Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Ανδρουτσόπουλος Γ.

Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος

Τομέας: Υγείας Παιδιού

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική - Γυναικολογία

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Μαιευτική - Γυναικολογία, Γυναικολογική Ογκολογία.

Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Αχαΐας, 26504. Μαιευτήριο

+302613604010, +306974088092 +302610994650 androutsopoulos@upatras.gr androutsopoulosgeorgios@hotmail.com

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

 

 Γέννηση στην Καλαμάτα το 1970.

 

1. Παρούσα Θέση

Από 20-10-2014 έως σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Τομέα Παιδιατρικής, Μαιευτικής - Γυναικολογίας, του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

2. Εκπαίδευση

 

2.1. Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Από 26-9-1989 έως 6-7-1995: φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εισαγωγή με Πανελλήνιες Εξετάσεις). Αποφοίτηση με επίδοση «Λίαν Καλώς» (Αρ. Πρωτ. 21728/6-7-1995).

Στις 12-7-1995: χορήγηση Άδειας ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από την Νομαρχία Μεσσηνίας (Αρ. Πρωτ. 7659/12-7-1995).

 

2.2. Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

 

Από 11-2-1999 έως 18-2-2000: ειδικευόμενος Ιατρός στην Β’ Χειρουργική Κλινική του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Από 23-4-2002 έως 22-4-2006: ειδικευόμενος Ιατρός στην Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Στις 14-7-2006: χορήγηση Άδειας ασκήσεως Ιατρικής Ειδικότητας Μαιευτικής - Γυναικολογίας από την Νομαρχία Αχαΐας (Αρ. Πρωτ. Ε2/4389/14-7-2006).

Από 16-2-2004 έως 23-5-2007: εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Επιπλοκές της κύησης σε γυναίκες ελληνικής καταγωγής με κληρονομική θρομβοφιλία». Αναγόρευση σε Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό «Άριστα» (Αρ. Πρωτ. 1613/20-7-2007).

(http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/26519).

 

2.3. Μετεκπαίδευση σε Εξειδικευμένα Κέντρα

 

Από 1-11-2016 έως 31-10-2017: μετεκπαίδευση στην Γυναικολογική Ογκολογία στο Northern Gynaecological Oncology Centre (NGOC), Queen Elizabeth Hospital, Gateshead, United Kingdom.

 

 

3. Διδακτικό Έργο

 

3.1. Προπτυχιακά Μαθήματα

1. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2016 (4 έτη): «Μαιευτική - Γυναικολογία», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο (7 εξάμηνο).

2. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2016 (5 έτη): «Μαιευτική - Γυναικολογία», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο (9 & 10 εξάμηνο).

3. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2016 (5 έτη): «Μαιευτική - Γυναικολογία (Κλινική Άσκηση)», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο (11 & 12 εξάμηνο).

 

3.2. Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 

3.2.1. Συμμετοχή σε Επιτροπές Εκπαίδευσης

1. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2016: Θεματοδότης στις εξετάσεις του μαθήματος «Μαιευτική - Γυναικολογία» στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

 

 

3.2.2. Συνεχής δια βίου Εκπαίδευση

1. Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2016 (5 έτη): Εκπαιδευτής, Πρόγραμμα Συνεχούς Μετεκπαίδευσης Ιατρών, Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο.

 

4. Κλινικό Έργο

1. Από 1-8-2006 έως 20-1-2009: έμμισθη θέση Μαιευτήρα - Γυναικολόγου στη Γενική, Μαιευτική - Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική «Μητέρα».

2. Από 23-1-2009 έως 3-1-2012: Επιμελητής Β’ στη Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας.

3. Από 3-1-2012 έως 20-10-2014: Λέκτορας Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Τομέα Παιδιατρικής, Μαιευτικής - Γυναικολογίας, του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Από 20-10-2014 έως σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Τομέα Παιδιατρικής, Μαιευτικής - Γυναικολογίας, του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπεύθυνος του Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας και Μέλος του Ογκολογικού Συμβουλίου της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο Τμήμα μας πραγματοποιούνται μείζονες κυτταρομειωτικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν: ολική επιπλεκτομή, εξαίρεση εστιών από το διάφραγμα, εξαίρεση εστιών από το λεπτό και το παχύ έντερο. Παράλληλα πραγματοποιούνται πολύπλοκες ριζικές επεμβάσεις, όπως: ριζική υστερεκτομή, πυελικός λεμφαδενικός καθαρισμός, εξαίρεση περιτοναίου, ριζική αιδοιεκτομή και βουβωνικός λεμφαδενικός καθαρισμός.

Ενεργή συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των ειδικευόμενων Ιατρών της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τόσο σε Γυναικολογικές όσο και σε Μαιευτικές επεμβάσεις.

 

5. Ερευνητικό Έργο

 

5.1. Συμμετοχή σε Κλινικά Πρωτόκολλα και Προγράμματα

1. Επιπλοκές της κύησης σε γυναίκες ελληνικής καταγωγής με κληρονομική θρομβοφιλία [Απόφ. Έγκρ.: 439/16-2-2004].

2. Αξιολόγηση των επιπέδων της AFP και hCG στον ορό της εγκύου κατά το β’ τρίμηνο της κύησης με σκοπό την πρόβλεψη δυσμενούς έκβασης της κύησης [Απόφ. Έγκρ.: 457/24-1-2005].

3. Μελέτη της χρησιμότητας της προεγχειρητικής προετοιμασίας του εντέρου, σε γυναίκες που υποβάλλονται σε προγραμματισμένη καισαρική τομή [Απόφ. Έγκρ.: 8521/19-4-2013].

 

5.2. Άλλες ερευνητικές δραστηριότητες

1. Μελέτη της έκφρασης μοριακών υποδοχέων σε ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου.

2. Εφαρμογή της διεγχειρητικής απολίνωσης των έσω λαγόνιων αρτηριών με μπαλόνια σε ασθενείς με διαταραχές της πλακουντιακής διείσδυσης.

