Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Αντωνάκης Γ.

Αντωνάκης Γεώργιος, Καθηγητής

Αντωνάκης Γεώργιος

Τομέας: Υγείας Παιδιού

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Γυναικολογία, Αναπαραγωγική Ιατρική

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών 26504 Ρίον, Αχαϊας 3ος όροφος Μαιευτική Κλινική

+30 2613 603563 , +30 6932490969 +30 2610 993854 adonakis@upatras.gr adonakis@med.upatras.gr adonakisgeorgios@hotmail.com

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Γεννήθηκα στην Άρτα το 1962.
 
Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Λίαν Καλώς το 1986.
 
1989-1994: ειδικεύτηκα στην Μαιευτική-Γυναικολογία στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
 
1994: Αναγορεύθηκα Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με  Άριστα.
 
1995-2002: Επιμελητής Β΄ της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
 
1995-1996: Μετεκπαιδεύτηκα με Εκπαιδευτική άδεια και Υποτροφία, στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή στα Πανεπιστήμια της Γλασκώβης και των Βρυξελλών.
 
2002-2007: Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
 
2007-2013: Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
2013-2018: Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
 
Συγγραφέας σε 53 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (Pubmed) με 370 βιβλιογραφικές αναφορές.
 
Είμαι μέλος πολλών Ελληνικών και Διεθνών Εταιρειών στο αντικείμενο της Αναπαραγωγικής Ιατρικής καθώς και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας και της Ελληνικής Εταιρείας Ενδομητρίωσης. Επίσης είμαι Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Γ. Σ. της IFFS (International Federation of Fertility Societies)
 
Κριτής εργασιών στα διεθνή Γυναικολογικά περιοδικά: Human Reproduction, Gynecologic Endocrinology, Gynecologic Oncology κ.α

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 1. Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιολογία της Αναπαραγωγής» που οργανώνουν η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική και το Εργαστήριο Βιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 2. Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αναπαραγωγική - Αναγεννητική Ιατρική» που οργανώνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 3. Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Ανθρώπινη Αναπαραγωγή" που οργανώνει το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 4. Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Προγεννητικός Έλεγχος, Οικογενειακός Προγραμματισμός" που οργανώνει το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 

1. Paraskevaidis E, Kitchener H, Adonakis G, Parkin D, Lolis D. Incomplete excision of CIN in conization: further excision or conservative management? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1994;53(1):45-47. [Citations: 32, Impact Factor: 1,843].

 

2. Adonakis GL, Paraskevaidis E, Tsiga S, Seferiadis K, Lolis DE. A combined approach for the early detection of ovarian cancer in asymptomatic women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1996;65(2):221-225. [Citations: 53, Impact Factor: 1,843].

 

3. Adonakis G, Camus M, Joris H, Vandervorst M, Van Steirteghem A, Devroey P. The role of the number of replaced embryos on intracytoplasmic sperm injection outcome in women over the age of 40. Hum Reprod 1997;12(11):2542-2545. [Citations: 24, Impact Factor: 4,67].

 

4. Stefanidis K, Paschopoulos M, Dusias B, Adonakis G, Lolis D. A randomized study of local or general anesthesia for laser conization of the cervix. Arch Gynecol Obstet 1998;261(2):75-78. [Citations: 4, Impact Factor: 1,33].

 

5. Adonakis G, Deshpande N, Yates RW, Fleming R. Luteinizing hormone increases estradiol secretion but has no effect on progesterone concentrations in the late follicular phase of in vitro fertilization cycles in women treated with gonadotropin-releasing hormone agonist and follicle-stimulating hormone. Fertil Steril 1998;69(3):450-453. [Citations: 27, Impact Factor: 4,174].

 

6. Syrrou M, Georgiou I, Patsalis PC, Bouba I, Adonakis G, Pagoulatos GN. Fragile X premutations and (TA)n estrogen receptor polymorphism in women with ovarian dysfunction. Am J Med Genet 1999;84(3):306-308. [Citations: 27, Impact Factor: 2,304].

