Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Εξάμηνο Ζ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 25 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Βασικές αρχές Προληπτικής Ιατρικής. Επίπεδα πρόληψης. Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη. Συστηματικός προσυμπτωματικός έλεγχος. Αξιολόγηση διαγνωστικών δοκιμασιών, εφαρμογή της στην Προληπτική Ιατρική. Πρόληψη καρδιοπαθειών, κακοηθών νεοπλασιών στην κοινότητα. Έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στην κοινότητα. Επιδημιολογική επιτήρηση. Βασικές αρχές Προαγωγής της Υγείας. Προγράμματα Προαγωγής Υγείας. Προαγωγή της Υγείας στην κοινότητα, στους χώρους εργασίας, στο σχολείο. Δημόσια Υγεία. Συστήματα υγείας και Πολιτικές Υγείας.