 

6. Συντακτικό Έργο

 

6.1. Συντακτικό Έργο σε Επιστημονικά Περιοδικά

6.1.1. Συντάκτης Επιστημονικών Περιοδικών (Editor): 6.

6.1.2. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Editorial Board Member): 49.

6.1.3. Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer): 77.

 

6.2. Συντακτικό Έργο σε Επιστημονικά Βιβλία

6.2.1. Συμμετοχή στην Συγγραφή Επιστημονικών Βιβλίων: 4.

 

7. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Συναντήσεις

 

1. Πρόεδρος - Συντονιστής Συνεδριάσεων: 6.

2. Διαλέξεις - Εισηγήσεις σε Συνέδρια: 12.

3. Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια: 56.

4. Ανακοινώσεις σε Εθνικά Συνέδρια: 135.

 

8. Ερευνητικό Συγγραφικό Έργο

 

1. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές: 79.

2. Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές: 10.

3. Περιλήψεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων: 16.

4. Περιλήψεις σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων: 30.

5. Βιβλιογραφικές Αναφορές Δημοσιεύσεων: 675.

6. h-index (Scopus): 5, h-index (Scholar): 12, i10-index (Scholar): 20.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Πρόγραμμα Συνεχούς Μετεκπαίδευσης Ιατρών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 

 

1. Συμμετοχή στην Συγγραφή Επιστημονικών Βιβλίων

 

1. Adonakis G, Androutsopoulos G. The role of ErbB receptors in endometrial cancer. Cancer of the uterine endometrium - advances and controversies, InTech 2012:23-38. ISBN 978-953-51-0142-0. [Citations: 15].

 

2. Androutsopoulos G, Terzakis E, Decavalas G. Primary ovarian leiomyosarcoma, a very rare entity. Leiomyosarcoma: risk factors, diagnosis and treatment options, Nova Science Publishers 2014:227-232. ISBN 978-1-63117-940-2. [Citations: 0].

 

3. Androutsopoulos G, Adonakis G, Decavalas G. ErbB targeted therapy in endometrial cancer. Endometrial cancer: current epidemiology, detection and management, Nova Science Publishers 2014:353-370. ISBN 978-1-63463-163-1. [Citations: 11].

 

4. Androutsopoulos G, Karnabatidis D, Michail G, Decavalas G. Uterine artery embolization as an alternative to hysterectomy, in patients with uterine myomas. Approaches to hysterectomy, InTech 2015:35-47. ISBN 978-953-51-2199-2. [Citations: 4].

 

5. I have authored several chapters in the forthcoming book of the Department of Obstetrics - Gynecology: “Protocols in Obstetrics - Gynecology”.

 

2. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 

 1. Androutsopoulos G, Adonakis G, Ravazoula P, Tsapanos V, Kourounis G. Leiomyosarcoma of the vulva: a case report. Eur J Gynaecol Oncol 2005;26(5):577-578. [Case Report, Citations: 7]

 2. Androutsopoulos G, Adonakis G, Ravazoula P, Kourounis G. Primary malignant melanoma of the vagina: a case report. Eur J Gynaecol Oncol 2005;26(6):661-662. [Review, Citations: 18]

 3. Likaki-Karatza E, Ravazoula P, Androutsopoulos G, Michail G, Batistatou A, Tzorakoleftherakis E, Kalofonos H, Kourounis G. Correlation of mammographic appearance and molecular prognostic factors in high-grade breast carcinomas. Eur J Gynaecol Oncol 2006;27(1):39-41. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 10]

 4. Ravazoula P, Androutsopoulos G, Koumoundourou D, Michail G, Kourounis G. Immunohistochemical detection of HPV proteins and c-erbB receptors in cervical lesion specimens from young women. Eur J Gynaecol Oncol 2006;27(1):69-72. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 6]

 5. Decavalas G, Adonakis G, Androutsopoulos G, Gkogkos P, Koumoundourou D, Ravazoula P, Kourounis G. Synchronous primary endometrial and ovarian cancers: a case report. Eur J Gynaecol Oncol 2006;27(4):434-436. [Case Report, Citations: 11]

 6. Androutsopoulos G, Adonakis G, Gkermpesi M, Gkogkos P, Ravazoula P, Kourounis G. Expression of the epidermal growth factor system in endometrial cancer after adjuvant tamoxifen treatment for breast cancer. Eur J Gynaecol Oncol 2006;27(5):490-494. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 22]

 7. Ravazoula P, Androutsopoulos G, Zyli P, Michail G, Kardamakis D, Kourounis G. A clinicopathologic study on patients with endometrial cancer after adjuvant tamoxifen treatment for breast cancer: a single center experience. Breast J 2006;12(6):578-584. [Letter to the Editor, Citations: 10]

 8. Androutsopoulos G, Adonakis G, Ravazoula P, Kourounis G. Vaginal cancer in a patient treated for cervical intraepithelial neoplasia (CIN 3): case report. Eur J Gynaecol Oncol 2006;27(6):638-639. [Case Report, Citations: 10]

 9. Decavalas G, Adonakis G, Androutsopoulos G, Gkermpesi M, Kourounis G. Sarcoidosis of the vulva: a case report. Arch Gynecol Obstet 2007;275(3):203-205. [Case Report, Citations: 11]

 10. Androutsopoulos G, Karakantza M, Decavalas G. Thalassemia intermedia, inherited thrombophilia, and intrauterine growth restriction. Int J Gynaecol Obstet 2007;99(2):146. [Letter to the Editor, Citations: 6]

 11. Androutsopoulos G, Mougiou A, Karakantza M, Sakellaropoulos G, Kourounis G, Decavalas G. Combined inherited thrombophilia and adverse pregnancy outcome. Clin Exp Obstet Gynecol 2007;34(4):236-238. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 5]

 12. Karakantza M, Androutsopoulos G, Mougiou A, Sakellaropoulos G, Kourounis G, Decavalas G. Inheritance and perinatal consequences of inherited thrombophilia in Greece. Int J Gynaecol Obstet 2008;100(2):124-129. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 32]

