Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Γεωργόπουλος Ν.

Γεωργόπουλος Νεοκλής, Καθηγητής

Γεωργόπουλος Νεοκλής

Τομέας: Παθολογικός Ι

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Παθολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Ενδοκρινολογία - Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός, Υποθαλαμική αμηνόρροια, Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS)

Τμήμα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, Ρίο 20500

+2610329876 neoklisgeorgo@gmail.com

Ώρες υποδοχής Φοιτητών

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

OΝOΜΑΤΕΠΩΝΥΜO: Γεωργόπουλος Νεοκλής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 Δεκεμβρίου 1958

ΤOΠOΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πάτρα

OΙΚOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, πατέρας δύο κοριτσιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μπενιζέλου Ρούφου 63 – ΠΑΤΡΑ.

ΣΠOΥΔΕΣ:

Απολυτήριο 6 τάξιου Γυμνασίου με άριστα 1976.

Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου με βαθμό «Άριστα 1983.

Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος 31.7.1984.

Τίτλος ειδικότητας Ενδοκρινολογίας 21.4.1994.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠOΥΔΕΣ:

Μετεκπαίδευση στη Μοριακή Γενετική και Κλινική Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής στοTμήμα Aναπαραγωγής του Γενικού Nοσοκομείου Mασσαχουσσέττης της Iατρικής Σχολής του Xάρβαρντ της Bοστώνης των H.Π.A. 1.9.94–18.9.96.

Παρακολούθηση Μονάδας Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιαστημίου Θεσσαλονίκης υπό το Καθηγητή Δ. Πανίδη 1-30.6.2008.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤO ΕΞΩΤΕΡΙΚO:

43rd postgraduate course in Endocrinology. The Endocrine Society (USA), San Diego, California, USA, 9–13.10.1991.

European Society for Paediatric Endocrinology, Summer School 1993, Monterey, California, USA, 30.5–3.6.1993.

Postgraduate course on Growth Hormone and Growth factors – Metabolic Disorders Stockholm, Sweden, 2–6.5.1994.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

Αγγλική, Γαλλική και Ρουμανική.

ΔΙΔΑΚΤOΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ:

ΤΙΤΛΟΣ: «H ορμονική ανταπόκριση στο stress και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σε εφήβους με διαβητική αγγειοπάθεια» υπό την επιτήρηση της καθ. Α. Δάκου–Βουτετάκη.

ΙΔΡΥΜΑ : Πανεπιστήμιο Αθηνών.

HMEΡOMHNIA ΥΠOΣΤΗΡΙΞΗΣ: 23.01.95.

BAΘΜOΣ : AΡΙΣΤΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:

 Υπότροφος του Iδρύματος Fulbright (authorized under Public Law 256) στο Tμήμα Aναπαραγωγής του Γενικού Nοσοκομείου Mασσαχουσσέττης της Iατρικής Σχολής του Xάρβαρνττης Bοστώνης των H.Π.A. 1.9.94–31.12.95.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Yπηρεσία υπαίθρου : Αγροτικό Ιατρείο Ελίκης, Νομού Αχαΐας. 16.4.86-6.7.87.

Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την Διεύθυνση του καθ/τή Α.Γ. Βαγενάκη 1.8.84–10.9.85.

Διετής άσκηση στην Παθολογία στο Νοσοκομείο της Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος» Αθηνών υπό την διεύθυνση του Δρ. Στυλιανού Ανούση. 10.7.87–9.7.89.

Διετής άσκηση στην Ενδοκρινολογία στην Ενδοκρινολογική Μονάδα της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,υπό την διεύθυνση της Καθ/τριας Αικ. Δάκου–Βουτετάκη. 3.8.89–13.8.91.

Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Ενδοκρινολογικής Μονάδας της Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,υπό την διεύθυνση της Καθ/τριας Αικ. Δάκου–Βουτετάκη. 13.8.91–11.2.92.

Διετής άσκηση στην Ενδοκρινολογία στο Ενδοκρινολογικό Τμήμα της Παν/κής Κλινικής του Γ.Π.Ν.Π. υπό την διεύθυνση του καθηγητή Α.Γ. Βαγενάκη. 17.2.92–16.2.94.

Bοηθός έρευνας στο Tμήμα Aναπαραγωγής του Γενικού Nοσοκομείου Mασσαχουσσέττης της Iατρικής Σχολής του Xάρβαρντ της Bοστώνης των H.Π.A. 1.9.94–18.9.96.

Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Eνδοκρινολογικού Tμήματος της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την Διεύθυνση του καθ/τή Α.Γ. Βαγενάκη. 30.9.96–30.9.97.

Επιμελητής Β’ του Eνδοκρινολογικού Tμήματος της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 1.10.97-31.10.2001.

Επιμελητής εφημερίας της Παθολογικής Κλινικής. 1997 έως και σήμερα.

Eπιστημονικός συνεργάτης της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 1998-2001.

Υπεύθυνος του Εξωτερικού Ιατρείου «Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας». 1.3.2000-έως και σήμερα.

Λέκτορας Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 31.10.2001-31.8.2007.

Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών επί θητεία. 31.8.2007-3.3.2011.

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών 3.3.2011-19.2.2013.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών 19.2.2013-13.7.2017.

Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών 13.7.2017-έως και σήμερα.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Διδασκαλία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια του 2ετούς Μεταπτυχιακού προγράμματος των βασικών ιατρικών επιστημών των εργαστηρίων Βιοχημείας και Γενικής Βιολογίας με θέμα “Κλινικά παραδείγματα ενεργοποιητικών και αδρανοποιητικών μεταλλάξεων“ καθώς και “Συσχέτιση γονότυπου φαινότυπου“ από το ακαδημαικό έτος 2000-2001 ως σήμερα.

Διδασκαλία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια του 2ετούς Μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα “Διερεύνηση αμηνόρροιας“ από το ακαδημαικό έτος 2011 ως σήμερα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Georgopoulos N, Pralong F, Seidman C, J Seidman J, Crowley W,Vallejo M. Genetic heterogeneity evidenced by low incidence of KAL–1 gene mutations in sporadic cases of Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) deficiency. J. Clin. Endocrinol. Metab., 82: 213–217 (1997). [Impact Factor: 5,641. Citation Index: 102].

 2. Georgopoulos N, Markou K, Theodoropoulou A, Paraskevopoulou P, Varaki L, Kazantzi Z, Leglise M, Vagenakis AG. Growth and pubertal development in elite female rhythmic gymnasts. J Clin Endocrinol. Metab. 84: 4525-4530, (1999). [Impact Factor: 5,641. Citation Index: 98].

 3. Markou K, Georgopoulos N, Kyriazopoulou V, and Vagenakis AG. Iodine-Induced Hypothyroidism. Thyroid 11(5): 501-510 (2001). [Impact Factor: 2,219. Citation Index: 181].

 4. Georgopoulos NA, Markou K.B, Theodoropoulou A, Vagenakis GA, Benardot D, Leglise M, Dimopoulos J, and Vagenakis A G. Height velocity and skeletal maturation in elite female rhythmic gymnasts. J Clin Endocrinol. Metab. 86:5159-5164 (2001). [Impact Factor: 5,641. Citation Index: 58] Βραβείο Γ. ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας ως η καλύτερη δημοσιευθείσα Ελληνική εργασία το 2001.

 5. Georgopoulos NA, Markou KB, Theodoropoulou ABenardot D, Leglise M, Vagenakis AG. Growth Retardation in Artistic Compared to Rhythmic Elite Female Gymnasts. J Clin Endocrinol. Metab. 87(7): 3169-3173 (2002). [Impact Factor: 5,641. Citation Index: 43].

 6. Neoklis A. Georgopoulos, Gerasimos P. Sykiotis, Argyro Sgourou, Adamantia Papachatzopoulou, Kostas B. Markou, Venetsana Kyriazopoulou, Athanasios G. Papavassiliou and Apostolos G. Vagenakis. Autonomously Functioning Thyroid Nodules in a Former Iodine Deficient Area Commonly Harbor Gain-of-function Mutations in Thyrotropin’s Signaling Pathway. Eur J Endocrinol 149:287-292 (2003). [Impact Factor: 2,131 Citation Index: 19].

 7. Georgopoulos NA, Theodoropoulou A, Leglise M, Vagenakis AG Markou KB. Growth and Skeletal Maturation in Male and Female Artistic Gymnasts. J Clin Endocrinol. Metab. 89: 4377-4382 (2004). [Impact Factor: 5,641. Citation Index: 32].

