Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προσωπικό - Βανταράκης Α.

Βανταράκης Απόστολος, Καθηγητής

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Υγιεινής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΓΙΕΙΝΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ 1ος ΟΡΟΦΟΣ

2610969875, 2610969876, 2610997935 2610969875 avanta@upatras.gr avantar@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Απόστολος Βανταράκης είναι Καθηγητής Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήταν Επίκ.Καθηγητής στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ελλάδα για 4 χρόνια (Ιούνιος 2004 - Μάης 2008). Έλαβε το Πτυχίο Βιολογίας το 1990 από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, το M.Sc. το 1991 στη Γενετική Τοξικολογία από το University College του Swansea, Ουαλία, Η.Β, και το διδακτορικό το 1998 στην Υγιεινή-Περιβαλλοντική Μικροβιολογία από το Παν/μιο Πατρών. Ήταν εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην Τεχνική Επιτροπή CEN/TAG4/WG6 για θέματα προτυποποίησης μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση ιών στα τρόφιμα. Ήταν  εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συναντήσεις που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το CEFAS για θέματα ιολογικού ελέγχου και γενικά υγιεινής οστρακοειδών. Ήταν τεχνικός Επιθεωρητής στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπεύθυνος τμήματος Εργαστηριακών Ελέγχων & Μετρήσεων. Ήταν Τεχνικός Επιθεωρητής στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων/Επιθεώρηση Εργασίας Δυτικής Ελλάδος σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας εργαζομένων. Έχει επιβλέψει πάνω από 10 ευρωπαϊκά προγράμματα (Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7) και πάνω από 50 ερευνητικά προγράμματα έχει/είχε την επιστημονική ευθύνη (Υπουργεία, ΠΕΠ, Νομαρχίες, Δήμοι). Έχει επιβλέψει 5 διδακτορικές διατριβές επιστημονικός υπεύθυνος (2 στα Αγγλικά) και πάνω από 40 διπλωματικές εργασίες (σε μεταπτυχιακό επίπεδο) και 40 διπλωματικές εργασίες (σε προπτυχιακό επίπεδο). Έχει δημοσιεύσει 94 ερευνητικές εργασίες σε ξενόγλωσσα περιοδικά (κατόπιν κρίσης), 1 Κεφάλαιο σε ξενόγλωσσο βιβλίο (Global Water Pathogen Project), 5 Ελληνικά Βιβλία (1 μετάφραση, 3 συμμετοχή σε κεφάλαια), 8 Εκπαιδευτικές σημειώσεις για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 11 ερευνητικές εργασίες σε ελληνικά περιοδικά (κατόπιν κρίσης), >80 άρθρα σε ελληνικά περιοδικά/εφημερίδες (χωρίς κρίση). Έχει διοργανώσει 5 ξένα και 20 ελληνικά συνέδρια/ημερίδες, έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 70 ανακοινώσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων, 9 ομιλίες ως προσκεκλημένος σε διεθνή συνέδρια και πάνω από 50 διαλέξεις/εισηγήσεις σε ελληνικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι αναπλ. Διευθυντής στο ΠΜΣ Δημόσια Υγεία. Έχει διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό επίπεδο σε πάνω από 5 μεταπτυχιακά προγράμματα Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο σε πάνω από 10 μαθήματα. Από το Μάιο 2008 πραγματοποιούνται υπό την επιστημονική του ευθύνη, αναλύσεις πόσιμου νερού, εμφιαλωμένων νερών, τροφίμων και λυμάτων για τον έλεγχο της μικροβιολογικής και χημικής τους ποιότητας καθώς και της εκτίμησης κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Υγιεινής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι Υπεύθυνος Ποιότητας του διαπιστευμένου εργαστηρίου (Α.Π. 550-2). Επιπλέον είναι Τεχνικός Υπεύθυνος για τις διαπιστευμένες Μικροβιολογικές και Μοριακές ιολογικές δοκιμές του Εργαστηρίου Υγιεινής. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί υπό την επιστημονική του ευθύνη πάνω από 10000 περιβαλλοντικές αναλύσεις νερών και τροφίμων, αέρα, χώματος, επιφανειών. Είναι Εκπρόσωπος των Ιατρικών σχολών στην Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Υπ. Υγείας. Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. Ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού του Παν/μίου Πατρών, τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2017 και Μέλος της Επιτροπής Νερών του Παν/μίου Πατρών από το 2014 έως σήμερα. Είναι Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και e-class του Τμήματος Ιατρικής, από το 2012 και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τα έτη 2009-2017. Είναι μέλος 10 επιστημονικών εταιρειών και Βοηθός εκδότη (Assoc. Editor) στα περιοδικά Water Science Technology & Water Safety, Advances in Public Health καθώς και μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου (Editorial Board) του περιοδικού Food & Environmental Virology, Journal of Diseases and Global Health, Advances in Public Health και κριτής στα περιοδικά Virology Journal, Journal of Virological Methods, Environmental Research and Hygiene, International Public Health Journal.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

2015-σήμερα

Συντονιστής/Καθηγητής/Διδάσκων στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» στα μαθήματα:

«Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος»,    «Ειδική Επιδημιολογία»,

«Μικροβιολογία Περιβάλλοντος» «Παγκόσμια Δημόσια Υγεία»,

«Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο» «Νέες Τεχνολογίες στην Υγιεινή Περιβάλλοντος»  «Βιοηθική»,«Πώς να γράψετε μια ερευνητική πρόταση»

2012-2014

Συντονιστής-Καθηγητής/Διδάσκων στο ΠΜΣ «Βασικές Ιατρικές Επιστήμες» στα μαθήματα: «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο», «Μοριακή και Γενετική Επιδημιολογία», «Βιοηθική»

2008-2014

Συμμετοχή ως διδάσκων στο Μ.Π.Σ «Κλινικοεργαστηριακές ειδικότητες» της Ιατρικής Σχολής, Παν/μιο Πατρών

2008-2014

Συμμετοχή ως διδάσκων στο Μ.Π.Σ. «Βασικές Ιατρικές Ειδικότητες» της Ιατρικής Σχολής, Παν/μιο Πατρών

2008-2014

Συμμετοχή με διδασκαλία στο διατμηματικό Μ.Π.Σ «Ιατρική Χημεία», Παν/μιο Πατρών

2006-2009

 

Συμμετοχή στο Μ.Π.Σ «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία», Ιατρικής Σχολής, Παν/μιο Θεσσαλίας

2005-2008

 

«Βιολογικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας» στα πλαίσια του ΜΠΣ «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΜΠΣ με τίτλους:

α. Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων στα βυρσοδεψεία

β.Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων στα Εργαστήρια Μικροβιολογικών αναλύσεων νερού και τροφίμων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Έχει δημοσιεύσει 94 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά και 11 σε ελληνικά περιοδικά.

