Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Γελαστοπούλου Ε.

Γελαστοπούλου Ελένη, Καθηγητής

Γελαστοπούλου Ελένη

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Υγιεινής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΓΙΕΙΝΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Υγιεινή

Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Ρίο Πάτρα Πρώτος όροφος

00302610969878 00302610996101 jelasto@upatras.gr ejela@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

  • Βιοστατιστική και Επιδημιολογία Ερευνητική Μεθοδολογία (ΠΜΣ - ΚΚΙΕ)