 8. Markou KB, Mylonas P, Theodoropoulou A, Kontogiannis A, Leglise M, Vagenakis AG, Georgopoulos NA. The influence of intensive physical exercise on bone acquisition in adolescent elite male and female artistic gymnasts. J Clin Endocrinol. Metab. 89: 4383-4387 (2004). [Impact Factor: 5,641. Citation Index: 42].

 9. Vagenakis GA, Sgourou A, Papachatzopoulou A, Kourounis G, Papavassiliou AG, Georgopoulos NA. The gonadotropin-releasing hormone (GnRH)-1 gene, the GnRH receptor gene, and their promoters in patients with idiopathic hypogonadotropic hypogonadism with or without resistance to GnRH action. Fertil Steril. 84(6):1762-1765 (2005). [Impact Factor: 3,344. Citation Index: 13].

 10. Georgopoulos NA, Koika V, Galli-Tsinopoulou A, Spiliotis BE, Adonakis G, Keramida MK, Sgourou A, Koufogiannis KD, Papachatzopoulou A, Papavassiliou AG, Kourounis G, Vagenakis GA. Renal dysgenesis and KAL1 gene defects in patients with sporadic Kallmann syndrome. Fertil Steril. 88(5):1311-1317, (2007). [Impact Factor: 3,344. Citation Index: 14].

 11. Georgopoulos NA, Saltamavros AD, Vervita V, Karkoulias K, Adonakis G, Decavalas G, Kourounis G, Markou KB, Kyrazopoulou V. Basal metabolic rate is decreased in women with polycystic ovary syndrome and biochemical hyperandrogenemia and is associated with insulin resistance. Fertil Steril. Jul;92(1):250-5 (2009). [Impact Factor: 4,167. Citation Index: 15].

 12. Koika V, Marioli DJ, Saltamavros AD, Vervita V, Koufogiannis KD, Adonakis G, Decavalas G, Georgopoulos NA. Association of the Pro12Ala polymorphism in peroxisome proliferator-activated receptor 2 (PPARgamma2) with decreased Basic Metabolic Rate (BMR) in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). Eur. J. Endocrinol. Aug;161(2):317-22 (2009). [Impact Factor: 3,791. Citation Index: 13].

 13. Georgopoulos NA, Rottstein L, Tsekouras A, Theodoropoulou A, Koukkou E, Mylonas P, Polykarpou G, Lampropoulou E, Iconomou G, Leglise L, Vagenakis AG and Markou KB. Abolished circadian rhythm of Salivary Cortisol in Elite Artistic Gymnasts. Steroids, Mar;76(4):353-357, (2011). Epub 2010 Nov 10. [Impact Factor: 2.566 Citation Index: 16].

 14. Koika V, Georgopoulos NA, Piouka A, Roupas ND, Karela A, Armeni AK, Katsantoni E, Panidis D. Increased frequency of the DI genotype of the Angiotensin-I Converting Enzyme (ACE) and association of the II genotype with Insulin Resistance in Polycystic Ovary Syndrome. Eur J Endocrinol. Apr;166(4):695-702. Epub 2012 Jan 5 (2012) [Impact factor: 3.482 Citation Index: 3].

 15. Georgopoulos NA, Karagiannidou E, Koika V, Roupas ND, Armeni A, Marioli D, Papadakis E, Ck W, Panidis D. Increased frequency of the Anti-Mullerian-inhibiting hormone receptor 2 (AMHR2) 482 A>G polymorphism in women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): Relationship to Luteinizing Hormone (LH) Levels. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Aug 22. [Impact factor: 6.500].

Επιλεγμένες Ομιλίες

1.Υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός. «Ενδοκρινολογία της υπόφυσης και των γονάδων. Τι μάθαμε τα τελευταία 20 χρόνια». Τιμητική εκδήλωση για το Καθηγητή Μ. Μπατρίνο. Καστοριά, 12-13.3.2010.

 2. Ενδομητρίωση. Συνάντηση με τον Ειδικό. 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα 14-17. 4.2010.

 3. Διερεύνηση και αντιμετώπιση αμηνόρροιας Μαθήματα Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μ/Γ Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 20.4.2010.

 4. Adolescent athletes Chair: Neoklis A. GEORGOPOULOS (Greece), Patrick FENICHEL (France) The adolescent athlete: present and future. 16th Word Congress of Pediatric and Adolescent Gynecology Montpellier, France, 22-25.5.2010.