94. P. Kokkinos, K.Katsanou, N. Lambrakis,A.Vantarakis Assessment of the Incidence of Human Adenovirus in Surface Waters of Southwest Greece: Vouraikos River as a Case Study English Articles\ Food and environmental virology, 1-11 2019

93. Kokkinos P., Karayanni H., Meziti A., Feidaki R., Paparrodopoulos S., Vantarakis A., (2018)

Assessment of the Virological Quality of Marine and Running Surface Waters in NW Greece: A Case Study, Food and environmental virology, 10: 316-326, 2018

92. Birmpa A., Constantinou P., Dedes C., Bellou M., Sazakli E., Leotsinidis M,,Vantarakis A Antibacterial and antiviral effect of essential oils combined with non-thermal disinfection technologies for ready-to-eat Romaine lettuce. J Nutr Food Technol. (2018);2(1): 8-16.

91. M. Bouwknegt, B. Devleesschauwer, H. Graham, L. J. Robertson, J. WB van der Giessen, the Euro-FBP workshop participants (….A.Vantarakis…) Prioritisation of food-borne parasites in Europe 2016 Euro Surveill. 2018;23(9): pii=17-00161. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.9.17-00161

90. Chatziprodromidou I.; Bellou M., Vantarakis G., Vantarakis A. Viral Outbreaks Linked to Fresh Produce Consumption: A Systematic Review accepted in Journal of Applied Microbiology Orcid ID : 0000-0001-6242-1351

89. Chatziprodromidou I., J. Guitian, M. Arvanitidou, T. Apostolou, G. Vantarakis, A.Vantarakis

Global avian influenza outbreaks 2010-2016: A systematic review of their distribution, avian species and virus subtype. Systematic Reviews (2018) 7:17

88.Chatziprodromidou I., M. Arvanitidou, J.Guitian, T.Apostolou and A.Vantarakis. Comparative analysis of Human and Avian Influenza Virus in Greece (2002-2011) International Research Journal of Public and Environmental Health Vol.4 (6),pp. 120-131, July 2017

87. G. Touloumi, A.Karakosta, S.Kaskafetou, I.Petraki, O.Anagnostou, M.Gavana, G. Papatheodoridis, A.Kalpourtzi, T.Mimikou, T.Antypas, M.Kantzanou, G.Rachiotis, A.Vantarakis, G Chlouverakis, P Voulgari, Y Alamanos, G Trypsianis, V Sypsa, Hprolipsis study group. Treatment cascade of hepatitis B and C in general, migrant and Roma populations Journal of Hepatology 66 (1), S71-S72

86.Chatziprodromidou I., Kokkinos P., Vantarakis G., Detorakis I., Apostolou T. and A. Vantarakis, Correlation of the presence of multi-resistant bacteria on domestic litter bins handles with the litter bin location. International Research Journal of Public and Environmental Health Vol.4 (5), pp. 78-83, June 2017

85. Balasopoulou A., Κokkinos P., Pagoulatos D., Plotas P., Makri O.E., Georgakopoulos C.D., A.Vantarakis. Α molecular epidemiological analysis of adenoviruses from excess conjunctivitis cases, BMC Ophthalmology (2017) 17:51

84.Syngouna V.I., C.V. Chrysikopoulos, P.Kokkinos, M.A.Tselepi, and A. Vantarakis. Cotransport of human adenoviruses with clay colloids and TiO2 nanoparticles in saturated porous media: Effect of flow velocity, Science of the Total Environment 598 (2017) 160–167

83. Pappa O., A.Beloukas, A.Vantarakis, A.Mavridou, A.M.Kefala, A.Galanis. Molecular characterization and phylogenetic analysis 1 of Pseudomonas aeruginosa isolates recovered from Greek aquatic habitats implementing the Double Locus Sequence Typing scheme, Microbial ecology 2016 Dec 28. doi: 10.1007/s00248-016-0920-8. [Epub ahead of print] PMID: 28032128

82. Druvari D., Koromilas N., Lainioti G., Bokias G., Vasilopoulos G., Vantarakis A., Baras I., Dourala N., Kallitsis J., Polymeric quaternary ammonium-containing coatings with potential dual contact-based and release-based antimicrobial activity, ACS Applied Materials & Interface 2016 Dec 28;8(51):35593-35605. doi: 10.1021/acsami.6b14463. Epub 2016 Dec 15.

81. Avramidis P., Nikolaou K., Poulos K., Bekiari V., Vantarakis A. Characterization of water quality in a Mediterranean protected brackish coastal aquatic system, Klisova Lagoon, Western Greece: A case study Accepted for publication in Journal of Coastal Conservation, DOI 10.1007/s11852-016-0476-2, Online 3/12/2016

80.Kokkinos P, Kozyra I, Lazic S, Söderberg K, Vasickova P, Bouwknegt M, Rutjes S, Willems K, Moloney R, de Roda Husman AM, Kaupke A, Legaki E, D'Agostino M, Cook N, von Bonsdorff CH, Rzeżutka A, Petrovic T, Maunula L, Pavlik I, Vantarakis A. “Virological Quality of Irrigation Water in Leafy Green Vegetables and Berry Fruits Production Chains” Food Environ Virol. 2017 Mar;9(1):72-78. doi: 10.1007/ s12560-016-9264-2. Epub 2016 Oct 5.

79. Stergiou, G.S. Margetaki, A. Boubouchairopoulou, N. Mastrokostas, A. Vantarakis, A. Chlouverakis, G. Rachiotis, G. Trypsianis, G. Voulgari, P. Alamanos, I. Karakosta, A. Touloumi, G. [OP.2A.08] Hypertension and cardiovascular disease in Greece: Interim Analysis of the EmenoNational Epidemiological Study. Journal of Hypertension. 34 (e-Supplement 2 - ESH 2016 Abstract Book): e17-e18, September 2016.

 

78. P.Plotas, O.Makri, I.Georgalas, N.Pharmakakis, A.Vantarakis, C.D. Georgakopoulos. Efficacy of Topical Ofloxacin 0.3 % Administration on Conjunctival Bacterial Flora in Diabetic Patients Undergoing Intravitreal Injections, Semin Ophthalmol. 2016 Aug 3:1-5. 2016 DOI: 10.3109/ 08820538.2016.1170165

77. M. Papadimitriou-Olivgeri, S.Filippidou, F.Kolonitsiou, E.Drougka, K. Koutsileou, F.Fligou4, V.Dodou5, S.Sarrou, M.Marangos, A.Vantarakis, E.D.Anastassiou, E.Petinaki and I.Spiliopoulou Pitfalls in the identification of Enterococcus species and the detection of vanA and vanB genes. Letters in Applied Microbiology 63, 189-195 © 2016

76. A. Vantarakis, S. Paparrodopoulos, P. Kokkinos, G. Vantarakis, I.Detorakis. Impact on the quality of life when living close to a municipal wastewater treatment plant.J Environ Public Health. 2016; 2016:8467023. doi: 10.1155/2016/8467023. Epub 2016 Jun 7.

75. N. D. Koromilas, G. Ch. Lainioti, G. Vasilopoulos, A. Vantarakis and J. K. Kallitsis. Synthesis of antimicrobial block copolymers bearing immobilized bacteriostatic groups, Polym. Chem., 2016,7, 3562-3575

74. Pappa O, Vantarakis A, Galanis A, Vantarakis G, Mavridou A. Antibiotic resistance profiles of Pseudomonas aeruginosa isolated from various Greek aquatic environments FEMS Microbiol Ecol. 2016 Jun;92(6). pii: fiw086. doi: 10.1093/femsec/fiw086.

73. A. Birmpa, M.Bellou, P.Kokkinos and A.Vantarakis “Effect of non-thermal, conventional and combined disinfection technologies on the stability of human adenoviruses as fecal contaminants on fresh ready-to-eat product surfaces” J Food Prot. 2016 Mar;79(3):454-62. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-15-013.

72. E. Papachatzi, S. Paparrodopoulos, V. Papadopoulos, G. Dimitriou, A. Vantarakis Pre-pregnancy maternal obesity in Greece: A case-control analysis, Early Human Development, 2016 Feb;93:57-61. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2015.12.006. Epub 2016 Jan 20

71. E. Kougia, M. Tselepi, G.Vasilopoulos, G.Ch. Lainioti, N.D.Koromilas, D.Druvari, G.Bokias, A. Vantarakis, J.K.Kallitsis, Evaluation of antimicrobial efficiency of new polymers comprised by covalently attached and/or electrostatically bound biocidal species, based on quaternary ammonium compounds Molecules. 2015 Dec 1;20(12):21313-27. doi: 10.3390/molecules201219768

70. M.Papadimitriou-Olivgeris; S.Filippidou; E.Drougka; F.Fligou; F.Kolonitsiou; V.Dodou; M.Marangos; E.Anastassiou; A.Vantarakis; I.Spiliopoulou, Biofilm synthesis and presence of virulence factors among enterococci isolated from patients and water samples, J Med Microbiol. 2015 Nov;64(11):1270-6. doi: 10.1099/jmm.0.000151. Epub 2015 Aug

69. A. Birmpa, K. Kalogeropoulos, P. Kokkinos and A.Vantarakis Evaluation of a Loop-Mediated isothermal amplification (Lamp) assay for the detection of viruses in Ready-to eat foods, accepted for publication in Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2015,spacer 5.2:132-135

68. P Kokkinos, G Mandilara, A Nikolaidou, A Velegraki, P Theodoratos, D Kampa, A Blougoura, A Christopoulou, E Smeti, G Kamizoulis, A Mavridou, A. Vantarakis, Performance of three small-scale wastewater treatment plants. A challenge for possible re use. Environ Sci Pollut Res Int. 2015 Nov;22(22): 17744-52.doi: 10.1007/s11356-015-4988-3. Epub 2015 Jul 9 67.A.Birmpa, K.Kalogeropoulos, P.Kokkinos, and A.Vantarakis. Evaluation of Two Loop-mediated Isothermal Amplification Methods for the Detection of Salmonella Enteritidis and Listeria Monocytogenes in Artificially Contaminated Ready-to-Eat Fresh Produce. Ital J Food Saf. 2015 Jun 30; 4(3): 5383

66. M.Bellou, V.I.Syngouna, M.A.Tselepi, P.A.Kokkinos, S.C.Paparrodopoulos, A.Vantarakis, C.V.Chrysikopoulos “Interaction of human adenoviruses and coliphages with kaolinite and bentonite”, Science of the Total Environment 517 (2015) 8695,

65. A.Birmpa, A.Vantarakis*, A.Anninou, M.Bellou, P.Kokkinos, P.Groumpos2. “A user-friendly theoretical mathematical model for the prediction of food safety in a food production chain”, Food Process Technol 6:421. doi:10.4172/2157-7110.1000421 

64. P. Ziros, P.Kokkinos, A.Allard, A.Vantarakis” Development and Evaluation of a Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for the Detection of Adenovirus 40 and 41", Food Environ Virol. 2015 7:276–285

63. P. Kokkinos, M. A. Tselepi, V. I. Syngouna, M. Bellou, C.V. Chrysikopoulos, A. Vantarakis ”Transport of Human Adenoviruses in Water Saturated Laboratory Columns", accepted in Food and Environmental Virology, 2015 2015 Vol.7, Issue 2: p122-131

62. Martijn Bouwknegt, Katharina Verhaelen, Artur Rzeżutka, Leena Maunula, Petros Kokkinos, Apostolos Vantarakis, Tamas Petrovic, Petra Vasickova, Kris A. Willems, Arie H. Havelaar, Saskia A. Rutjes and Ana Maria de Roda Husman. Quantitative farm-to-fork risk assessment model for norovirus and hepatitis A virus in European leafy green vegetable and berry fruit supply chains accepted to International Journal of Food Microbiology 198 (2015): 5058

61. P.Kokkinos, M. Bouwknegt, K.Verhaelen; K.Willems; R.Moloney; A.M de Roda Husman; M.D'Agostino; N.Cook; A.Vantarakis. Virological fit-for-purpose risk assessment in a leafy green production enterprise, Food Control 51 (2015) : 333-339

60. Papachatzi E, Papadopoulos V, Dimitriou G, Paparrodopoulos S, Papadimitriou-Olivgeris M, Vantarakis A. Prepregnancy maternal obesity and fetal-perinatal death in a Mediterranean country. J Perinat Med 2015 May;43(3):291-8. doi: 10.1515/jpm-2014-0044

59. M.Rusiñol; X.Fernández-Cassi; A.Hundesa; C.Vieira; A.Kern; I.Eriksson; P.Ziros; David Kay; M.Miagostovich; M.Vargha; A.Allard; A.Vantarakis; P. Wyn-Jones; S.Bofill-Mas; R.Girones “Application of human and animal viral microbial source tracking tools in fresh and marine watersfrom five different geographical areas Water Res. 2014 Apr 18; 59C:119-129. doi: 10.1016/j.watres.2014.04.013.

58. A.Birmpa, A.Vantarakis, S.Paparrodopoulos, P.Whyte and J.Lyng Efficacy of three light technologies for reducing microbial populations in liquids accepted for publication in BioMed Research International (Special issue "Emerging Microbial Concerns in Food Safety and New Control Measures") Biomed Research International, 2014; 2014: 673939. doi: 10.1155/2014/ 673939. Epub 2014 Mar 4.

57. P.A.Kokkinos, P.G.Ziros, M.Bellou, A.Vantarakis Loop-Mediated Isothermal amplification (LAMP) for the Detection of Salmonella in Food”, Food Analytical Methods February 2014, Volume 7, Issue 2, pp 512-526.