 13. Mougiou A, Androutsopoulos G, Karakantza M, Theodori E, Decavalas G, Zoumbos N. Inherited thrombophilia screening in Greek women with recurrent fetal loss. Clin Exp Obstet Gynecol 2008;35(3):172-174. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 13]

 14. Gkogkos P, Androutsopoulos G, Vassilakos P, Panayiotakis G, Kourounis G, Decavalas G. Mid-trimester maternal serum AFP levels in predicting adverse pregnancy outcome. Clin Exp Obstet Gynecol 2008;35(3):208-210. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 14]

 15. Adonakis G, Androutsopoulos G, Koumoundourou D, Liava A, Ravazoula P, Kourounis G. Expression of the epidermal growth factor system in endometrial cancer. Eur J Gynaecol Oncol 2008;29(5):450-454. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 18]

 16. Kourea HP, Adonakis G, Androutsopoulos G, Zyli P, Kourounis G, Decavalas G. Fallopian tube malignant mixed müllerian tumor (carcinosarcoma): a case report with immunohistochemical profiling. Eur J Gynaecol Oncol 2008;29(5):538-542. [Review, Citations: 22]

 17. Androutsopoulos G, Adonakis G, Tsamantas A, Liosis S, Antonopoulos A, Kourounis G. Synchronous primary cancers in a woman with scleroderma: a case report. Eur J Gynaecol Oncol 2008;29(5):548-550. [Case Report, Citations: 15]

 18. Androutsopoulos G, Gkogkos P, Vassilakos P, Panayiotakis G, Decavalas G. Mid-trimester maternal serum hCG levels in predicting adverse pregnancy outcome. Clin Exp Obstet Gynecol 2009;36(3):173-175. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 7]

 19. Androutsopoulos G, Gkogkos P, Papadopoulos V, Adonakis G, Tsapanos V, Vassilakos P, Panayiotakis G, Decavalas G. Mid-trimester maternal serum markers in predicting adverse pregnancy outcome. Clin Exp Obstet Gynecol 2009;36(4):237-240. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 13]

 20. Terzakis E, Androutsopoulos G, Derdelis G, Zygouris D, Grigoriadis C, Apostolikas N. Loop electrosurgical excision procedure in Greek patients with vulvar intraepithelial neoplasia. Eur J Gynaecol Oncol 2010;31(2):191-193. [Clinical Study, Citations: 4]

 21. Terzakis E, Androutsopoulos G, Zygouris D, Grigoriadis C, Derdelis G, Arnogiannaki N. Loop electrosurgical excision procedure in Greek patients with vaginal intraepithelial neoplasia. Eur J Gynaecol Oncol 2010;31(4):392-394. [Clinical Study, Citations: 9]

 22. Terzakis E, Androutsopoulos G, Grigoriadis C, Zygouris D, Derdelis G, Arnogiannaki N, Fragkakis G. Synchronous primary endometrial and fallopian tube cancers. Eur J Gynaecol Oncol 2010;31(4):467-468. [Case Report, Citations: 12]

 23. Terzakis E, Androutsopoulos G, Adonakis G, Zygouris D, Grigoriadis C, Decavalas G. Fallopian tube primary cancer: report of 5 cases and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol 2011;32(1):95-98. [Review, Citations: 9]

 24. Terzakis E, Androutsopoulos G, Adonakis G, Zygouris D, Grigoriadis C, Decavalas G. Vaginal primary malignant melanoma: report of 4 cases and review of the literature. Eur J Gynaecol Oncol 2011;32(1):122-124. [Review, Citations: 10]

 25. Arnogiannaki N, Grigoriadis C, Zygouris D, Androutsopoulos G, Derdelis G, Terzakis E. Primary ovarian non-Hodgkin's lymphoma. Eur J Gynaecol Oncol 2011;32(4):441-442. [Case Report, Citations: 3]

 26. Adonakis G, Kyriazopoulou V, Androutsopoulos G, Papadopoulos V, Decavalas G, Georgopoulos NA. Diabetes insipidus and two consecutive pregnancies: a case report and review of the literature. Clin Exp Obstet Gynecol 2011;38(3):301-302. [Review, Citations: 4]

 27. Terzakis E, Androutsopoulos G, Zygouris D, Grigoriadis C, Arnogiannaki N. Loop electrosurgical excision procedure in Greek patients with vaginal intraepithelial neoplasia and history of cervical cancer. Eur J Gynaecol Oncol 2011;32(5):530-533. [Clinical Study, Citations: 5]

 28. Terzakis E, Androutsopoulos G, Zygouris D, Grigoriadis C, Derdelis G, Arnogiannaki N. Angiokeratoma of the vulva. Eur J Gynaecol Oncol 2011;32(5):597-598. [Review, Citations: 6]

 29. Androutsopoulos G, Adonakis G, Tsamandas A, Andonopoulos A, Decavalas G. Systemic sclerosis and multiple cancers of the female genital tract: prolonged survival following current treatment strategies. Case Rep Rheumatol 2011;2011:392068. [Case Report, Citations: 9]

 30. Androutsopoulos G. Marcadores séricos como predictores de mala evolución durante el segundo trimestre de embarazo (Mid-trimester maternal serum markers as a predictor of adverse pregnancy outcome). Salud (i) Ciencia 2012;18(8):729-731. [Review, Citations: 3]

 Το ανωτέρω άρθρο αναδημοσιεύτηκε πλήρως και στο περιοδικό: Trabajos Distinguidos de Obstetricia y Ginecología.

 Androutsopoulos G. Marcadores séricos maternos como predictores de mala evolución durante el segundo trimestre de embarazo. Trabajos Distinguidos de Obstetricia y Ginecología 2012;23(4):6-8.