 

7. Lialios G, Kaponis A, Adonakis G. Maternal age as an independent risk factor for cesarean delivery. Int J Gynaecol Obstet 1999;67(3):187-188. [Citations: 9, Impact Factor: 1,836].

 

8. Sofikitis N, Baltogiannis D, Takenaka M, Tsoukanelis K, Tsambalas S, Yamamoto Y, Kanakas N, Giannakis D, Loutradis D, Adonakis G, Miyagawa I. Pre-decondensed sperm head injections into female pronuclei result in chromosomal mingling, zygotic cleavage, and adequate embryonic and fetal development up to delivery of healthy offspring: a novel method of assisted syngamy. Andrologia 2004;36(5):291-304. [Citations: 4, Impact Factor: 1,748].

 

9. Zikopoulos K, Kaponis A, Adonakis G, Sotiriadis A, Kalantaridou S, Georgiou I, Paraskevaidis E. A prospective randomized study comparing gonadotropin-releasing hormone agonists or gonadotropin-releasing hormone antagonists in couples with unexplained infertility and/or mild oligozoospermia. Fertil Steril 2005;83(5):1354-1362. [Citations: 15, Impact Factor: 4,174].

 

10. Iatrakis G, Tsionis C, Adonakis G, Stoikidou M, Anthouli-Anagnostopoulou F, Parava M, Vouxinou A, Georgopoulos NA, Kourounis G. Polycystic ovarian syndrome, insulin resistance and thickness of the endometrium. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;127(2):218-221. [Citations: 20, Impact Factor: 1,843].

 

11. Georgopoulos NA, Adonakis GL, Fotopoulos A, Koika V, Spinos N, Saltamavros A, Keramopoulos A, Koukouras D, Decavalas G, Kourounis GS. Estrogen receptor polymorphisms in tamoxifen-treated women with breast cancer. Gynecol Endocrinol 2006;22(4):185-189. [Citations: 7, Impact Factor: 1,303].

 

12. Georgopoulos NA, Katsikis I, Giamalis P, Koika V, Adonakis G, Kourtis A, Kourounis G, Panidis D. Long-term follow up of combined pituitary hormone deficiency in two siblings with a Prophet of Pit-1 gene mutation. Gynecol Endocrinol 2006;22(12):704-709. [Citations: 0, Impact Factor: 1,303].

 

13. Paschopoulos M, Lavasidis LG, Vrekoussis T, Polyzos NP, Dalkalitsis N, Stamatopoulos P, Grigoriou O, Vlachos G, Skolarikos P, Adonakis G, Goumenou A, Lialios G, Maroulis G, Paraskevaidis E. Greek experience in the use of Thermachoice for treating heavy menstrual bleeding: prospective study. Ann N Y Acad Sci 2006;1092:460-465. [Citations: 0, Impact Factor: 4,375].

 

14. Loutradis D, Patsoula E, Stefanidis K, Drakakis P, Antonakis G, Bletsa R, Antsaklis A, Michalas S. Follicle-stimulating hormone receptor gene mutations are not evident in Greek women with premature ovarian failure and poor responders. Gynecol Obstet Invest 2006;61(1):56-60. [Citations: 11, Impact Factor: 1,103].

 

15. Saltamavros AD, Adonakis G, Kritikou S, Koika V, Koufogiannis K, Spyropoulos K, Kourounis G, Flordellis C, Kyriazopoulou V, Georgopoulos NA. alpha 2 beta adrenoreceptor 301-303 deletion polymorphism in polycystic ovary syndrome. Clin Auton Res 2007;17(2):112-114. [Citations: 0, Impact Factor: 1,478].

 

16. Georgopoulos NA, Koika V, Galli-Tsinopoulou A, Spiliotis BE, Adonakis G, Keramida MK, Sgourou A, Koufogiannis KD, Papachatzopoulou A, Papavassiliou AG, Kourounis G, Vagenakis GA. Renal dysgenesis and KAL1 gene defects in patients with sporadic Kallmann syndrome. Fertil Steril 2007;88(5):1311-1317. [Citations: 8, Impact Factor: 4,174].

 

17. Spinos N, Terzis G, Crysanthopoulou A, Adonakis G, Markou KB, Vervita V, Koukouras D, Tsapanos V, Decavalas G, Kourounis G, Georgopoulos NA. Increased frequency of thyroid nodules and breast fibroadenomas in women with uterine fibroids. Thyroid 2007;17(12):1257-1259. [Citations: 2, Impact Factor: 3,544].

 

18. Georgopoulos NA, Saltamavros AD, Vervita V, Karkoulias K, Adonakis G, Decavalas G, Kourounis G, Markou KB, Kyriazopoulou V. Basal metabolic rate is decreased in women with polycystic ovary syndrome and biochemical hyperandrogenemia and is associated with insulin resistance. Fertil Steril 2009;92(1):250-255. [Citations: 10, Impact Factor: 4,174].

 

19. Marioli DJ, Saltamavros AD, Vervita V, Koika V, Adonakis G, Decavalas G, Markou KB, Georgopoulos NA. Association of the 17-hydroxysteroid dehydrogenase type 5 gene polymorphism (-71A/G HSD17B5 SNP) with hyperandrogenemia in polycystic ovary syndrome (PCOS). Fertil Steril 2009;92(2):648-652. [Citations: 6, Impact Factor: 4,174].

 

20. Koika V, Marioli DJ, Saltamavros AD, Vervita V, Koufogiannis KD, Adonakis G, Decavalas G, Georgopoulos NA. Association of the Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 with decreased basic metabolic rate in women with polycystic ovary syndrome. Eur J Endocrinol 2009;161(2):317-322. [Citations: 3, Impact Factor: 3,136].

 

21. Georgopoulos NA, Adonakis G, Papadopoulos V, Vagenakis GA, Tsoukas A, Decavalas G. Feto-maternal risks associated with pregnancy achieved through oocyte donation in a woman with Turner syndrome. Gynecol Endocrinol 2009;25(6):383-386. [Citations: 3, Impact Factor: 1,303].

 

22. Vervita V, Saltamavros AD, Adonakis G, Tsapanos V, Decavalas G, Georgopoulos NA. Obesity and insulin resistance increase plasma viscosity in young women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol 2009;25(10):640-646. [Citations: 2, Impact Factor: 1,303].

 

23. Marioli DJ, Koika V, Adonakis GL, Saltamavros AD, Karela A, Armeni AK, Tsapanos VS, Decavalas GO, Georgopoulos NA. No association of the G972S polymorphism of the insulin receptor substrate-1 gene with polycystic ovary syndrome in lean PCOS women with biochemical hyperandrogenemia. Arch Gynecol Obstet 2010;281(6):1045-1049. [Citations: 1, Impact Factor: 1,33].

 

24. Koukouras D, Petsas T, Liatsikos E, Kallidonis P, Sdralis EK, Adonakis G, Panagopoulos C, Al-Aown A, Decavalas G, Perimenis P, Siablis D, Karnabatidis D. Percutaneous minimally invasive management of iatrogenic ureteral injuries. J Endourol 2010;24(12):1921-1927. [Citations: 2, Impact Factor: 2,074].

 

25. Kaponis A, Harada T, Makrydimas G, Kiyama T, Arata K, Adonakis G, Tsapanos V, Iwabe T, Stefos T, Decavalas G, Harada T. The importance of venous Doppler velocimetry for evaluation of intrauterine growth restriction. J Ultrasound Med 2011;30(4):529-545. Review. [Citations: 2, Impact Factor: 1,246].

