντος στα μικρόβια: Αποστείρωση, χημειοθεραπευτικά κατά των λοιμώξεων
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Ανατομική οργάνωση του συστήματος ανοσίας: γενικές ιδιότητες του ΑνοσιακούΣυστήματοςκύτταρα και ιστοί του Ανοσιακού Συστήματος.

Φυσική ανοσία. Φαγοκυττάρωση. Yποδοχείς αναγνώρισης-ενδοκυττάριοι και εξωκυττάριοι, συνεργασία με μηχανισμούς επίκτητης ανοσίας.

Συμπλήρωμα: Πρωτεϊνες του συμπληρώματος και ενεργοποίηση. Ρύθμηση και βιολογικές ιδιότητες του συμπληρώματος

Αντιγόνα - αντισώματα: Ανοσογόνα - Απτίνες. Δομή και βιολογικές ιδιότητες. Γενετική ανοσοσφαιρινών.

Μείζον σύστημα Ιστοσυμβατότητας: Γονίδια-μόρια-λειτουργίες. Παρουσίαση αντιγόνου στα Τ-λεμφοκύτταρα.

Υποδοχέας αντιγόνου και επικουρικά μόρια στα Τ-λεμφοκύτταρα. Αρχές συνδιέγερσης-ενδοκυττάρια σηματοδότηση μέσω TCR

Υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων- λειτουργίες. Βοηθητικά-Kυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, ΝΚ-κύτταρα- Μηχανισμοί κυτταρόλυσης-δραστικοί μηχανισμοί κυτταρικής ανοσίας.

Μακροφάγα - οντογένεση - υποδοχείς - λειτουργίες στην άνοση φάση.

Αρχές Χημικής ανοσίας: Ρόλος των Τ-λεμφοκυττάρων στην χημική ανοσία-Μηχανισμοί θετικής και αρνητικής ρύθμισης - Β-λεμφοκυτταρική μνήμη.

Πειραματικά μοντέλα-κλινικές οντότητες αντιδράσεων υπερευαισθησίας, Ι, ΙΙ, ΙΙ, ΙV.

Ανοσιακή ανοχή και αυτοανοσία.

Ανοσιακή απάντηση στη λοίμωξη. Ενεργητική-Παθητική ανοσοποίηση.

Συγγενείς και επίκτητες ανοσοανεπάρκειες. Πρωτογενή ελλείμματα στη λειτουργία Β και Τ-λεμφοκυττάρων. Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες.

Ανοσολογία μεταμόσχευσης και όγκων

Κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις αναπτύσσονται οι μικροβιολογικές τεχνικές: Gram χρώση, Ziehl-Neelsen. Τυποποίηση βακτηρίων με βιοχημικές δοκιμασίες, Test ευαισθησίας εις τα χημειοθεραπευτικά.Αρχές και εφαρμογές ανοσολογικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα πλαίσια της διάγνωσης λοιμωδών ή/και αυτοάνοσων νοσημάτων: Συγκολλητινοαντιδράσεις, Ιζηματινοαντιδράσεις, Ανοσοκαθήλωση, Ανοσοηλεκτροφόρηση, Νεφελομετρία, Ανοσοφθορισμός, ELISA.

 

Σκοπός

To μάθημα της Μικροβιολογίας αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των βασικών επιστημών και της κλινικής ιατρικής και ασχολείται με την αιτιολογία και την παθογένεια των λοιμωδών νοσημάτων και τη λειτουργία του Ανοσιακού Συστήματος.

Συγκεκριμένα στη Μικροβιολογία Ι διδάσκεται η βασική Μικροβιολογία όπως: δομή, ανάπτυξη, μηχανισμοί παθογονικότητας όλων των μικροβιακών παραγόντων που προκαλούν λοιμώξεις στον άνθρωπο καθώς και αρχές γενετικής και ευαισθησίας σε αντιμικροβιακούς παράγοντες. Επί πλέον διδάσκονται θεμελιώδεις αρχές της λειτουργίας του Ανοσιακού Συστήματος με έμφαση στους μηχανισμούς των ανοσιακών απαντήσεων που ενέχονται σε λοιμώξεις, ανοσοανεπάρκειες, κακοήθειες και αυτοάνοσες διαταραχές.

Στις Εργαστηριακές ασκήσεις οι φοιτητές έρχονται σε επαφή α. με βασικές μικροβιολογικές τεχνικές (χρώσεις, δοκιμασίες ευαισθησίας σε αντιμικροβιακούς παράγοντες) και β. τεχνικές που βασίζονται στην αλληλεπίδραση αντιγόνου-αντισώματος και χρησιμοποιούνται για διάγνωση στο κλινικό ανοσολογικό εργαστήριο.

Οι φοιτητές μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας:

  • Κατανοούν το ρόλο του ανοσιακού συστήματος στην προστασία από νοσήματα και στην εμφάνιση αυτοάνοσων διαταραχών. Κατανοούν την αιτιολογία, την παθογένεια και τις κλινικές εκδηλώσεις των νοσημάτων που σχετίζονται με ανοσολογικές διαταραχές.

  • Εκπαιδεύονται να επικοινωνούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας το σωστό λεξιλόγιο σχετικά με την ανοσιακή απάντηση και τους μηχανισμούς ρύθμισής της.

  • Έρχονται σε επαφή με τις δοκιμασίες ελέγχου της λειτουργικότητας του συστήματος ανοσίας που χρησιμοποιούνται κυρίως στα κλινικά εργαστήρια και κατανοούν την εφαρμογή επιστημονικών αρχών και την κλινική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

  • Διαμορφώνουν επιστημονική συμπεριφορά και αποκτούν γνωστικές δεξιότητες στην επίλυση του κλινικού προβλήματος.

Ύλη

Ανοσολογία 2η έκδοση

Έκδοση : 2η/2012

Συγγραφείς: Goldsby R., Kindt T., Osborne B., Kuby J.

ISBN: 978-9963-716-14-2

Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

 

Σημειώσεις «Βασική Μικροβιολογία και Γενετική Βακτηρίων» Συγγραφείς: Ε. Αναστασίου-Ι.Σπηλιοπούλου (e-class)

Powerpoint Παραδόσεις Ανοσολογίας - e-class