 5. Αθλητισμός και πρωταθλητισμός Συνεδρία: Εφηβεία και stress 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας. Αθήνα, 17-18.9.2010.

 6. Γυναικολογικός καρκίνος στη παχυσαρκία. Συνεδρία: Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη Γυναικολογική Παθολογία. Ο ρόλος της παχυσαρκιάς στη Μαιευτική και Γυναικολογική Παθολογία. Θεσσαλονίκη, 13-14.11.2010.

 7. Ορμονικό μωσαϊκό του καρκίνου του μαστού Συνεδρία: Το ορμονικό μωσαϊκό των καρκίνων μαστού & προστάτη. 24η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση Ελληνικής Ενδικρινιλογικής Εταιρείας. Λίμνη Πλαστήρα, 23-24.11.2010.

 8. Η εξατομίκευση της ορμονικής θεραπείας με βάση τον μαστό. Στρογγυλό Τραπέζι Ι: "Ο μαστός στην εμμηνόπαυση" 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης. Αθήνα, 1.4.2011.

 9. Η προοπτική της γονιμότητας στη γυναίκα με καρκίνο. Ημερίδα: Πρόοδοι και Εξελίξεις στην Έρευνα και στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου Στρογγυλό Τραπέζι : Developments in Cancer Research. 12ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας. Πάτρα, 13.4.2011.

 10. Η χρήση των ορμονικών αντισυλληπτικών ως θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης. Ημερίδα: Ορμονικά Αντισυλλπτικά. Στρογγυλό Τραπέζι : Ορμονική αντισύλληψη και καρκίνοι Ημέρες Ενδοκρινολογίας της γυναίκας, Αθήνα, 21.5.2011.

 11. The influence of intensive physical training on growth and pubertal development.ESPE Paediatric and Adolescent Gynaecology Working Group. 50th ESPE annual Meeting 2011 Glascow, Scotland, 25.9.2011.

 12. Puberte et sport. L’adolescente, le sport et ses consequences. 25emes journees INFO-GYN Tarbes, France 30.9.2011.

 13. Διαφιλία:¨Εγκλωβισμένος σε ξένο σώμα. 4η Επιστημονική Συνάντηση Τμήματος; Ανδρολογίας-Υπογονιμότητας της Ε.Ο.Ε. Λίμνη Πλαστήρα, 14-15.10.2011.

 14. Θυρεοειδής και γυναίκα. 6η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της γυναίκας. Αθήνα, 12.11.2011.

 15. Γοναδοτροπίνες. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και διέγερση ωοθηκών. Θεσσαλονίκη, 16-17.12.2011.

 16. Ορμονική υποκατάσταση στη γυναίκα. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ευαγγελισμού Αθήνα, 18-20.1.2012.

 17. Ενδομήτρια επίδραση ανδρογόνων στο θήλυ έμβρυο και συμπεριφορά.Ανδρογόνα στη Παιδοενδοκρινολογία Εκπαιδευτικό σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας. Αθήνα, 4.2.2012.

 18. Διερεύνηση και αντιμετώπιση υποθαλαμικής αμηνόρροιας.Μαθήματα Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μ/Γ Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 7.2.2012.

 19. Υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία.15ος κύκλος: Νευροενδοκρινολογία. Αθήνα 11-13.2.2012.

 20.Thyroid function in menopause. 9th European Congress on Menopause and Andropause (EMAS) Athens 28-31.3.2012.

 21.Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών στην εφηβεία: αντιμετώπιση της αρραιομηνόρροιας, παχυσαρκίας, ακμής, υπερτρίχωσης. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας Θεσσαλονίκη, 17-20.5.21012.

 22. Η γονιμότητα μετά το γυναικολογικό καρκίνο. Άλμα ζωής, Πάτρα, 30.5.2012.

 23. Θεραπεία Ορμονικής υποκατάστασης 4ο Παγκύπριο Συνέδριο Οστεοπόρωσης Λευκωσία, Κύπρος, 20-21.10.2012.

 24. Ραλοξιφαίνη και οστεοπόρωση. 4ο Παγκύπριο Συνέδριο Οστεοπόρωσης Λευκωσία, Κύπρος, 20-21.10.2012.

 25. ΑΜΗ in PCOS. International Symposium on advances in PCOS. Belgrade, Serbia, 16-17.11.2012.