56.Papachatzi E., Dimitriou G., Dimitropoulos K., Vantarakis A. “Maternal obesity before pregnancy: maternal, neonatal and childhood outcomes” Journal of Neonatal-Perinatal Medicine 2013; 6(3):203-16

55. A.Birmpa, V.Sfika and A.Vantarakis, “Ultraviolet and Ultrasound as non-thermal treatments for the inactivation of microorganisms in fresh ready-to-eat foods” Inter. J. Food Microbiology, 2013 Oct 1; 167(1):96-102

54.K.Mellou, A.Katsioulis, M.Potamiti-Komi, V. Nakoulas, M.Kyritsi, A.Katsiaflaka, A. Kallimani, P.Kokkinos, E.Peteinaki, T.Sideroglou, T.Georgakopoulou, A.Vantarakis, C.Hadjichristodoulou, “Α large waterborne outbreak in central Greece, March 2012. Challenges in the investigation and management” Epidemiology & Infection 2013 Apr 30:1-11.

53.P.A. Kokkinos, P.G. Ziros, M. Monini, P. Lampropoulou, A. Karampini, E. Papachatzi, S. Mantagos, F.M. Ruggeri, A. Vantarakis. “Rare types of rotaviruses isolated from children with acute gastroenteritis in Patras, Greece” Intervirology, 2013; 56(4):237-41.

52. K.Mellou, T.Sideroglou, M.Potamiti-Komi, P.Kokkinos, P.Ziros, T.Georgakopoulou, A. Vantarakis “Epidemiological investigation of two parallel gastroenteritis outbreaks in school settings, Nea Santa Kilkis, Greece, January 2012” BMC Public Health 13(1), 241

51. M. Rusinol, A.Carratalà, A.Hundesa, A.Bach, A.Kern, A.Vantarakis, R.Girones, S.Bofill-Mas “Description of a novel polyomavirus (OPyV) as a tool to identify and quantify faecal pollution in the environment” Science of the Total Environment, 2013 458460, 355360

50. Vantarakis A., M.Bellou, I. Detorakis, G.Vantarakis, M.Papapetropoulou “Diachronic long-term surveillance of bacteriological quality of bottled water in Greece (1995-2010)”, Food Control 33 (1), pp. 63-67

49. Papapetropoulos N., M.Papapetropoulou, A.VantarakisAbscesses and wound infections due to staphylococcus lugdunensis” Infection 2013 Apr; 41(2):525-8.

48. M. Bellou, P.Kokkinos, A.Vantarakis “Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review” Food and Environmental Virology 5 (1), pp. 13-23

47. Leontsini F., Papapetropoulos N., A.Vantarakis “Stethoscopes as vectors of multi-resistant coagulase negative staphylococci in a tertiary hospital” Inter. J. of Medical Science and Public Health 2013; 2(3): 338-343

46. P. Kokkinos, I. Kozyra, S. Lazic, M. Bouwknegt, S. Rutjes, K. Willems, R. Moloney,A.M. de Roda Husman, A. Kaupke, E. Legaki ,M. D'Agostino,N. Cook,A. Rzeżutka,T.Petrovic, A. Vantarakis,Harmonised investigation of occurrence of human enteric viruses in the leafy green vegetables supply chain in three European countries”, Food and Environmental Virology, 4 (4) , pp. 179-191

45. P.G. Ziros, P.A.Kokkinos, K. Papanotas, A.VantarakisLoop-mediated isothermal amplification (LAMP) for the detection of Salmonella spp. isolated from different food types, published in Journal of Microbiology,Biotechnology and Food Sciences, 2012 : 2 (1) 152-161

44. Anna Carratalà, Marta Rusiñol, Ayalkibet Hundesa, Mar Biarnés, Jesus Rodriguez-Manzano, Apostolos Vantarakis, Anita Kern, Ester Suñen, R. Girones, and Sílvia Bofill-Mas. A novel tool to trace poultry fecal contamination in the environment: specific detection and quantification of chicken/turkey parvoviruses, Applied and Environmental Microbiology 78 (20), pp. 7496-7499

43. Marta Diez-Valcarce, Petros Kokkinos, Kirsi Söderberg, Kris Willems, Ana Maria de Roda-Husman, Carl-Henrik von Bonsdorff, Marta Hernández, Maria Mpellou, Leena Maunula, Apostolos Vantarakis and David Rodríguez-Lázaro. “Occurence of human enteric viruses in commercial mussels at retail level in three European countries”, Food Environmental Virology 4 (2), pp. 73-80

42. K.Fragou, P.Kokkinos, C.Gogos, Y.Alamanos, and A.Vantarakis. Prevalence of Legionella spp. in water systems of hospitals and hotels in South Western Greece, 2011, International Journal of Environmental Health Research 2012 Aug;22(4):340-54. Epub 2011 Dec 12.

41. Martin D’Agostino, Nigel Cook, Ilaria Di Bartolo,Franco M. Ruggeri,Alessandra Berto, Francesca Martelli,Malcolm Banks,Petra Vasickova,Petr Kralik,Ivo Pavlik,Petros Kokkinos, Apostolos Vantarakis,Kirsi Söderberg, Leena Maunula, Katharina Verhaelen, Saskia Rutjes,Ana Maria de Roda Husman, Renate Hakze, Wim Van der Poel,Agnieszka Kaupke,Iwona Kozyra,Artur Rzeżutka,Jasna Prodanov, Sava Lazic,Tamas Petrovic,Anna Carratala, Rosina Gironés,Marta Diez-Valcarce,Marta Hernandez,David Rodriguez-Lazaro, “Multicenter Collaborative Trial Evaluation of a Method for Detection of Human Adenoviruses in Berry Fruit” 2012, Food Analytical Methods , 5:1–7

40. David Rodríguez-Lázaro*, Nigel Cook, Franco M. Ruggeri, Jane Sellwood, Abid Nasser,Maria Sao Jose Nascimento, Martin D’Agostino, Ricardo Santos, Juan Carlos Saiz, Artur RzeŜutka, Albert Bosch, Rosina Gironés, Annalaura Carducci, Michelle Muscillo,Katarina Kovač, Marta Diez-Valcarce, Apostolos Vantarakis, Carl-Henrik von Bonsdorff, Ana Maria de Roda Husman, Marta Hernández, Wim H. M. van der Poel. Virus hazards from food, water and other contaminated environments” 2011, FEMS Microbiol Rev. 2012 Jul;36(4):786-814.