 31. Zygouris D, Androutsopoulos G, Grigoriadis C, Arnogiannaki N, Terzakis E. Primary ovarian leiomyosarcoma. Eur J Gynaecol Oncol 2012;33(3):331-333. [Case Report, Citations: 7]

 32. Androutsopoulos G. How effective are current treatment strategies, in patients with uterine myomas? J Community Med Health Edu 2012;2(6):e107. [Editorial, Citations: 6]

 33. Grigoriadis C, Androutsopoulos G, Zygouris D, Arnogiannaki N, Terzakis E. Synchronous squamous cell carcinoma of the endometrium and endometrioid adenocarcinoma of the ovary. Eur J Gynaecol Oncol 2012;33(6):666-668. [Case Report, Citations: 7]

 34. Androutsopoulos G. Current treatment options in patients with endometrial cancer. J Community Med Health Educ 2012;2(12):e113. [Editorial, Citations: 23]

 35. Grigoriadis C, Androutsopoulos G, Zygouris D, Arnogiannaki N, Terzakis E. Uterine malignant mixed müllerian tumor after adjuvant tamoxifen treatment for breast cancer. Eur J Gynaecol Oncol 2013;34(1):94-98. [Case Report, Citations: 5]

 36. Zygouris D, Androutsopoulos G, Grigoriadis C, Terzakis E. The role of mini laparotomy in patients with uterine myomas. Clin Exp Obstet Gynecol 2013;40(1):137-140. [Clinical Study, Citations: 11]

 37. Androutsopoulos G, Gkogkos P, Decavalas G. Mid-trimester maternal serum hCG and alpha fetal protein levels: clinical significance and prediction of adverse pregnancy outcome. Int J Endocrinol Metab 2013;11(2):102-106. [Review, Citations: 33]

 38. Androutsopoulos G, Decavalas G. Perioperative internal iliac artery balloon occlusion in patients with abnormal placental invasion. J Community Med Health Edu 2013;3(3):e117. [Editorial, Citations: 1]

 39. Androutsopoulos G, Adonakis G, Liava A, Ravazoula P, Decavalas G. Expression and potential role of ErbB receptors in type II endometrial cancer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013;168(2):204-208. [Clinical - Laboratory Study, Citations: 19]

 40. Androutsopoulos G, Terzakis E, Ioannidou G, Tsamandas A, Decavalas G. Vaginal primary malignant melanoma, a rare and aggressive tumor. Case Rep Obstet Gynecol 2013;2013:137908. [Case Report, Citations: 8]

 41. Androutsopoulos G, Decavalas G. Management of endometrial cancer. Int J Translation Community Dis 2013;1(1):1-3. [Editorial, Citations: 20]

 42. Androutsopoulos G, Decavalas G. Synchronous primary endometrial and ovarian cancers. J Community Med Health Edu 2013;3(7):e120. [Editorial, Citations: 8]

 43. Grigoriadis C, Androutsopoulos G, Zygouris D, Arnogiannaki N, Terzakis E. Uterine angioleiomyoma causing severe abnormal uterine bleeding. Clin Exp Obstet Gynecol 2014;41(1):102-104. [Case Report, Citations: 2]

 44. Androutsopoulos G, Decavalas G. Vaginal primary malignant melanoma: a critical update. J Community Med Health Edu 2014;4(2):e124. [Editorial, Citations: 3]

 45. Nikolaou M, Adonakis G, Zyli P, Androutsopoulos G, Saltamavros A, Psachoulia C, Tsapanos V, Decavalas G. Transvaginal ultrasound-guided aspiration of benign ovarian cysts. J Obstet Gynaecol 2014;34(4):332-335. [Clinical Study, Citations: 6]

 46. Androutsopoulos G, Michail G, Adonakis G, Decavalas G. ErbB receptors and ErbB targeted therapies in endometrial cancer. J Cancer Ther 2014;5(6):483-492. [Review, Citations: 10]

 47. Androutsopoulos G, Decavalas G. Management of uterine myomas: a critical update. Int J Translation Community Dis 2014;2(1):1-3. [Editorial, Citations: 5]

 48. Androutsopoulos G, Decavalas G. Synchronous primary endometrial and ovarian cancers: pathogenesis, treatment and prognosis. Int J Clin Ther Diagn 2014;2(2):1-2. [Editorial, Citations: 5]

 49. Androutsopoulos G, Adonakis G, Decavalas G. Molecular mechanisms of HPV infection in the lower genital tract. Int J Vaccines Res 2014;1(1):1-2. [Editorial, Citations: 1]

 50. Androutsopoulos G, Decavalas G. Endometrial cancer: current treatment strategies. World J Oncol Res 2014;1(1):1-4. [Editorial, Citations: 11]

 51. Androutsopoulos G, Decavalas G. Synchronous primary endometrial and ovarian cancers: a critical update. Int J Gynecol Clin Pract 2015;2:106. [Editorial, Citations: 3]

 52. Androutsopoulos G, Adonakis G, Terzakis E, Geropoulou E, Liossis SN, Decavalas G. Endometrial cancer in a patient with rheumatoid arthritis: a case report. Eur J Gynaecol Oncol 2015;36(1):91-93. [Case Report, Citations: 0]

 53. Androutsopoulos G, Decavalas G. Clinical characteristics, management and prognosis of patients with vaginal primary malignant melanoma. Int J Translation Community Dis 2015;3(1e):1-3. [Editorial, Citations: 3]

 54. Androutsopoulos G, Michail G, Adonakis G, Decavalas G. ErbB targeted therapy in endometrial cancer. Int J Clin Ther Diagn 2015;S1(2):5-7. [Special Issue: Endometrial cancer: pathogenesis, diagnosis and treatment]

. [Review, Citations: 4]

 

 55. Androutsopoulos G, Michail G, Adonakis G, Decavalas G. Current treatment approach of endometrial cancer. Int J Clin Ther Diagn 2015;S1(3):8-11. [Special Issue: Endometrial cancer: pathogenesis, diagnosis and treatment]

. [Review, Citations: 9]

 

 56. Adonakis G, Androutsopoulos G, Paschopoulos M. The role of hysteroscopy in endometrial cancer. Int J Clin Ther Diagn 2015;S1(4):12-16. [Special Issue: Endometrial cancer: pathogenesis, diagnosis and treatment]

. [Review, Citations: 1]

 

 57. Androutsopoulos G, Michail G, Adonakis G, Decavalas G. Molecular mechanisms, expression and clinical role of ErbB receptors in endometrial cancer. Int J Clin Ther Diagn 2015;S1(6):28-32. [Special Issue: Endometrial cancer: pathogenesis, diagnosis and treatment]

