Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

Εξάμηνο Η (Επιλογής)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 25 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 • Αναλύεται η εξέλιξη της αναπαραγωγικής λειτουργίας σε όλο το εύρος της έμβιας ζωής.
 • Επεξηγείται η διαφορετικότητα και η συμπληρωματικότητα των δύο φύλων καθώς και οι διαταραχές της διαφοροποίησης του φύλου και οι επιπτώσεις τους.
 • Αναπτύσσονται οι διαταραχές της αναπαραγωγικής λειτουργίας κατά τη παιδική και εφηβική ηλικία και η σχέση τους με τις διαταραχές της ενηλίκου ζωής και την υπογονιμότητα.
 • Παρουσιάζονται με παραδείγματα οι διαταραχές του γονότυπου που αποτελούν τη βάση των φαινοτυπικών διαταραχών της διαφοροποίησης του φύλου.
 • Επεξηγούνται στο εργαστήριο οι βασικές  μοριακές τεχνικές ανίχνευσης γονιδιακών μεταλλαγών και αναλύεται η χρήση τους.
 • Αναπτύσσεται η φυσιολογία της σεξουαλικότητας και η σημασία των διαταραχών της.

Ύλη

 • Εξέλιξη Αναπαραγωγής στα έμβια όντα (1 ώρα)             
 • Διαφοροποίηση του φύλου (4 ώρες)
  • Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση
   • Φυσιολογία-φυσιοπαθολογία
   • Περιστατικά παιδιών
   • Χειρουργική αντιμετώπιση
   • Περιστατικά ενηλίκων
   • Η σεξουαλική συνιστώσα της προσωπικότητας
   • Παραφυλίες
 • Σύνδρομα αντίστασης στη δράση ορμονών (1 ώρα)
 • Συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων (1 ώρα)
 • Διαταραχές ενήβωσης (3 ώρες)
  • Πρώιμη αδρεναρχή
  • Πρώιμη ήβη
  • Καθυστερημένη ήβη
 • Υποθαλαμική αμηνόρροια (1 ώρα)
 • Υπερανδρογοναιμία (2 ώρες)
  • PCOS: Αιτιοπαθογένεια
  • PCOS: Κλινική και θεραπευτική προσέγγιση
 • Υπογονιμότητα (2 ώρες)
 • Κυτταρογενετική (1 ώρα)
 • Μοριακή Ενδοκρινολογία και κλινικές εφαρμογές (4 ώρες)
 • Εργαστήριο Παιδιατρικής Ενδοκρνολογίας (4  ώρες)
  • Μέθοδοι και τεχνικές: Απομόνωση DNA και sequencing, PCR, RT-PCR,  Western Immunoblotting,  Ιστοκαλλιέργειες, Ενσωμάτωση BrDu, καμπύλες ανάπτυξης κυττάρων, Ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης και σύνδρομο Laron, Παιδική Παχυσαρκία.
 • Σεξουαλικότητα (3 ώρες)
  • Σεξουαλική λειτουργία  άνδρα
  • Σεξουαλική λειτουργία γυναίκας
  • Ανατομικές ανωμαλίες και σεξουαλική δυσλειτουργία στην εφηβεία
 • Transexuals (2 ώρες)
  • Φύλο και εγκέφαλος
  • Κλινική και Θεραπευτική προσέγγιση