 

26. Markantes G, Saltamavros AD, Vervita V, Armeni AK, Karela A, Adonakis G, Decavalas G, Georgopoulos NA. Increased plasma viscosity in young women with polycystic ovary syndrome using an oral contraceptive containing 35 μg ethinyl estradiol and 2 mg cyproterone acetate. Gynecol Endocrinol 2011;27(12):971-977. [Citations: 0, Impact Factor: 1,303].

 

27. Androutsopoulos G, Adonakis G, Liava A, Ravazoula P, Decavalas G. Expression and potential role of ErbB receptors in type II endometrial cancer. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013;168(2):204-208. [Citations: 0, Impact Factor: 1,843].

Total Number of Papers=69, Pubmed=53, Citations=472, h-index=13, g-index=18

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. «Progesterone increase in controlled ovarian hyper stimulation». 4th ESHRE Campus Symposium, Advances in Reproductive Medicine: New treatment options & children outcome, Thessaloniki, November 19-20, 1999
 2. «The role of laparoscopy in the investigation of infertility». 14th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy, Athens, Greece, October 6-8, 2005.
 3. «Assisted Reproduction Techniques, concerns about children, what must we do». 5th Mediterranean Society of Reproductive Medicine Annual Meeting, Heraklion, Greece, April 27-29, 2006.
 4. «Laparoscopy in subfertility». 9th Congress of the International College of Out-patient Gynaecology & 5th Panhellenic Congress for Colposcopy & Cervical Pathology, Athens, Greece, October 18-20, 2007
 5. «Mild ovarian stimulation and natural cycle IVF». Infertility and art update. Larissa Symposia No 15, Λάρισα, 28-29 Μαρτίου 2009.
 6. «New trends in PCO. Case Discussion». MCRM International Meeting «The many faces of Polycystic Ovarian Syndrome», Heraklion, Greece, September 26-27, 2009.
 7. Evaluation of reproductive potential and age limitations in IVF for conservatively treated gynaecological cancer patients. 3rd Workshop on Gynaecological Oncology, ESGO, Athens, Greece, February 25-27, 2011.
 8. Fertility preservation in patients with cancer. Physiology of Reproduction - Infertility, Larissa, Greece, 12-13 March 2011.
 9. Νεώτερα-Σύγχρονα αντισυλληπτικά. 3ο Παγκύπριο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας, Λεμεσός, Κύπρος, 18-19 Φεβρουαρίου 2012

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. «Μελέτη της έκφρασης των οιστρογονικών υποδοχέων α και β σε λειομυώματα γυναικών αναπαραγωγικής και μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας».
 2. «Η μελέτη της ΑΜΗ σε γυναίκες που εμφανίζουν καλοήθεις κύστειες των ωοθηκών»
 3.  «Καταγραφή της ημερήσιας διαιτητικής πρόσληψης ιωδίου στα διάφορα στάδια της κύησης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εγκύων στην Ελλάδα. Μελέτη της επίδρασης στη θυρεοειδική λειτουργία στο ιωδοπενικό πληθυσμό του δείγματος της υποκατάστασης με ιωδιούχο σκεύασμα»
 4.  «Συμμετοχή και έκφραση των αναστολέων της απόπτωσης στον παθογενετικό μηχανισμό και την εξέλιξη του καρκίνου του ενδομητρίου».

Άλλες Δραστηριότητες

Συμμετέχω ως διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιολογία της Αναπαραγωγής» που οργανώνουν η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική και το Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συμμετέχω ως διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αναπαραγωγική - Αναγεννητική Ιατρική» που οργανώνει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Συμμετοχή στην Συγγραφή Βιβλίων
1. Adonakis G, Androutsopoulos G. The role of ErbB receptors in endometrial cancer. Cancer of the uterine endometrium - advances and controversies, InTech 2012:23-38. ISBN 978-953-51-0142-0. [Citations: 2].