Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Θ & Ι (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 35 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Η εργασία των φοιτητών αρχίζει στις 08:30 και λήγει στις 15:00. Η εξάσκηση των φοιτητών έχει ως σκοπό την απόκτηση εμπειρίας με μαιευτικές και γυναικολογικές ασθενείς όλων των ηλικιών και να γνωρίσουν ένα ευρύ φάσμα Μαιευτικών & Γυναικολογικών παθήσεων, με εστιασμό στις συνηθέστερα απαντώμενες. Οι φοιτητές κατανέμονται στα τμήματα της Κλινικής, όπου με την καθοδήγηση των υπευθύνων Ιατρών παίρνουν ιστορικό και εξετάζουν τις νοσηλευόμενες και τις προσερχόμενες στα εξωτερικά ιατρεία ασθενείς, συζητούν την διαφορική διάγνωση και παρακολουθούν τον εργαστηριακό έλεγχο και τη θεραπεία των ασθενών. Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά την επίσκεψη που κάνουν καθημερινά οι υπεύθυνοι των τμημάτων και κάθε Πέμπτη ο Διευθυντής / Καθηγητής της Κλινικής. Κατά την επίσκεψη παρουσιάζουν τις ασθενείς και οφείλουν να γνωρίζουν την πορεία της νόσου, τα αποτελέσματα των παρακλινικών εξετάσεων και την χορηγούμενη θεραπευτική αγωγή.
Επίσης παρακολουθούν υποχρεωτικά τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Κλινικής:
  • Τρίτη 14:00-15:00: Διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές
  • Τετάρτη 12:00-13:00: Ογκολογικό Συμβούλιο
  • Πέμπτη 14:00-15:00: Βιβλιογραφική Ενημέρωση
Τρόπος εξέτασης:
  • Η εξέταση της Μαιευτικής - Γυναικολογίας του Ζ΄εξαμήνου γίνεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι επί πτυχίω φοιτητές εξετάζονται προφορικά από τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής.

Σκοπός

 

Ύλη