. [Review, Citations: 3]

 

 58. Androutsopoulos G, Adonakis G, Decavalas G. Present and future in endometrial cancer treatment. Obstet Gynecol Int J 2015;2(2):00031. [Review, Citations: 8]

 59. Nikolaou M, Androutsopoulos G, Michail G, Papadopoulos V, Adonakis G, Decavalas G. Microwave endometrial ablation after endometrial curettage for the management of heavy menstrual bleeding. Clin Exp Obstet Gynecol 2015;42(4):469-472. [Clinical Study, Citations: 1]

 60. Androutsopoulos G, Decavalas G. Endometrial cancer treatment: new insights into the role of erbb receptors. J Gynecol Women’s Health 2016;1(1):555552. [Editorial, Citations: 2]

 61. Androutsopoulos G, Decavalas G. Uterine myomas: recent advances in their treatment. J Gynecol Women’s Health 2016;1(2):555560. [Editorial, Citations: 3]

 62. Androutsopoulos G, Michail G, Decavalas G. Current treatment options in patients with synchronous primary endometrial and ovarian cancers. Obstet Gynecol Int J 2016;4(6):00134. [Editorial, Citations: 1]

 63. Androutsopoulos G, Michail G, Decavalas G. New insights in endometrial cancer treatment. Clinics in Oncology - Endometrial Cancer 2016;1:1040. [Editorial, Citations: 4]

 64. Androutsopoulos G, Michail G, Decavalas G. Uterine artery embolization: an innovative treatment approach of uterine myomas. OA J Gynecol 2016;1(2):000110. [Editorial, Citations: 2]

 65. Androutsopoulos G, Michail G, Decavalas G. Recent advances in the treatment of vaginal primary malignant melanomas. Obstet Gynecol Int J 2016;5(1):00141. [Editorial, Citations: 0]

 66. Androutsopoulos G, Decavalas G. Recent advances in the management of synchronous primary endometrial and ovarian cancers. Insights Obstet Gynecol 2016;1:1.1. [Editorial, Citations: 0]

 67. Androutsopoulos G, Decavalas G. Standard and novel therapies in endometrial cancer. J Gynecol Women’s Health 2016;1(3):555564. [Editorial, Citations: 4]

 68. Androutsopoulos G, Adonakis G, Decavalas G. How effective is the nonsurgical management of uterine myomas? Obstet Gynecol Int J 2016;5(2):00155. [Editorial, Citations: 1]

 69. Michail G, Androutsopoulos G, Decavalas G. Cervical cancer surveillance - Considerations in the vaccination era. Int J Community Fam Med 2016;1(2):117. [Editorial, Citations: 1]

 70. Androutsopoulos G, Kotsopoulos IC, Decavalas G. The role of lymphadenectomy in patients with endometrial cancer. J Gynecol Women’s Health 2016;1(5):555573. [Editorial, Citations: 2]

 71. Androutsopoulos G, Kotsopoulos IC, Decavalas G. Fertility preservation in young patients with endometrial cancer. World J Oncol Res 2016;3(1):36-39. [Editorial, Citations: 1]

 72. Androutsopoulos G, Kotsopoulos IC, Decavalas G. Sentinel lymph node mapping and dissection in patients with endometrial cancer. Trends Gynecol Oncol 2016;1(3):e103. [Editorial, Citations: 1]

 73. Androutsopoulos G, Kotsopoulos IC, Adonakis G, Decavalas G. Conservative management of young patients with early stage endometrial cancer. J Gynecol Women’s Health 2017;2(3):555586. [Editorial, Citations: 0]

 74. Androutsopoulos G, Kotsopoulos IC, Michail G, Decavalas G. Fertility sparing approach in young patients with early stage cervical cancer. Obstet Gynecol Int J 2017;6(2):00197. [Editorial, Citations: 0]

 75. Androutsopoulos G, Adonakis G, Decavalas G. Non-surgical treatment approach of uterine fibroids: a new therapeutic dilemma? OA J Surg 2017;2(4):555591. [Editorial, Citations: 0]

 76. Michail G, Androutsopoulos G, Decavalas G. Crossroads of primary and secondary cervical cancer prevention strategies in resource-constrained settings. J Cancer Prev Curr Res 2017;7(4):00246. [Editorial, Citations: 0]

 

3. Δημοσιεύσεις σε Εθνικά Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 

 1. Kyriakidis AV, Karamalis G, Perysinakis I, Mpesikos I, Vezyrgiannis I, Androutsopoulos G, Kazanas N. Massive intestinal prolapse through the vagina (enterocele). Hell J Surg 2010;82(4):269-273. [Case Report, Citations: 0]

 2. Ανδρουτσόπουλος Γ, Γκόγκος Π, Τσιβεριώτης Κ, Παπαδόπουλος Β, Δεκαβάλας Γ. Η σημασία των επιπέδων της AFP και της hCG στον ορό της εγκύου κατά το 2ο τρίμηνο, για την πρόγνωση της δυσμενούς έκβασης της εγκυμοσύνης (The significance of mid-trimester maternal serum AFP and hCG levels, in the prediction of adverse pregnancy outcome). Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2012;7(4):109-115. [Review, Citations: 0]

 3. Nikolaou M, Papadimitriou I, Michail G, Androutsopoulos G, Adonakis G, Relakis K, Decavalas G. Management of women with cytological glandular lesions of uterine cervix: new literature data. Hel J Obst Gynecol 2014;13(1):22-37. [Review, Citations: 0]

 4. Androutsopoulos G, Michail G, Adonakis G, Decavalas G. Molecular biology, expression and clinical significance of ErbB receptors in endometrial cancer. Hel J Obst Gynecol 2014;13(3):77-83. [Review, Citations: 7]

 5. Androutsopoulos G, Vitsas C, Thanatsis N, Michail G, Terzakis E, Decavalas G. Clinical characteristics and current therapeutic approach of patients with synchronous primary endometrial and ovarian cancers. Hel J Obst Gynecol 2014;13(4):109-114. [Review, Citations: 1]