39. A.Vantarakis, K.Mellou, G.Spala, P.Kokkinos and Y.Alamanos. A Gastroenteritis Outbreak Caused by Noroviruses in Greece Int. J. Environ. Res. Public Health 2011, 8, 3468-3478

38. P.G Ziros, P.A.Kokkinos, E.Legaki and A.Vantarakis «Development of an optimized method for the detection of airborne viruses with real-time PCR analysis»Virology Journal 2011, 8:369, 27 July 2011

37. P.A.Kokkinos, P.G.Ziros, D.Meri, S.Philippidou, S.Kolla, A.Galanis and A.Vantarakis Environmental surveillance. An additional/alternative approach for the virological surveillance in Greece?” Int. J. Environ. Res. Public Health , 8(6), 1914-1922

36. P.A.Kokkinos, P.G.Ziros, Α.Mpalasopoulou, A.Galanis, A.Vantarakis Molecular detection of multiple viral targets in untreated urban sewage from Greece” Virology Journal, 2011, 8:195

35. Vantarakis A., Affifi M., Kokkinos P., Tsibouxi M., Papapetropoulou M. “Occurrence of microorganisms of public health and spoilage significance in fruit juices sold in retail markets of Greece”, Anaerobe. 2011 Dec;17(6):288-91

34. M. Kanieff, G.Rago, G.Minelli, T.Lamagni, O.Sadicova, J Šelb, A.Vantarakis, S Conti, “The potential for a concerted system for the rapid monitoring of excess mortality throughout Europe”, Eurosurveillance, Volume 15, Issue 43, 28/10/2010

33.P.Kokkinos, P.Ziros, S.Filippidou, I.Mpampounakis and A.Vantarakis, “Molecular characterization of hepatitis A virus isolates from environmental and clinical samples in Greece” Virology, 2010, 7: 235

32. A.Papachatzopoulou, A.Kourakli, E.F.Stavrou, E.Fragou, A.Vantarakis, G.P.Patrinos, A.Athanassiadou Region-specific genetic heterogeneity of HBB mutation distribution in South-Western Greece” 2010, Haemoglobin 34 (4), pp. 333-342

31. Lees.D.N. and CEN WG6 TAG4 group (Apostolos Vantarakis, Member of CENWG6 TAG4). International Standardisation of a Method for Detection of Human Pathogenic Viruses in Molluscan Shellfish. Food and Environmental Virology: Vol.2, Issue 3 (2010), P.146.

30. Kokkinos P., S. Filippidou, K.Karlou and A.Vantarakis. 2010. Molecular typing of enteroviruses, adenoviruses and hepatitis A viruses in untreated and treated sewage of a biological treatment plant in Greece, Food and Environmental Virology,Vol.2 (2):89

29. Mazick A, Gergonne B, Wuillaume F, Danis K, Vantarakis A, Uphoff H, Spiteri G, van 't Klooster T, Junker C, Holmberg M, Molbak K. Higher all-cause mortality in children during autumn 2009 compared with the three previous years: pooled results from eight European countries.Eurosurveillance 2010 Feb 4;15(5). pii: 19480.

28. Mavridou A., E. Smeti, G. Mandilara, P. Boufa, M. Vagiona-Arvanitidou, A. Vantarakis, G.Vassilantonopoulou, O. Pappa, V. Roussia, A. Tzouanopoulos, M. Livadara, I Aisopou, V. Maraka, E. Nikolaou. «Equivalency testing of Lactose TTC agar (ISO9308-1:2000) with 5 culture media for the detection of E. coli in water samples in Greece», Water Science and Technology, Water Sci. Technol. 2010; 61(1):67-76.

27. Vantarakis A, Nearxou A, Pagonidis D, Melegos F, Seretidis J, Kokkinos P, Zarkadis I, Parasidis T, Alamanos Y. An outbreak of hepatitis A in Roma populations living in three prefectures in Greece. Epidemiol Infect. 2010:138(7):1025-1031.

26. Mpountoukas P., A. Vantarakis, E. Sivridis and T. Lialiaris. «Cytogenetic study in cultured human lymphocytes treated with three commonly used preservatives», Food Chem Toxicol. 2008 Jul;46(7):2390-3.

25.T.Parasidis, E. Vorou, Mellou, G. Theodoropoulou-Rodiou, G. Katsantridou, G. Stamatopoulou, A.VantarakisOutbreak of Gastroenteritis Occurred in North-Eastern Greece Associated with Several Waterborne Strains of Noroviruses. International Journal of Infectious Diseases 2008, 12: E104-E105

24. Filipidou, A,Parasidis, T,Alexandropoulou, I,Stavrou, E,Karlou, K, Vantarakis, A. Detection of Infectious Pathogenic Viruses in Untreated and Treated Wastewater Samples from an Urbanised Area“. International Journal of Infectious Diseases 2008, 12: E104-E104

23. Nikolaidis C., P.Mandalos and A.Vantarakis «Impact of intensive agricultural practices on drinking water quality in Evros Region (NE GREECE) by GIS analysis». Environ. Monitor. Assess. 2008 Aug:143(1-3):43-50.

22. A.Vantarakis, M. Chondrou, M. Efstratiou, M. Papapetropoulou, Use of an AFLP technique for the discrimination of source (human or animal) of E.coli.  International Journal of Antimicrobial Agents, Volume 29, Pages S338 - S339

21.Parasidis T., Divari E., Fatouros N., and A.Vantarakis: «Outbreak of acute gastroenteritis in Greece during a school excursion, April 2007», 2007, Eurosurveillance 12(7):1

20. Vantarakis A., D. Venieri, G. Komninou and M. Papapetropoulou, “Hybridization of F+RNA coliphages detected in shellfish samples with oligonucleotide probes to assess the origin of microbiological pollution of shellfish» 2006, Wat.Sci.Technol. 54(3): 219-223

19.A.Vantarakis, D.Venieri, G.Komninou and M. Papapetropoulou. “Differentiation of faecal Escherichia coli from humans and animals by Multiple Antibiotic Resistance Analysis (MAR)”. 2006,  Let.Appl. Microb., 42: 71-77.

18. D.Venieri, Vantarakis A., G.Komninou, M.Papapetropoulou “Microbiological evaluation of bottled non-carbonated “still” water from domestic brands in Greece” 2006, Int. J. Food Microbiol. 107(1):68-72.

17. Sazakli E., Leotsinidis M., Vantarakis A. & Papapetropoulou M. “Comparative typing of Pseudomonas species isolated from the aquatic environment in Greece by SDS-PAGE and RAPD analysis”. 2005, J.Appl.Microb., 99:1191-1203

16. Brion G., Viswanathan C., Neelakantan T. R., Lingireddy S., Girones R., Lees D., Allard A., and A. Vantarakis. “Artificial Neural Network Prediction of Viruses in Shellfish” 2005, App.Environ.Microb. 71(9): 5244-5253.

15. Vantarakis A., A. Tsibouxi, D.Venieri, G.Komninou, A. Athanassiadou, M. Papapetropoulou. “Evaluation of microbiological quality of coastal waters of Greece” 2005, J.Wat. Health, 3(4):371-80.

14. D.Venieri, A.Vantarakis, G.Komninou and M.Papapetropoulou “Differentiation of fecal Escherichia coli from humans and animals by Random Amplified Polymorphic DNA-PCR (RAPD-PCR), 2004, Wat. Sci.Tech. 50:1:193-198.

13. G.Brion, S. Lingeriddy, T.R. Neelakantan, M. Wang, R.Girones, D.Lees, A.Allard, A.Vantarakis “Probing Norwalk-like virus presence in shellfish, using artificial neural networks” 2004, Wat.Sci.Tech. 50(1): 125-129.

