Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Εξάμηνο Α (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 2 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Κλινική Ιατρική» είναι το πρώτο μάθημα εισαγωγής του φοιτητή σε θέματα που αφορούν στην Κλινική Ιατρική και έχει ως στόχο την αρχική του εξοικείωση και κατανόηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, σε σχέση με την κλινική άσκηση της Ιατρικής Επιστήμης. Τα μαθήματα διεξάγονται από κλινικούς ιατρούς, από αμφιθεάτρου και αναφέρονται στην οργάνωση της ιατρικής εκπαίδευσης, τα προβλήματα στην άσκηση της κλινικής ιατρικής και τις αρχές που διέπουν αυτήν, την σύγχρονη εκδοχή του ‘όρκου του Ιπποκράτους’, τις διαφορές ανάμεσα στην αντιμετώπιση ασθενών με οξέα ή χρόνια νοσήματα, τις διαφορές που χαρακτηρίζουν την γυναίκα-ασθενή και το παιδί-ασθενή.

Επίσης αναφέρεται στα σύγχρονα συστήματα υγείας και το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, την σημασία της πρόληψης στην ιατρική, το θέμα των μεταγγίσεων αίματος, ενδείξεις και προβλήματα κατά την μετάγγιση, τα προβλήματα και τον τρόπο αντιμετώπισης του ασθενούς τελικού σταδίου  και τέλος, τις αρχές ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν την ιατρική.

Το μάθημα εξετάζεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του Α’ Εξαμήνου.

Ύλη

Περιλαμβάνει:
 • Εισαγωγή.
 • Αρχές άσκησης της Ιατρικής Επιστήμης / χαρακτηριστικά του Ιατρού.
 • Αρχές λήψης ιατρικού ιστορικού / φυσικής εξέτασης.
 • Χαρακτηριστικά ασθενούς με οξεία νόσο.
 • Χαρακτηριστικά ασθενούς με χρονία νόσο.
 • Χαρακτηριστικά παιδιατρικού ασθενούς.
 • Χαρακτηριστικά της γυναίκας–ασθενούς.
 • Σύστημα υγείας.
 • Προληπτική Ιατρική.
 • Αρχές μεταγγίσεων.
 • Ασθενής τελικού σταδίου.
 • Αρχές ηθικής-δεοντολογίας.