Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο Ζ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_751

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 1. Βασικές Αρχές Προληπτικής Ιατρικής

 2. Επίπεδα πρόληψης

 3. Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη

 4. Συστηματικός προσυμπτωματικός έλεγχος

 5. Αξιολόγηση διαγνωστικών δοκιμασιών, εφαρμογή στην Προληπτική Ιατρική

 6. Πρόληψη καρδιοπαθειών, κακοηθών νεοπλασιών και άλλων χρόνιων νοσημάτων στην κοινότητα

 7. Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στην κοινοτητα

 8. Επιδημιολογική Επιτήρηση

 9. Βασικές αρχές Προαγωγής της Υγείας

 10. Προγράμματα Προαγωγής Υγείας

 11. Προαγωγή της Υγείας στην κοινότητα, στους χώρους εργασίας, στο σχολείο

 12. Δημόσια Υγεία

 13. Συστήματα Υγείας και Πολιτικές Υγείας

Σκοπός

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Προαγωγής Υγείας, της Πρόληψης της Νόσου και της Ιατρικής της Κοινότητας.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές Αρχές της Προληπτικής Ιατρικής, στην κατανόηση των επιπέδων πρόληψης, πρωτογενούς και δευτερογενούς. Αναλύεται η αξία του συστηματικού προσυμπτωματικού ελέγχου και η αξία των διαγνωστικών δοκιμασιών με έμφαση στην εφαρμογή τους στην Προληπτική Ιατρική. Αναφέρονται μέθοδοι πρόληψης των καρδιοπαθειών και των κακοηθών νεοπλασιών στην κοινότητα.

Αναλύονται οι μέθοδοι ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων στην Κοινότητα και η μεθοδολογία της επιδημιολογικής παρατήρησης.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει επίσης βασικές αρχές Προαγωγής Υγείας, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας, με έμφαση στην Προαγωγή της Υγείας στην κοινότητα, στους χώρους εργασίας και στο σχολείο.

Τέλος, τμήμα της ύλης του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή της έννοιας της Δημόσιας Υγείας και γίνεται αναφορά στα Συστήματα Υγείας και τις Πολιτικές Υγείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζει τις αρχές της Προληπτικής Ιατρικής

 • Γνωρίζει τα επίπεδα πρόληψης

 • Έχει γνώση των διαγνωστικών δοκιμασιών και πότε αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται στα πλαίσια του προσυμπτωματικού ελέγχου

 • Έχει γνώση των μεθόδων πρόληψης των καρδιοπαθειών, των κακοηθών νεοπλασιών και άλλων χρόνιων νοσημάτων στην κοινότητα

 • Θα γνωρίζει τις τεχνικές και τις μεθόδους της επιδημιολογικής παρατήρησης

 • Θα έχει την ικανότητα να σχεδιάζει προγράμματα Προαγωγής Υγείας, στην κοινότητα, στο χώρο εργασίας, στο σχολείο και να τα αξιολογεί.

 • Θα αντιλαμβάνεται την έννοια της Δημόσιας Υγείας, τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των Συστημάτων Υγείας, καθώς και των Στρατηγικών των Πολιτικών Υγείας

Ύλη

Α. Αρβανιτίδου-Βαγιωνά. Κοινωνική & Προληπτική Ιατρική. Πανεπιστημιακές εκδόσεις, Θεσσαλονίκη 2009
Δ. Τριχόπουλος, Β. Καλαποθάκη, Ε. Πετρίδου. Προληπτική Ιατρική & Δημόσια Υγεία. Εκδόσεις ΖΗΤΑ, Αθήνα 2000
Σημειώσεις Διδασκόντων.  (Α. Βανταράκης, Ε. Γελαστοπούλου, Μ. Λεοτσινίδης)