12. Komninou G., A.Vantarakis, D. Venieri and M. Papapetropoulou “Evaluation of virological quality of sewage from four biological treatment plants by a nested PCR technique” 2004, Wat. Sci.Technol. 50 (1):253-257

11. Formiga-Cruz, M., A. K. Allard, A.C. Condin-Hansson, K. Henshilwood, B.E. Hernroth,, J. Jofre, D.N.Lees, F.Lucena, M. Papapetropoulou, G. Tofiño-Quesada, A. Tsibouxi, A.Vantarakis, and R. Girones. 2003 “Evaluation of potential indicators of viral contamination in shellfish and their applicability to diverse geographical areas”  Appl.Environ.Microbiol., 69 (3):1556-1563.

10. Formiga-Cruz, M., G. Tofiño-Quesada, S. Bofill-Mas, D. N. Lees, K. Henshilwood, A. K. Allard, A.C. Conden-Hansson, B.E. Hernroth, A. Vantarakis, A. Tsibouxi, M. Papapetropoulou, M. D. Furones, and R. Girones 2002.“Distribution of human viral contamination in shellfish from different growing areas in Greece, Spain, Sweden and UK”. Appl. Environ. Microb 68(12): 5990-5998.

9. Vantarakis A., Komninou G., Venieri D., and M. Papapetropoulou  2000.“Development of a multiplex PCR detection of Salmonella spp. and Shigella spp. in mussels”. Lett. Applied Microbiology 31(2): 105-110

8. Papandreou S., Pagonopoulou O., Vantarakis A., Papapetropoulou M. 2000 “Multiantibiotic resistance of Gram (-) bacteria isolated from drinking water samples in Southwestern Greece” J. Chemotherapy 12(4): 267-273.

7.Tsintzou A., A.Vantarakis, Pagonopoulou O., Athanasiadou A. Papapetropoulou M. 2000. “Environmental mycobacteria in drinking water before and after replacement of the water distribution network”. Wat.Air Soil Poll.120 (3-4): 273-282.

6.Vantarakis A. & M. Papapetropoulou. 1999. «Detection of enteroviruses and adenoviruses and HAV in raw sewage and treated effluents by nested-PCR». Water, Air Soil Pollut. 114:85-93.

5. Vantarakis A. & M. Papapetropoulou 1998. «Detection of enteroviruses, adenoviruses in coastal waters of SW Greece by nested polymerase chain reaction». Wat.Res.Vol. 32 (8) pp.2365-2372.

4. Vantarakis A., A.Tsintzou, A.Diamandopoulos, M.Papapetropoulou 1998. «Non-tuberculosis Mycobacteria in hospital water supplies» Water, Air and Soil Pollution 104: 331-337.

3. Papapetropoulou M. & Vantarakis A. 1998. «Detection of adenovirus outbreak at a municipal swimming pool by nested-PCR amplification» J. of Infection 36(1):101-103.

2. Papapetropoulou M., A.Tsintzou, and A.Vantarakis 1997. «Environmental Mycobacteria in bottled table waters in Greece», Can. J. Microbiology 43: 499-502.

1. Vantarakis A., A.Tsintzou and M.Papapetropoulou 1996. “Atypical Mycobacteria in hospital water supplies” Medical Microbiology Letters vol. 5, Suppl.1 S21.

 

 

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. Ξένα Συνέδρια/Ημερίδες (9)

27-29/8/2015

“A Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay for the detection of Adenovirus, 40/41 on fresh ready-to-eat foods”, Global Summit in Virology, Dubai

7/4/2014

“Impact of air pollution on human health-An epidemiological perspective”, CESAPO Workshop, Patras

16/4/2013

“Human pathogenic viruses in the environment”, 1st World Virology & Microbiology Online Conference «Target meeting Viruses and infectious Diseases Online Symposium TX, USA»   

23/4/2012

“Waterborne viruses: Epidemiology”, Target meeting Viruses and infectious Diseases Online Symposium TX, USA

14/5/2011

“Mediterranean and Environmental politics”, United by the Mediterranean, Palermo, Italy

11/5/2011

“Climate Change and Health”, EFSA, Rome, Italy

30/11/-1/12/2007

“Has the time come to control Hepatitis A globally?” Miami,USA

6-10/9/2010

“The role of bacteria in the source tracking of aquatic contamination” XXXIII International Congress of Microbial Ecology and Disease

23-26/11/ 2006

«Microbiology of potable water: How safe is;» AQUA 2006,2nd International Conference of Chemist Union, HELEXPO, Αθήνα,

 

ii. Ελληνικά Συνέδρια/Ημερίδες (54)

 

13/12/2017

«Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Δημόσια Υγεία», Δήμος Λιβαδέων

20/5/2017

«Καινοτόμες εφαρμογές σε θέματα Δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος και τροφίμων» 5o FORUM ΥΓΕΙΑΣ, Πάτρα

12-15/12/2016

«Αδυναμία πρόσβασης του Γενικού πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα της κρίσης. Αποτελέσματα από την εθνική μελέτη νοσηρότητας (ΕΜΕΝΟ)» 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, 13-15 Δεκεμβρίου 2016

31/10-1/11/2016

«Κοινωνικές ανισότητες και Υπηρεσίες πρόληψης», Πρόεδρος, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα

15-18/10/2015

«Περιβάλλον και ωτορινολαρυγγολογία» 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ» Πάτρα

7/6/2015

“Οι νέες τεχνολογίες στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων και του περιβάλλοντος και οι θετικές επιπτώσεις για τη Δημόσια Υγεία», 3o Forum Υγείας Πάτρας

15/12/2014

“Επιφανειακό Νερό και Δημόσια Υγεία», Αειφορική Διαχείριση Νερού ΑΔΕΠ, Πάτρα, 15/12/2014

5/6/2014

«Ανερχόμενες λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών», Πρόεδρος στρογγυλού τραπεζιού, Πάτρα

9-11/4/2014

15ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας, Πρόεδρος στρογγυλού τραπεζιού

22-24/11/2013

«Οι ανισότητες και η έκθεση στους περιβαλλοντικούς Κινδύνους» Ομιλητής, 4o  Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα

22-24/11/2013

«Νέες τεχνολογίες και Δημόσια Υγεία» Συντονιστής, 4o  Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα

14/6/2013

«Καινοτομία στο Πρωτογενή τομέα», H Αγροτική πολιτική στη Νέα Ευρώπη» Πάτρα, 14-16/6/2013

30/3/2013

«Οι καινοτόμες τεχνολογίες στον έλεγχο ποιότητας τροφίμων» Εναρκτήρια ημερίδα στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα AGRO START Διακρατικό δίκτυο για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών, Πάτρα

30/11/-2/12/2012

«Εκτίμηση κινδύνου και βιολογικοί παράγοντες» 3ο Forum Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

30/11/-2/12/2012

«Επιπτώσεις στα τρόφιμα από την κλιματική Αλλαγή», 3ο Forum Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

8-10/3/2012

«Σύγχρονες Τεχνικές στο Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας»,3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα.  