 6. Ανδρουτσόπουλος Γ, Τσιβεριώτης Κ, Παπαδόπουλος Β, Φίλος Κ, Μαραγκός Μ, Δεκαβάλας Γ. Βακτηριακή μηνιγγίτιδα κατά το 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (Bacterial meningitis during 3rd trimester of pregnancy). Περιγεννητική Ιατρική & Νεογνολογία 2014;9(4):1-3. [Case Report, Citations: 0]

 7. Androutsopoulos G, Thanatsis N, Michail G, Adonakis G, Decavalas G. Initial steps and mechanisms of HPV infection. Hel J Obst Gynecol 2015;14(1):19-22. [Review, Citations: 1]

 8. Michail G, Androutsopoulos G, Georgantis A, Adonakis G, Decavalas G. Abnormal cytologic findings during pregnancy. Hel J Obst Gynecol 2015;14(2):39-48. [Review, Citations: 0]

 9. Androutsopoulos G, Michail G, Thanatsis N, Vitsas C, Terzakis E, Decavalas G. Clinical characteristics and current treatment approach of vaginal primary malignant melanoma. Hel J Obst Gynecol 2016;15(3):69-73. [Review, Citations: 0]

Επιλεγμένες Ομιλίες

 

 1. «Καρκίνος ενδομητρίου». 12 Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαΐου 2012.

 2. «Παθοφυσιολογία πρόσθιου διαμερίσματος διάγνωση και αντιμετώπιση». 2 Συνέδριο «Eξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία», Πάτρα, 21-23 Σεπτεμβρίου 2012.

 3. «Καρκίνος του ενδομητρίου: πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της νόσου». Διημερίδα «Καρκίνος και γυναίκα: από την πρόληψη στη θεραπεία», Πάτρα, 23-24 Νοεμβρίου 2012.

 4. «Ο τοκετός του πρόωρου εμβρύου». Ημερίδα «Το έμβρυο που κινδυνεύει και το πρόωρο νεογνό: παρακολούθηση και αντιμετώπιση αιχμής», Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2012.

 5. «Αιμορραγία μετά από τοκετό - Χειρουργική αντιμετώπιση και διατήρηση της μήτρας. Οδηγίες της FIGO». 3 Συνέδριο «Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία», Πάτρα, 3-5 Οκτωβρίου 2014.

 6. «Χρόνιο πυελικό άλγος στην γυναίκα». 3 Συνέδριο «Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία», Πάτρα, 3-5 Οκτωβρίου 2014.

 7. «Πρόληψη καρκίνου ωοθηκών». 11 Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 17-19 Οκτωβρίου 2014.

 8. «Διατήρηση γονιμότητας και αντιμετώπιση κατά την κύηση, στο Ca ωοθηκών». Συνέδριο «Γονιμότητα και ασθενείς με νεοπλασία», Αθήνα, 26-28 Ιουνίου 2015.

 9. «Αντιμετώπιση όγκων οριακής κακοήθειας των ωοθηκών». Διημερίδα «Γυναίκα και Καρκίνος. Από την πρόληψη στη θεραπεία», Πάτρα, 18-19 Μαρτίου 2016.

 10. «Διατήρηση γονιμότητας στην τροφοβλαστική νόσο». 2 Συνέδριο «Διατήρηση γονιμότητας σε νεοπλασματικούς ασθενείς», Αθήνα, 24-26 Ιουνίου 2016.

 11. «Μαιευτικές αιμορραγίες». 4 Συνέδριο «Εξελίξεις στη Μαιευτική - Γυναικολογία», Αρχαία Ολυμπία, 16-18 Σεπτεμβρίου 2016.

Άλλες Δραστηριότητες

 

1. Συντάκτης Επιστημονικών Περιοδικών (Editor)

 

1. Insights in Obstetrics and Gynaecology (Insights Obstet Gynecol), OPR Science. [Editor in Chief]

2. World Journal of Oncology Research (World J Oncol Res), Cosmos Scholars Publishing House, ISSN: 2413-7308. [Associate Editor]

3. International Journal of Vaccines and Research (Int J Vaccines Res), SciDoc Publishers. [Associate Editor]

4. International Journal of Translation and Community Medicine (Int J Translation Community Dis), SciDoc Publishers, ISSN: 2333-8385. [Associate Editor]

5. Journal of Gynecological Research and Obstetrics (J Gynecol Res Obstet), Peertechz Publishing Group. [Executive Editor]

6. International Journal of Clinical Therapeutics and Diagnosis (Int J Clin Ther Diagn) [Special Issue: Endometrial cancer: pathogenesis, diagnosis and treatment], SciDoc Publishers, ISSN: 2332-2926. [Lead Guest Editor]

 

2. Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Editorial Board Member)

 

1. Journal of Gynecology and Obstetrics (J Gynecol Obst), Science Publishing Group, ISSN: 2376-7812 (Print) / 2376-7820 (Online).

2. Obstetrics and Gynecology International Journal (Obstet Gynecol Int J), MedCrave Publishing Group, ISSN: 2377-4304.

3. International Journal of Gynecology and Clinical Practices (Int J Gynecol Clin Pract), Graphy Publications, ISSN: 2394-4986.

4. Journal of Gynecology and Women’s Health (J Gynecol Women’s Health), Juniper Publishers, ISSN: 2474-7602.

5. International Journal of Advances in Gynecology and Obstetrics (Int J Adv Gynecol Obstet), Edwiser.

6. Clinical Journal of Obstetrics and Gynecology (Clin J Obstet Gynecol), Heighten Science Publications.

7. International Journal of Gynecology and Obstetrics Research (Int J Gynecol Obstet Res), Premier Publishers.

8. Clinical Research in Obstetrics and Gynecology (Clin Res Obstet Gynecol), Asclepius Open.

9. American Research Journal of Gynaecology (Am Res J Gynaecol), American Research Journals.

10. Open Access Journal of Gynecology (OA J Gynecol), MedWin Publishers, ISSN: 2474-9230.

11. EC Gynaecology (EC Gynaecol), ECronicon Open Access.

12. Women’s Health Science Journal (Women’s Health Scien J), Medwin Publishers.

13. Women's Health Research (Women's Health Res), SciTeMed Publishing Group.

14. Annals of Women's Health (Ann Women's Health), Remedy Publications LLC.

15. Current Trends in Gynecologic Oncology (Trends Gynecol Oncol), OMICS Publishing Group.

16. Clinics in Oncology / Endometrial Cancer, Remedy Publications LLC, ISSN: 2474-1663.

17. SRL Reproductive Medicine and Gynecology (SRL Reprod Med Gynecol), SRL Publishing Group.

18. HSOA Journal of Reproductive Medicine, Gynaecology and Obstetrics (HSOA J Reprod Med Gynecol Obstet), Herald Scholarly Open Access.

