Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Κλινική Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Νόμος Ίδρυσης Π. Δ. 789/19-8-80 ΦΕΚ ΦΕΚ 194/26-8-80

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 3ος όροφος

2610 999563 , 999854 2610 993854

Προσωπικό

Διευθυντής Αντωνάκης Γεώργιος

  • ΨHΛΛΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΕΤΕΠ)