Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Εξάμηνο Ε (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 6 ώρες, Εργαστήριο 3 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Κλινική Βακτηριολογία. Κλινική Ιολογία. Κλινική Μυκητολογία. Κλινική Παρασιτολογία:

Αναλύονται οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των μικροοργανισμών που είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο, περιγράφονται οι κλινικές εκδηλώσεις των λοιμωδών νοσημάτων και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους παθογενετικούς μηχανισμούς. Κατά τη διδασκαλία της Κλινικής Βακτηριολογίας αναπτύσσονται οι λοιμώξεις από: Gram (+) κόκκους: σταφυλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι. Gram (+) βακτηρίδια: κορυνοβακτηρίδια, λιστέρια, βάκιλλοι, κλωστηρίδια. Gram (-) κόκκους: μηνιγγιτιδόκοκκος, γονόκοκκος. Gram (-) βακτηρίδια: ψευδομονάδες, βρουκέλλες, μπορντετέλες, εντεροβακτηριοειδή, δονάκια, αιμόφιλοι. Σπειροχαίτες: τρεπόνημα το ωχρό, μπορέλιες, λεπτόσπειρες. Σπειροειδή: καμπυλοβακτηρίδιο. Μυκοβακτηρίδια: μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης, μυκοβακτηρίδιο λέπρας. Ακτινομύκητες. Νοκάρδιες. Ρικέτσιες. Χλαμύδια. Μυκοπλάσματα.
Κατά τη διδασκαλία της Κλινικής Ιολογίας αναπτύσσονται οι λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από RNA και DNA ιούς, και συγκεκριμένα: RNA ιοί: Πικορναϊοί: εντεροϊοί (ιοί πολιομυελίτιδας, ιοί Coxsackie A & B, ιοί ECHO, εντεροϊοί 68-71) και ρινοϊοί. Ρεοϊοί: Reo-ϊοί, Rota-ιοί. Toga-ιοί: ιός ερυθράς. Ορθοβλεννοϊοί: Ιοί γρίππης. Παραβλεννοϊοί: ιοί παρωτίτιδας, ιός ιλαράς, παραβλενοϊοί 1, 2, 3 και 4, ιός αναπνευστικού συγκυτίου. Ραβδοϊοί: ιός λύσσας. Ρετροϊοί: HTLV I & II, HIV. DNA ιοί: Παποβαϊοί: ιοί θηλωμάτων του ανθρώπου. Αδενοϊοί. Ερπητοϊοί: τύποι 1 έως 8. Ιός ανεμευλογιάς – έρπητα ζωστήρα. Μεγαλοκυτταροϊός (CMV). Ιός Epstein-Barr (EBV). Ειδικές ομάδες ιών: Αρμποϊοί. Ιοί ηπατίτιδας: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, GBV-G ή HGV. Βραδείς ιοί.

Κατά τη διδασκαλία της Κλινικής Παρασιτολογίας αναπτύσσονται: Εισαγωγή στην Παρασιτολογία – Ταξινόμηση.

Πρωτόζωα: Σαρκομαστιγοφόρα: E. histolytica, Naegleria, Acanthamoeba, Hartmanella. Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis. Μαστιγοφόρα του αίματος και των ιστών: Leishmania donovani, L. tropica, L. mexicana, L. braziliensis complexes, Trypanosoma cruzi, T. gambiense, T. rhodesiense. Φύλο Apicomplexa: Toxoplasma gondii, Plasmodium malariae, P. falciparum, P. ovale, P. vivax.

Μετάζωα: Νηματώδεις σκώληκες – Γενικά, Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides. Κεστώδεις σκώληκες – Γενικά. Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus granulosus. Τρηματώδεις σκώληκες – Γενικά. Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum.

Κατά τη διδασκαλία τα Κλινικής Μυκητολογίας αναπτύσσονται: Εισαγωγή στην Κλινική Μυκητολογία – χαρακτηριστικές ιδιότητες των μυκήτων, παθογόνοι για τον άνθρωπο μύκητες, παθογένεια των μυκητιάσεων του ανθρώπου, κλινική και εργαστηριακή διάγνωση των μυκητιάσεων. Επιπολής μυκητιάσεις (παθογένεια λοιμώξεων, κλινικές εικόνες, εργαστηριακή διάγνωση) – Δερματόφυτα: μικρόσπορα, τριχόφυτα, επιδερμόφυτον – Επιπολής μυκητιάσεις οφειλόμενες σε άλλους μύκητες: Malassezia furfur, Candida, Aspergillus. Μυκητιάσεις υποδορίου ιστού (αίτια και παθογένεια). Συστηματικές μυκητιάσεις (αίτια και παθογένεια). Ευκαιριακές μυκητιάσεις: Γένος Candida - C. albicans, Γένος Cryptococcus – C. neoformans. Εις το εργαστήριο αναπτύσσονται τεχνικές που αφορούν εις την απομόνωση και τυποποίηση μικροοργανισμών από καλλιέργειες αίματος, ούρων, ΕΝΥ, ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού και κοπράνων.