3/3/2012

«Ποιότητα τροφίμων και Δημόσια Υγεία», Διημερίδα Βιολογίας, Ράλλειος Ακαδημία

6/12/2011

«Ενημέρωση σχετικά με την παρουσία και τον έλεγχο τροφιμογενών ιογενών λοιμώξεων», σε ημερίδα ΕΦΕΤ & EFSA «Ασφάλεια τροφίμων και διατροφικές συνήθειες: Πόσο ασφαλής είναι  ο Έλληνας καταναλωτής;», Αθήνα,

25-27/11/2011

«Ερευνητική δραστηριότητα Εργαστηρίου Υγιεινής Πανεπιστημίου Πατρών» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Λάρισα

25-27/11/2011

«Σχέδιο Ασφάλειας Πόσιμου νερού» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Λάρισα,

25-27/11/2011

«Η Δημόσια Υγεία υπό το πρίσμα της Μοριακής Βιολογίας», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Λάρισα,

26/11/2011

«Περιβάλλον και Υγεία», Πνευματικό Κέντρο Μπεγουλακίου

18/11/2011

«Ποιότητα τροφίμων και Οικονομική κρίση-Νέες Τεχνολογίες», Forum Ανάπτυξης, Πάτρα

7/10/2011

«Νερό και Δημόσια Υγεία», Πολιτισμός και Περιβάλλον, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

9/4/2011

«Η κρίση που μαστίζει την ολυμπιακή ιδέα από την εμπορευματοποίηση, τη βία και τη χρήση αναβολικών/Τρόποι αντιμετώπισης», Αίθουσα πολυχώρου «Αγορά Αργύρη», Πάτρα,

2-3/4/2011

«Εκτίμηση κινδύνου και ποιότητα τροφίμων», 2η στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων», ΑΧΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2011, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών,

30/3/2011

«Υγιεινή πόσιμου νερού», Επιμορφωτικής και παιδαγωγικής συνάντησης» Βανταράκης Α., Τμήμα Αγωγής Υγείας Δ/νσης Π.Ε.Ν. ΑΧΑΪΑΣ,

25-27/11/2010

«Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Λοιμώδη Νοσήματα», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα,

25-27/11/2010

«Ιχνηλάτηση της προέλευσης της μικροβιακής μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος» ,1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής», Αθήνα,

22-23/3/2010

«Microbial Source Tracking και εκτίμηση κινδύνου Ποιότητας Νερού» Διημερίδα «Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού», Αθήνα

12/5/2009

 «Σύνοψη: Η Υγιεινή και ο ρόλος της στην ανάπτυξη», Ημερίδα «Τουρισμός και Υγιεινή», Βανταράκης Α.,

1/4/2009

Ημερίδα «Ποιότητα Πόσιμου Νερού – Διαδικασίες Ελέγχου & Σύγχρονες Μέθοδοι Μέτρησης», Ημερίδα Πόσιμο νερό και δημόσια υγεία, Ξενοδοχείο ARCADIA, , Κομοτηνή

1-15/12/2008

«Βιολογικοί Παράγοντες στους χώρους εργασίας»,  Ημερίδα «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας», Παν/μιο Πατρών

15/5/2008

«Ρύπανση νερών & Επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία», Ημερίδα με θέμα: «Ρύπανση υδατίνων πόρων», ECOCITY, Θεσσαλονίκη.

9-12/4/2008

«Βροχοπτώσεις & Επιδημίες Υδατογενών Νοσημάτων», Στρογγυλό τραπέζι «Κλιματικές Αλλαγές & Δημόσια Υγεία»,  5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Θεσσαλονίκη,

20/3/2008

«Εκτίμηση κινδύνου στο πόσιμο νερό – HACCP» και «EQUASE 2007», Ημερίδα Εταιρείας Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Divani Caravel,

17-19/3/2008.

«Μικροβιολογική παρακολούθηση μιας πηγής υδροληψίας πόσιμου νερού με μοριακές τεχνικές real-time PCR», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Divani Caravel,

14-16/3/2008.

«Ποιότητα πόσιμου νερού», Στρογγυλό τραπέζι «Ζωοτροφές και πόσιμο νερό παραγωγικών ζώων: Ασφάλεια παραγόμενων ζωοκομικών προϊόντων», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής παραγωγικών ζώων, Υγιεινής-Ασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης & προστασίας καταναλωτή», Αθήνα,

7-8/12/2007

«Μικροβιολογία νερού απ’ την πηγή στο ποτήρι» Διημερίδα «Πόσιμο Νερό»

26-28/11/2007

«Επιπτώσεις Χημικών Ουσιών στην Υγεία του Παιδιού και του Εμβρύου – Μέσα Προφύλαξης», «Περιβάλλον και Υγεία», Τριήμερο Σεμινάριο INTEREG III, Κυπριακή Δημοκρατία-Υπουργείο Υγείας

2-3/6/2006 

«Μικροβιολογία νερού: Από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή». 1Ο Συνέδριο Διεπιστημονικής Εταιρείας Δημ. Υγιεινής Τροφίμων, HELEXPO, Θεσσαλονίκη,

22-23/3/2006

«Μικροβιολογία νερού: από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή», Διημερίδα του Δήμου Χανίων, Δ.Χανίων & ΚΕΔΚΕ & ΕΔΕΥΑ, Χανιά

13-15/3/2006

«Αξιολόγηση Μικροβιολογικής Ποιότητας Εμφιαλωμένων νερών στην Ελλάδα 1995-2003», 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, ξενοδοχείο Divani-Caravel, , Αθήνα

4/2/2006

«Ο ρόλος των Βιοεπιστημών στη Βελτίωση της Δημόσιας Υγείας», Ημερίδα με θέμα το ρόλο των Βιοεπιστημών, Πανελλήνια Εταιρεία Βιοεπιστημόνων, Πάτρα

Μάρτιος 2005

«Ιοί και Παράσιτα στις κολυμβητικές δεξαμενές» Ημερίδα με θέμα τις κολυμβητικές δεξαμενές. Εταιρεία μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας υδατίνου Περιβάλλοντος-EQUASE, Αθήνα

28/11/2004

10. «Επιδημιολογική και Εργαστηριακή διερεύνηση εξάρσεων κρουσμάτων από Noro-ιούς σε χώρους φιλοξενίας». 14th Mediterranean congress of chemotherapy & 3rd Pancyprian congress of chemotherapy & infectious diseases. Κύπρος

4-5/6/2004

«Ποιότητα Πόσιμου Νερού», Διημερίδα «Το πόσιμο νερό», Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

13/5/2004

«Αναδυόμενοι μικροοργανισμοί και εμφιαλωμένα νερά». Εταιρεία μελέτης μικροβιολογικής ποιότητας υδατίνου περιβάλλοντος» Αθήνα Ε.Ι.Ε, 2004

16-18/2/2004

«Προτυποποιημένος Υγειονομικός έλεγχος στα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα,