19. SciTz Gynecology and Reproductive Medicine (SciTz Gynecol Reprod Med), Scitechz.

20. Journal of Gynecology and Reproductive Medicine (J Gynecol Reprod Med), Clinical Medical Engineering Publisher.

21. Reproductive System and Sexual Disorders International Journal (Rep Sys Sex Dis Int J), MedCrave Publishing Group.

22. Journal of Gynecology and Fertility (J Gynecol Fertil), Aster Publications.

23. Journal of Gynecology and Infertility (J Gynecol Infertil), Inscienz Inc.

24. Journal of Pregnancy and Reproduction (J Pregn Reprod), Open Access Text.

25. Journal of Cancer and Clinical Oncology (J Canc Clin Oncol), Premier Publishers.

26. Journal of Analytical Oncology (J Anal Oncol), Lifescience Global, ISSN: 1927-7229.

27. Cancer Therapy and Oncology International Journal (Canc Therapy Oncol Int J), Juniper Publishers, ISSN: 2473-554X.

28. Journal of Cancer Treatment and Research (J Cancer Treat Res), Science Publishing Group, ISSN: 2376-7782 (Print) / 2376-7790 (Online).

29. Cancer Research Journal (Cancer Res J), Science Publishing Group, ISSN: 2330-8192 (Print) / 2330-8214 (Online).

30. Journal of Cancer Prevention and Current Research (J Cancer Prev Curr Res), MedCrave Publishing Group, ISSN: 2373-633X.

31. Journal of Tumor Research (J Tumor Res), OMICS Publishing Group.

32. Journal of Tumor Medicine and Prevention (J Tumor Med Prev), Juniper Publishers, ISSN: 2575-890X.

33. Journal of Case Reports in Oncology and Therapy (J Case Rep Oncol Ther), EJourPub.

34. Open Access Journal of Surgery (OA J Surg), Juniper Publishers, ISSN: 2476-1346.

35. International Research Journal of Surgery (Int Res J Surg), Premier Publishers.

36. Andrology and Gynecology Reports (Androl Gynecol Rep), Elyns Publishing Group.

37. International Journal of Clinical Therapeutics and Diagnosis (Int J Clin Ther Diagn), SciDoc Publishers, ISSN: 2332-2926.

38. ARC Journal of Clinical Case Reports (ARC J Clin Case Rep), ARC Publications, ISSN: 2455-9806.

39. Journal of Community Medicine and Health Education (J Community Med Health Edu), OMICS Publishing Group, ISSN: 2161-0711.

40. Journal of Community Medicine and Public Health (J Commun Med Publ Health), Gavin Publishers.

41. International Journal of Community and Family Medicine (Int J Community Fam Med), Graphy Publications, ISSN: 2456-3498.

42. JBR Journal of Translational Clinical Case Reports and Family Physician (JBR J Transl Clin Case Rep Fam Phys), SciDoc Publishers.

43. British Journal of Medicine and Medical Research (Br J Med Med Res), Sciencedomain International, ISSN: 2231-0614.

44. Frontiers in Medicine and Research (Front Med Res), eScience Research.

45. Journal of Hematology Research (J Hematol Res), Savvy Science Publisher, ISSN: 2312-5411.

46. Annals of Reviews and Research (Ann Rev Res), Juniper Publishers.

47. Journal of Pathobiology and Physiology (J Pathobiol Physiol), Pulsus.

48. British Journal of Pharmaceutical and Medical Research (Brit J Pharm Med Res), Amity Medical School.

49. British Journal of Biomedical Research (Brit J Biom Res), Amity Medical School.

 

3. Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer)

 

1. International Journal of Laboratory Hematology (Int J Lab Hematol), Wiley Online Library, ISSN: 1751-5521 (Print) / 1751-553X (Online). [Impact Factor: 2,401].

2. BMC Pregnancy and Childbirth (BMC Pregnancy Childbirth), BioMed Central, ISSN: 1471-2393. [Impact Factor: 2,180].

3. Archives of Medical Science (Arch Med Sci), Termedia, ISSN: 1734-1922 (Print) / 1896-9151 (Online). [Impact Factor: 1,812].

4. Journal of Perinatal Medicine (J Perinat Med), De Gruyter, ISSN: 0300-5577 (Print) / 1619-3997 (Online). [Impact Factor: 1,798].

5. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol), Elsevier, ISSN: 0301-2115. [Impact Factor: 1,662].

6. Yonsei Medical Journal (Yonsei Med J), Yonsei University College of Medicine, ISSN: 0513-5796 (Print) / 1976-2437 (Online). [Impact Factor: 1,154].

7. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research (J Obstet Gynaecol Res), Wiley Online Library, ISSN: 1447-0756. [Impact Factor: 1,091].

8. Journal of Obstetrics and Gynaecology (J Obstet Gynaecol), Taylor & Francis, ISSN: 0144-3615 (Print) / 1364-6893 (Online). [Impact Factor: 0,611].

9. Menopause Review (Prz Menopauzalny), Termedia, ISSN: 1643-8876 (Print) / 2299-0038 (Online).

10. Journal of Gynecology and Obstetrics (J Gynecol Obstet), Science Publishing Group, ISSN: 2376-7812 (Print) / 2376-7820 (Online).

