Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εξάμηνο Α (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_161

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 2 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή.
 • Αρχές άσκησης της Ιατρικής Επιστήμης / χαρακτηριστικά του Ιατρού.
 • Αρχές λήψης ιατρικού ιστορικού / φυσικής εξέτασης.
 • Χαρακτηριστικά ασθενούς με οξεία νόσο.
 • Χαρακτηριστικά ασθενούς με χρονία νόσο.
 • Χαρακτηριστικά παιδιατρικού ασθενούς.
 • Χαρακτηριστικά της γυναίκας–ασθενούς.
 • Σύστημα υγείας.
 • Προληπτική Ιατρική.
 • Αρχές μεταγγίσεων.
 • Ασθενής τελικού σταδίου.
 • Αρχές ηθικής-δεοντολογίας.
 • Ιατρικη Βασιζόμενη στις Ενδειξεις – Evidence Based Medicine

Σκοπός

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Κλινική Ιατρική» είναι το πρώτο μάθημα εισαγωγής του φοιτητή σε θέματα που αφορούν στην Κλινική Ιατρική και έχει ως στόχο την αρχική του εξοικείωση και κατανόηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, σε σχέση με την κλινική άσκηση της Ιατρικής Επιστήμης. Τα μαθήματα διεξάγονται από κλινικούς ιατρούς, από αμφιθεάτρου και αναφέρονται στην οργάνωση της ιατρικής εκπαίδευσης, τα προβλήματα στην άσκηση της κλινικής ιατρικής και τις αρχές που διέπουν αυτήν, την σύγχρονη εκδοχή του ‘όρκου του Ιπποκράτους’, τις διαφορές ανάμεσα στην αντιμετώπιση ασθενών με οξέα ή χρόνια νοσήματα, τις διαφορές που χαρακτηρίζουν την γυναίκα-ασθενή και το παιδί-ασθενή.

Επίσης αναφέρεται στα σύγχρονα συστήματα υγείας και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, την σημασία της πρόληψης στην ιατρική, το θέμα των μεταγγίσεων αίματος και μεταμοσχευσεων οργάνων, ενδείξεις και προβλήματα κατά την μετάγγιση, τα προβλήματα και τον τρόπο αντιμετώπισης του ασθενούς τελικού σταδίου  και τέλος, τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την ιατρική. Παράλληλα τονίζεται η σημασία της δια βίου και αυτενεργούμενης μάθησης, που οδηγεί σε κλινική πράξη βάσει τόσο της καλύτερα τεκμηριωμένης βιβλιογραφίας, όσο και σε συνδυασμό με την υποκειμενική ατομική κλινική κρίση και τις εξατομικευμένες ανάγκες του αρρώστου

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα σημεία της λήψης ιστορικού και φυσικής εξέτασης

 • Να είναι σε θέση να συνοψίζει και τα ευρήματα αυτών και να κατανοεί την έννοια της διαφοροδιάγνωσης

 • Έχει γνώση των ιδιαιτεροτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στη διαγνωση και αντιμετώπιση των ογκολογικών, ψυχιατρικών, γυναικολογικών, και παιδιατρικών αρρώστων

 • Να διακρίνει τους οξέως από τους χρονίως πάσχοντες και τις ιδιαιτερότητες στη διαχέιρισή τους

 • Να γνωρίζει τις αρχες και τις ενδειξεις που διέπουν τις πρακτικές των μεταγγίσεων και των μεταμοσχευσεων

 • Να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες αναζήτησης στην τρεχουσα βιβλιογραφία, να αναλυει και αξιοποιει αυτή αναγνωρίζοντας τους περιορισμους της

 • Είναι σε θεση να αναγνωριζει τις αρχες τις βιοηθικης που διεπουν τα πειραματικα μοντελα, την κλινικη ερευνα και την ιατρικη πραξη

 • Να είναι γνωστης των βασικων μοντελων ιατρικων συστημάτων και μεθοδων παροχης υπηρεσιών υγείας

Ύλη

 • Bickley, L. S., Szilagyi, P. G., & Bates, B. (2007). Bates' guide to physical examination and history taking. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Macleod, J., Munro, J. F., Edwards, C. R. W., & University of Edinburgh. (1990). Macleod's clinical examination. Edinburgh: Churchill Livingstone.
 • Εκπαιδευτικο υλικο όπως αναρταται στο e-class