 26. The genetic component of erectile dyfunction. 1st Mediterranean Congress on Human Sexuality and Reproduction, Cypriot Symposium on the conflict of sexes and the conflict of Nations. Πάφος, Κύπρος, 22-23.11.2012.

 27. Ανδρική αντισύλληψη. Σύγχρονη προσέγγιση. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας Αθήνα, 2-3.2.2013 28. Intensice exercise and adolescence. 1st COMBO Endcorinology Course: The ovary. Monastery “Evagelistria: Viotia, Greece, 11-14.9.2013.

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 1. Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ διδακτορικών διατριβών οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί:

 1. ΜΑΡΚΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ, ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ, ΒΙΟΧΗΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΟΥΣ ΠΡΩΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS)».

 2. ΡΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: «Η ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ».

 2. Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, διδακτορικών διατριβών οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί:

 1. ΣΠΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ: «Εκτίμηση όζων θυρεοειδούς, ινοκυστικής μαστοπάθειας και ινομυωμάτων μήτρας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας».

 2. ΡΟΤΤΣΤΕΙΝ ΛΩΡΕΝΤΑΝΑ: «Η επίδραση της έντονης φυσικής άσκησης στην ανάπτυξη και τηνενήβωση αθλητών γυμναστικής υψηλού αγωνιστικού επιπέδου».

 3. Μέλος επταμελούς επιτροπής διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί:

 1. ΛΙΑΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: «Συγκέντρωση πλακουντιακών ορμονών στο αίμα ομφαλίου λώρου νεογνών καπνιστριών μητέρων».

 2. ΜΑΡΓΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ: «Η λειτουργία του άξονα υποθάλαμος – Υπόφυση- Επινεφρίδια σε νοσηλευόμενους ασθενείς της Παθολογικής Κλινικής με διαφορετικής βαρύτητας νοσήματα».

 3. ΒΕΡΒΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: «Μελέτη της ποιότητας του πλάσματος σε γυνασίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) και η συσχέτισή της με τις ορμονικές και μεταβολικές παραμέτρους».

 4. ΣΑΛΤΑΜΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: «Μελέτη του βασικού μεταβολισμού, της αντίστασης στην ινσουλίνη και των πολυμορφισμών των α2β και β3 αδρενεργικών υποδοχέων της ινδουλίνης, του PPARγ γονιδίου και του γονιδίου HSD1 σε ελληνίδες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών».

 5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: «Αξιολόγηση των επιπέδων της ΑΗΡ και της β-HCG στον ορο της εγκύου κατά το Β΄ τρίμηνο της κύησης με σκοπό την πρόβλεψη της δυσμενούς έκβασης».

 6. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: «Παρακολούθηση με συνδυασμό κολπικού υπερηχογραφήματος και απόξεσης ενδομητρίου γυναικών με καρκίνο του μαστού υπό αγωγή με ταμοξιφαίνη σε συνδυασμό με μελέτη των πολυμορφισμών των γονιδίων της μεταβολικής οδού των οιστρογόνων».

 7. ΒΑΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: «Διερεύνηση μεταλλάξεων στην ανεπάρκεια της GnRH (σύνδρομο kallaman και ιδιοπαθή υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό)».

 8. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ: «Μελέτη της σχέσης λεπτίνης και αυξητικής ορμόνης κατά την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και μετά από φαρμακολογική πρόκληση σε παχύσαρκα παιδιά».

 9. ΠΕΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ: «Επίπεδα κορτιζόλης σε αίμα ομφαλίου λώρου νεογνών καπνιστριών μητέρων».

 4. Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ διδακτορικών διατριβών οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί:

 1. ΑΡΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: «Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ».

 2. ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ, ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΔΕΙΤΚΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (PCOS)».

 5. Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, διδακτορικών διατριβών οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί:

 1. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ: «Μελέτη της έκφρασης των οιστρογονικών υποδοχέων α και β σε λειομυώματα γυναικών αναπαραγωγικής και μετεμμηναπαυσιακής ηλικίας».

 2. ΓΚΟΤΣΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: «Χορήγηση φαρμακολογικών δόσεων λεβοθυροξίνης σε ασθενείς με κλινικά σοβαρή παχυσαρκία, πριν και μετά από βαριατρικές επεμβάσεις. Ένα μοντέλο μελέτης των θέσεων απορρόφησης από το Γαστρεντερικό σύστημα και της φαρμακοκινητικής της».

 3. ΤΣΙΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ : «Ο ρόλος της κισπεπτίνης στη φυσιοπαθολογία του πλακούντα και η χρήση της στον ιατροδικαστικό επαναπροσδιορισμό της ιατρικής ευθύνης για βλάβες υγείας από την παθολογία του πλακούντα».

 4. ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ: «Τα επίπεδα της αντιμυλλέριου ορμόνης σε θήλεα με πρώιμη αδρεναρχή».

 5. ΔΙΓΕΝΗ ΑΓΑΘΗ: «Πρόληψη της μόνιμης έκπτωσης της ωοθητικής λειτουργίας σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία».

 6. ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ: «Πολυμορφισμοί του γονιδίου του υποδοχέα της ωκυτοκίνης και πρόωρος τοκετός».

 7. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: «Η ορμονική ομοιοστασία του λιπώδους ιστού στη φυσιολογική και επιλεγμένη κύηση».

 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: «Μελέτη των πολυμορφισμών των γονιδίων των οιστρογονικών υποδοχέων σε μεταμμηνοπαυσικές γυναίκες με καρκίνο του μαστού υπό αγωγή με αναστολείς της Αρωματάσης».

 9. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ : «Συγκριτική μελέτη των αλλαγών που υφίσταται ο οστικός μεταβολισμός καθώς και των ορμονικών παραγόντων που του επηρεάζουν σε γυναίκες μετά από ωοθηκεκτομής και μετά από αυτόματη εμμηνόπαυση».

 10. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: «Η εκτίμηση της ιωδιοπενίας και η αντιμετώπιση των ιωδοπενικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους».

 11. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ: ««Ανίχνευση μεταλλάξεων στο γονίδιο της FGFR 1, στο γονίδιο της GPR54, και στο γονίδιο της Prokineticin 2 και του υποδοχέα της Prokineticin receptor 2 σε ασθενείς με ανεπάρκεια GnRH (ιδιοπαθή υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό και σύνδρομο Kallmann) ιδιοπαθή υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό και σύνδρομο Kallmann) και διερεύνηση της παρουσίας μεταλλαγών στο γονίδιο KAL1 σε ασθενείς με αγενεσία/δυσγενεσία νεφρού».

 12. ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: «Μελέτη των αρρένων και θηλέων μελών οικογενειών με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS)».

Άλλες Δραστηριότητες

 • Μέλος της Ιατρικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής (FIG) από 2009-.2013.

 • Οργανωτική επιτροπή συνεδρίου Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού στη Πάτραμε τίτλο «Ενδόραμα» από το 2009 έως σήμερα.

 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

 ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Dakou–Voutetakis, K. Karavanaki–Karanassiou, V. Petrou, N. Georgopoulos, M. Maniati–Christidi. The growth pattern and final height in girls with Turner Syndrome treated with human growth hormone and in untreated Controls. Pediatrics, 101, 663–668, (1998). Βραβείο Δ. ΙΚΚΟΥ Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας ως η καλύτερη δημοσιευθείσα Ελληνική εργασία το 1998. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Eνδοκρινολογίας και Mεταβολισμού, Αθήνα 2001.

 2. Γ.Π. Συκιώτης, Α. Σγουρού, Α. Παπαχατζοπούλου, Κ.Β.Μάρκου, Β. Κυριαζοπούλου, Α.Γ. Παπαβασιλείου, Α.Γ.Βαγενάκης και Ν.Α. Γεωργόπουλος, Ενεργοποιητικές μεταλλάξεις στο μεταγωγικό μονοπάτι της θυρεοτροπίνηςσε αυτόνομους όζους του θυρεοειδούς. Βραβείο «Σ. ΠΙΤΟΥΛΗ» ως η καλύτερη ανακοινωθείσα εργασία Εργαστηριακής έρευνας της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Ιωάννινα, 21-24 Μαρτίου 2002.

 3. Georgopoulos N, Markou K, Theodoropoulou A,Vagenakis G.A, Benardot D, Leglise M, Dimopoulos J.C.A. and Vagenakis A.G. 2001. Height velocity and skeletal maturation in elite female rhythmic gymnasts. J Clin Endocrinol Metab 86:5159-5164. Βραβείο «Γ. Καλαιτζόγλου» της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας ως η καλύτερη δημοσιευθείσα Ελληνική εργασία το 2002. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Ιωάννινα, 21-24.3.2002.