11. Obstetrics and Gynecology International Journal (Obstet Gynecol Int J), MedCrave Publishing Group, ISSN: 2377-4304.

12. Journal of Gynecological Research and Obstetrics (J Gynecol Res Obstet), Peertechz Publishing Group.

13. Journal of Gynecology and Women’s Health (J Gynecol Women’s Health), Juniper Publishers, ISSN: 2474-7602.

14. HSOA Journal of Reproductive Medicine, Gynaecology and Obstetrics (HSOA J Reprod Med Gynecol Obstet), Herald Scholarly Open Access.

15. SciTz Gynecology and Reproductive Medicine (SciTz Gynecol Reprod Med), Scitechz.

16. Global Journal of Fertility and Research (Glob J Fertil Res), Peertechz Publishing Group.

17. Journal of Cancer Therapy (J Cancer Ther), Scientific Research Publishing, ISSN: 2151-1934 (Print) / 2151-1942 (Online).

18. Journal of Cancer Treatment and Research (J Cancer Treat Res), Science Publishing Group, ISSN: 2376-7782 (Print) / 2376-7790 (Online).

19. Journal of Cancer Science and Therapy (J Cancer Sci Ther), OMICS Publishing Group, ISSN: 1948-5956.

20. Cancer Research Journal (Cancer Res J), Science Publishing Group, ISSN: 2330-8192 (Print) / 2330-8214 (Online).

21. World Journal of Oncology Research (World J Oncol Res), Cosmos Scholars Publishing House, ISSN: 2413-7308.

22. Journal of Cancer and Tumor International (J Cancer Tum Int), Sciencedomain International, ISSN: 2454-7360.

23. Journal of Surgery (J Surg), Science Publishing Group, ISSN: 2330-0914 (Print) / 2330-0930 (Online).

24. International Journal of Clinical Urology (Int J Clin Urol), Science Publishing Group.

25. Asian Journal of Medicine and Health (As J Med Health), Sciencedomain International.

26. BMJ Case Reports (BMJ Case Rep), BMJ Group, ISSN: 1757-790X.

27. Case Reports in Obstetrics and Gynecology (Case Rep Obstet Gynecol), Hindawi Publishing Corporation, ISSN: 2090-6684 (Print) / 2090-6692 (Online).

28. International STD Research and Reviews (Int STD Res Rev), Sciencedomain International, ISSN: 2347-5196.

29. Clinical Medicine Research (Clin Med Res), Science Publishing Group, ISSN: 2326-9049 (Print) / 2326-9057 (Online).

30. Science Journal of Clinical Medicine (Scien J Clin Med), Science Publishing Group, ISSN: 2327-2724 (Print) / 2327-2732 (Online).

31. British Journal of Medicine and Medical Research (Br J Med Med Res), Sciencedomain International, ISSN: 2231-0614.

32. International Research Journal of Medicine and Medical Sciences (Int Res J Med Med Scien), Net Journals, ISSN: 2354-211X.

33. ARC Journal of Clinical Case Reports (ARC J Clin Case Rep), ARC Publications, ISSN: 2455-9806.

34. Journal of Medical Research and Development (J Med Res Dev), World Academic Publishing, ISSN: 2303-9345 (Print) / 2303-9353 (Online).

35. Journal of International Research in Medical and Pharmaceutical Sciences (J Int Res Med Pharm Scien), International Knowledge Press, ISSN: 2395-4477 (Print) / 2395-4485 (Online).

36. Journal of Medical and Biological Science Research (J Med Biol Scien Res), Pearl Research Journals, ISSN: 2449-1810.

37. Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences (J Adv Med Pharm Scien), Sciencedomain International, ISSN: 2394-1111.

38. British Journal of Pharmaceutical Research (Br J Pharm Res), Sciencedomain International, ISSN: 2231-2919.

39. International Journal of Biochemistry Research and Review (Int J Bioch Res Rev), Sciencedomain International, ISSN: 2231-086X.

40. International Journal of Medical and Pharmaceutical Case Reports (Int J Med Pharm Case Rep), Sciencedomain International, ISSN: 2394-109X.

41. Journal of Disease and Global Health (J Dis Glob Health), International Knowledge Press, ISSN: 2454-1842.

42. International Journal of Tropical Disease and Health (Int J Trop Dis Health), Sciencedomain International, ISSN: 2278-1005.

43. Journal of Biology and Nature (J Biol Nat), International Knowledge Press, ISSN: 2395-5376 (Print), 2395-5384 (Online).

44. Annual Research and Review in Biology (Ann Res Rev Biol), Sciencedomain International, ISSN: 2347-565X.

45. International Blood Research and Reviews (Int Blood Res Rev), Sciencedomain International, ISSN: 2321-7219.

46. British Microbiology Research Journal (Br Microbiol Res J), Sciencedomain International, ISSN: 2231-0886.

47. Microbiology Research International (Microbiol Res Int), Net Journals, ISSN: 2354-2128.

48. International Journal of Applied Microbiology and Biotechnology Research (Int J Appl Microbiol Biotechnol Res), BluePen Journals, ISSN: 2053-1818.

49. Journal of Scientific Research and Reports (J Scien Res Rep)‏, Sciencedomain International, ISSN: 2320-0227.

50. Case Reports in Pathology (Case Rep Pathol), Hindawi Publishing Corporation, ISSN: 2090-6781 (Print) / 2090-679X (Online).

51. American Journal of Life Sciences (Am J Life Scien), Science Publishing Group, ISSN: 2328-5702 (Print) / 2328-5737 (Online).

52. Journal of Applied Life Sciences International (J Appl Life Scien Int), Sciencedomain International, ISSN: 2394-1103.

53. Journal of Basic and Applied Research International (J Bas Appl Res Int), International Knowledge Press, ISSN: 2395-3438 (Print) / 2395-3446 (Online).

54. British Journal of Applied Science and Technology (Br J Appl Scien Tech), Sciencedomain International, ISSN: 2231-0843.

55. Achaiki Iatriki, Medical Society of Western Greece and Peloponnesus (Αχαϊκή Ιατρική, Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου), ISSN: 1106-3319 (Print) / 1792-3018 (Online).