30/1/2003

«Μοριακή ταυτοποίηση μικροοργανισμών του περιβάλλοντος που προκαλούν νοσοκομειακές λοιμώξεις». 1ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Υγιεινής

19-21/4/2002

 «Η χρήση των μοριακών τεχνικών στο σημερινό εργαστήριο Μικροβιολογίας νερού» 2ο Πανελλήνιο συνέδριο της ένωσης Βιολόγων για το Περιβάλλον

2000

«Μικροβιολογική ποιότητα οστρακοειδών στον Ελλαδικό χώρο». 2η Διεθνή Έκθεση για την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες Aquapartners

21/6/2000

«Μοριακές τεχνικές ανίχνευσης μικροβίων στο υδάτινο περιβάλλον». 1st Water Micro, Αθήνα, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

 

 1. Φορείς (14)

 

25/11/2016

«Υγιεινή κολυμβητηρίων» Κύριος Ομιλητής, Σύλλογος ΝΟΠ

31/10/2015

«Ημερίδα για τις λοιμώξεις που μεταδίδονται με φορείς», Συντονιστής/Πρόεδρος, Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος, Χαλανδρίτσα

17-18/10/2015

«Διαχείριση Επειγόντων & Ειδικών Περιστατικών σε σχολικές μονάδες» Πρόεδρος τραπεζιού, Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΔΥΚΠΟ)

13/5/2015

Μελέτη και Παρέμβαση στη Δημόσια Υγεία, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική», Σχολιαστής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Η Κοινωνική πολιτική στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

15/12/2014

«Επιφανειακό νερό και Δημόσια Υγεία»  Ομιλητής στην ημερίδα «Αειφορική Διαχείριση Νερού- Ο ρόλος της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», ΑΔΕΠ, Πάτρα

28/8/2013

«Υγειονομικές επιπτώσεις από την απόρριψη βοθρολυμάτων στη Θάλασσα», Κεντρικός Ομιλητής, Προοδευτικός Σύλλογος «Απόλλων»

6/10/2012

«Κρητική Διατροφή και Υγεία», Κεντρικός Ομιλητής, Ενωτική Κίνηση πτυχιούχων φυσικής αγωγής Πάτρας-Σωματείο Καλλιπάτειρα

23/11/2011

«Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία», Κεντρικός Ομιλητής, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μπεγουλακίου,

16/5/2011

«Ο ρόλος των Δήμων στην προώθηση των ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες», Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αίθουσα Πολυχώρου Αργύρη

21/4/2010

«Προσωπική Υγιεινή και Καθημερινή Πρακτική», Δήμος Παϊων, Γυμνάσιο και Λύκειο

25/1/2010

«Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία», Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Πατρών

7/5/2009

Ενημερωτική Ημερίδα Εμπλεκόμενων Φορέων, «Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση χημικής ρύπανσης στους ποταμούς», Καβάλα, Πέμπτη

11/6/2008

«Θαλασσογενείς λοιμώξεις από ιούς και παράσιτα», Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα

1210/7/2007

«Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή)» Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νεολαίας Ηφαίστου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης- Έβρου, Κομοτηνή,

 

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Ολοκληρωμένες  (3)

 1. Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα, Κτηνίατρος, με θέμα: «Επιδημιολογική και μοριακή διερεύνηση του ιού της γρίπης των πτηνών», 2012-2018
 2. Παπαχατζή Ελένη, Ιατρού, με θέμα «Μελέτη της συσχέτισης της παχυσαρκίας της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη με περιγεννητικά προβλήματα υγείας και προβλήματα κατά την παιδική τους ηλικία», 2011-2017
 3. Μπίρμπα Αγγελική, Γεωπόνος, Π.Μ.Σ «Βασικές Ιατρικές Επιστήμες» με θέμα «Εναλλακτικές τεχνικές απολύμανσης τροφίμων και εκτίμηση του κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία με τη χρήση μοριακών τεχνικών», 2011-2014

Υπό εκπόνηση (7)

 1. Καντεράκη Άλκηστη, «Κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση στην υγεία μεταξύ των ατόμων 60 ετών και άνω. Διερεύνηση της διαστρωμάτωσης σε 6 νομούς της Ελλάδας μέσω της κλίμακας EPICES για την κοινωνική και υλική στέρηση»«Κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση στην υγεία μεταξύ των ατόμων 60 ετών και άνω. Διερεύνηση της διαστρωμάτωσης σε 6 νομούς της Ελλάδας μέσω της κλίμακας EPICES για την κοινωνική και υλική στέρηση»
 2. Δημητρακοπούλου Μαρία-Ελένη, MSc. Γεωπόνος, 2019, «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας μεταποιημένων τροφίμων και ο ρόλος της στην εκτίμηση επικινδυνότητας για τη Δημόσια Υγεία
 3. Βελισσάρη Ιωάννα, ΤΕ Νοσηλεύτρια, M.Ph, 2019 «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αυτό-εκτίμηση της υγείας (self-rated health) και την αυτό-φαρμακευτική αγωγή (self-medication) σε παιδιά <15 ετών από τους γονείς τους»
 4. Κοτσίρη Ζωή, MSc, 2018, «Ανάπτυξη και δημιουργία βιοαισθητήρα για την ανίχνευση Ηπατίτιδας Α και Ε μέσω καινοτόμων ηλεκτροχημικών και μοριακών μεθόδων»
 5. Σταύρου Βένια, Βιολόγος, M.Sc, «Επιβίωση της Λεγιονέλλας σε βιουμένια και τρόποι απολύμανσης», 2017
 6. Μάλφα Χριστίνα, Κοιν. Λειτουργός, M.Ph με θέμα: «Συγκριτική μελέτη των επιπτώσεων του ενεργού τρόπου ζωής στην ποιότητα ζωής ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού Ευρωπαϊκών χωρών», 2017
 7. Χαραλάμπους Έλενα, Μοριακή Βιολόγος, Msc. με θέμα: «Έλεγχος μολυσμαστικότητας της HEV στους χοίρους και επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία», 2016

Υπό επίβλεψη μέχρι το τελευταίο έτος τους κατά τη θητεία μου στην Αλεξανδρούπολη μέχρι τη μετακίνηση μου στην Πάτρα (3)

 1. Θεόδωρος Παρασίδης. Θέμα: «Επιδημιολογική διερεύνηση της παρουσίας των Αδενοϊών, Εντεροϊών, ιού της Ηπατίτιδας Α και Noro-ιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» που εκπονείται στο Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος, του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2004-2010.
 2. Χρήστος Νικολαϊδης. Θέμα: «Διερεύνηση επιπτώσεων από την εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής και της βιομηχανίας στη δημόσια υγεία» που εκπονείται στο Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος, του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2006-2010
 3. Ιωάννα Αλεξανδροπούλου. Θέμα: «Ανίχνευση και μοριακή επιδημιολογία της Legionella pneumophila». που εκπονείται στο Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος, του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2006-2010.