 4. Κ.Β.Μάρκου,Π.Μυλωνάς,Α.Θεοδωροπούλου, Ν.Α. Γεωργόπουλος, Α. Κοντογιάννης, Leglise M και Α.Γ. Βαγενάκης. Οστική πυκνότητα, σκελετική ωρίμανση και ενήβωση σε υψηλού επιπέδου αθλητές της ενόργανης γυμναστικής. Βραβείο «Αλέξανδρος Κάλος» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ως η καλύτερη εργασία του Συνεδρίου. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Αθήνα, 17 – 20 Απριλίου 2003.

 5. N.A.Γεωργόπουλος, Σ.Παπαπετρόπουλος, E.Χρόνη, E.Σ.Παπαδέας, Π.A.Δημόπουλος, Β. Kυριαζοπούλου, M.B. Davis, L. Eunson, Γ.Κουρούνης, Β.A. Τζιγγούνη Παρεγκεφαλιδική αταξία, υπεργοναδοτροφικός υπογοναδισμός και οικογενής νευροαισθητική βαρηκοία. Βραβείο Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας ως η καλύτερη εργασία του Συνεδρίου. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Αλεξανδρούπολη 29.5-1.6. 2003.

 6. Κ. Μάρκου, Α. Βαγενάκης, Χ. Σκόπα, Μ. Μακρή, Κ. Βαγενάς, Δ. Κούκουρας, Ν. Γεωργόπουλος, Α. Θεοδωροπούλου, Ι. Χαμπαίος, Β. Κόικα. Ο συνμεταφορεάς Na/I στον θυρεοειδή και τον μαζικό αδένα. Βασική και βιοχημική μελέτη φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας. Ο ρόλος του στους προσαρμοστικούς μηχανισμούς του θυρεοειδή επί λήψεως φαρμακολογικών δόσεων ιωδίου. Βραβείο της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας 2006.

 7. Λ. Ροττστέιν, Γ. Πολυκάρπου, Ε. Λαμπροπούλου, Α. Θεοδωροπούλου, Π. Μυλωνάς, Γ. Οικονόμου, Α. Τσεκούρας, Π. Γιάμαλης, Ε. Κούκκου, ΑΓ. Βαγενάκης, Ν.Α. Γεωργόπουλος, Κ.Β. Μάρκου. Η μυική μάζα και ο δείκτης μάζας σώματος αποτελούν ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης της οστικής πυκνότητας εφήβων αθλητών και αθλητριών ενόργανης γυμναστικής υψηλού αγωνιστικού επιπέδου. Βραβείο «Αλέξανδρος Κάλος» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών ως η καλύτερη εργασία του Συνεδρίου. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Πάφος Κύπρου, 25 Μαίου 2007.

 8. Νεοκλής Α. Γεωργόπουλος, Βασιλική Κόικα, Πέτρος Βαρνάβας, Διονύσιος Χρύσης, Στέφανος Μανταγός. Γενετική διάγνωση συνδρόμου Kallmann στη προεφηβική ηλικία. 35ο Βραβείο εις μνήμην Σ. Πιτούλη ως η καλύτερη εργασία με αντικείμενο την Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία. (1500 Ευρώ) Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα 19-22.3.2008.

 9. Δίπλωμα Τιμής, απονεμηθέν από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την εθελοντική προσφορά και δράση στην αντιμετώπιση της Ιωδιοπενικής βρογχοκήλης στους κατοίκους του ορεινού Καυκάσου. Πάτρα Απρίλιος 2008.

 10. ΔΚ Πανίδης, ΑΔ Πιούκα, ΗΚ Κατσίκης, ΝΑ Γεωργόπουλος. Τα επίπεδα της Αντιμυλλεριανικής Ορμόνης είναι αυξημένα στις γυναίκες με το «κλασσικό» σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών και επηρεάζονται θετικά από τις συγκεντρώσεις της LH και αρνητικά από τις τιμές του δείκτη μάζας σώματος. Τιμητική διάκριση ως η καλύτερη εργασία του Συνεδρίου 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας Αθήνα, 23-24.1.2009.

 11. Κ. Μάρκου, Αθ. Τσεκούρας, Ε. Αναστασίου, Β. Βλασοπούλου, Ε. Κούκκου, Γ. Βαγενάκης, Π. Μυλωνάς, Χ. Βασιλόπουλος, Α. Θεοδωροπούλου, L. Rottstein, Ε. Λαμπροπούλου, Δ. Αποστολόπουλος, R. Jabarov, Α. Βαγενάκης, Ν. Γεωργόπουλος. Treating Iodine Deficiency: Long-Term effects of iodine repletion on growth and Pubertal Development in school-age children Βραβείο καθηγητή Δ. Κούτρα ως η καλύτερη δημοσιευθείσα εργασία στο εξωτερικό το 2008 με αντικείμενο την Θυρεοειδολογία. 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολι 8-12. 4.2009.

 12. Βασιλική Κόικα, Χατζή Ελισσάβετ, Δήμητρα Μαριόλη, Κουτσούνη Αναστασία, Γεωργίου Ιωάννης, Νεοκλής Α. Γεωργόπουλος Λειτουργική διερεύνηση της παρουσίας ετεροζυγωτίας στη δεύτερη ενδοκυττάρια αγκύλη του υποδοχέα της GnRH και ο ρόλος της στη κλινική αιτιοπαθογένεια του Ιδιοπαθούς Υπογοναδοτρο-φικού Υπογοναδισμού (ΙΥΥ). Βραβείο εις μνήμην Σ. Πιτούλη ως η καλύτερη εργασία με αντικείμενο την Εργαστηριακή Ενδοκρινολογία. (1500 Ευρώ) 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολι 8-12. 4.2009.

 13. Βασιλική Βερβίτα, Αναστασία Καρέλα, Γεώργιος Α. Βαγενάκης Βασιλική Κόικα, Δήμητρα Μαριόλη, Νεοκλής Α. Γεωργόπουλος Εντοπισμός γενετικών, αγγειακών, βιοχημικών και ορμονικών πρώιμων δεικτών αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου σε νέες γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS). Χορηγία Γ. Παπανικολάου 2009 από την Πρόκτερ και Γκάμπλ Ελλάς ΕΠΕ (22.000 Ευρώ), απονεμηθέν κατά τη διάρκεια των εργασιών του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαιευτικής Γυμναικολογίας. Αθήνα, 28.5.2009.

 14.N.Α. Γεωργόπουλος, Α.Δ. Πιούκα, Η. Κατσίκης, Α.Δ. Σαλταμαύρος, A. Μπακατσέλου, Γ. Δεκαβάλας, Α. Καρκανάκη, Δ. Πανίδης ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΥΛΛΕΡΙΑΝΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ LH ΚΑΙ ΤΗΣ FSH ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ Βραβείο εις μνήμη Α. Φαρμακιώτη ως η καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση του Συνεδρίου. 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Αθήνα, 14-17.4.2010

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Annals of Nutrition and Metabolism Impact factor: 1.970

 2. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. Impact factor: 2.424

 3. Archieves of Medical Research Impact factor: 1.884

 4. Asian Journal of Andrology Impact factor: 1.3205.

 5. Behavioural Brain Research Impact factor: 2.473

 6. Biological Psychiatry Impact factor: 5.505

 7. Clinical Endocrinology Impact factor: 3.201

 8. Clinical Pharmacology Therapeutics (CLIN PHARMACOL THER) Impact factor: 5.061

 9. European Journal of Endocrinology Impact factor: 3.539

 10. European Journal of Human Genetics Impact factor: 3.564

 11. European Journal of Internal Medicine Impact factor: 1.385

 12. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology Impact factor: 2.321

 13. Fertility Sterility Impact factor: 3.344

 14. Gene Impact factor: 2.266

 15. Hormones (Athens) Impact factor: 2.100

 16. Human Reproduction Impact factor: 3.856

 17. Human Molecular Reproduction Impact factor: 3.344

 18. International Journal of Medical Sciences (IJMS) Impact factor: 2.865

 19. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology Impact factor: 2.194

 20. Journal of Cellular and Molecular Medicine Impact factor: 5.228

 21. Journal of Neuroendocrinology Impact factor: 3.700

 22. Journal of Physical activity and health Impact factor:

 23. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System. Impact factor: 1.600

 24. Obesity Impact factor: 3.366

 25. Metabolism Impact factor: 2.588

 26. Molecular Medicine Impact factor: 5.020

 27. Systems Biology in Reproductive Medicine. Impact factor: 0.800

 28. Thyroid Impact factor: 2.219