Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Βανταράκης Α.

Βανταράκης Απόστολος, Καθηγητής

Βανταράκης Απόστολος

Τομέας: Κλινικών Εργαστηρίων

Κλινική/Εργαστήριο: Εργαστήριο Υγιεινής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΓΙΕΙΝΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ 1ος ΟΡΟΦΟΣ

2610969875, 2610969876 2610969875 avanta@upatras.gr avantar@med.upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

Ο Απόστολος Βανταράκης είναι Καθηγητής Υγιεινής του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήταν Επίκ.Καθηγητής στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ελλάδα για 4 χρόνια (Ιούνιος 2004 - Μάης 2008). Έλαβε το Πτυχίο Βιολογίας το 1990 από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, το M.Sc. το 1991 στη Γενετική Τοξικολογία από το University College του Swansea, Ουαλία, Η.Β, και το διδακτορικό το 1998 στην Υγιεινή-Περιβαλλοντική Μικροβιολογία από το Παν/μιο Πατρών. Ήταν εκπρόσωπος του ΕΛΟΤ στην Τεχνική Επιτροπή CEN/TAG4/WG6 για θέματα προτυποποίησης μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση ιών στα τρόφιμα. Ήταν εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συναντήσεις που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το CEFAS για θέματα ιολογικού ελέγχου και γενικά υγιεινής οστρακοειδών. Ήταν τεχνικός Επιθεωρητής στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπεύθυνος τμήματος Εργαστηριακών Ελέγχων & Μετρήσεων. Ήταν Τεχνικός Επιθεωρητής στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων/Επιθεώρηση Εργασίας Δυτικής Ελλάδος σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας εργαζομένων.

Έχει επιβλέψει πάνω από 20 ευρωπαϊκά προγράμματα (Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7) και πάνω από 50 ερευνητικά προγράμματα έχει/είχε την επιστημονική ευθύνη (Υπουργεία, ΠΕΠ, Νομαρχίες, Δήμοι). Έχει επιβλέψει 10 διδακτορικές διατριβές σαν επιστημονικός υπεύθυνος (5 στα Αγγλικά) και πάνω από 50 διπλωματικές εργασίες (σε μεταπτυχιακό επίπεδο) και 30 διπλωματικές εργασίες (σε προπτυχιακό επίπεδο).

Έχει δημοσιεύσει 120 ερευνητικές εργασίες σε ξενόγλωσσα περιοδικά (κατόπιν κρίσης), 1 Κεφάλαιο σε ξενόγλωσσο βιβλίο (Global Water Pathogen Project), 5 Ελληνικά Βιβλία (1 μετάφραση, 3 συμμετοχή σε κεφάλαια), 8 Εκπαιδευτικές σημειώσεις για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 11 ερευνητικές εργασίες σε ελληνικά περιοδικά (κατόπιν κρίσης), >100 άρθρα σε ελληνικά περιοδικά/εφημερίδες (χωρίς κρίση). Έχει διοργανώσει 5 ξένα και 20 ελληνικά συνέδρια/ημερίδες, έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 70 ανακοινώσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων, 9 ομιλίες ως προσκεκλημένος σε διεθνή συνέδρια και πάνω από 50 διαλέξεις/εισηγήσεις σε ελληνικά συνέδρια και ημερίδες.

Είναι Διευθυντής στο ΠΜΣ Δημόσια Υγεία. Έχει διδασκαλία σε Μεταπτυχιακό επίπεδο σε πάνω από 5 μεταπτυχιακά προγράμματα Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο σε πάνω από 10 μαθήματα.

Από το Μάιο 2008 πραγματοποιούνται υπό την επιστημονική του ευθύνη, αναλύσεις πόσιμου νερού, εμφιαλωμένων νερών, τροφίμων και λυμάτων για τον έλεγχο της μικροβιολογικής και χημικής τους ποιότητας καθώς και της εκτίμησης κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Υγιεινής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι Υπεύθυνος Ποιότητας του διαπιστευμένου εργαστηρίου (Α.Π. 550). Επιπλέον είναι Τεχνικός Υπεύθυνος για τις διαπιστευμένες Μικροβιολογικές και Μοριακές ιολογικές δοκιμές του Εργαστηρίου Υγιεινής. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί υπό την επιστημονική του ευθύνη πάνω από 10000 περιβαλλοντικές αναλύσεις νερών και τροφίμων, αέρα, χώματος, επιφανειών.

Ήταν Εκπρόσωπος των Ιατρικών σχολών στην Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας του Υπ. Υγείας.

Είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.

Ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού του Παν/μίου Πατρών, τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2017 και Μέλος της Επιτροπής Νερών του Παν/μίου Πατρών από το 2014 έως σήμερα. Είναι Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και e-class του Τμήματος Ιατρικής, από το 2012 και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τα έτη 2009-2017.

Είναι μέλος 10 επιστημονικών εταιρειών και Βοηθός εκδότη (Assoc. Editor) στα περιοδικά Water Science Technology & Water Safety, Advances in Public Health καθώς και μέλος του Συντακτικού Συμβουλίου (Editorial Board) του περιοδικού Food & Environmental Virology, Journal of Diseases and Global Health, Advances in Public Health και κριτής στα περιοδικά Virology Journal, Journal of Virological Methods, Environmental Research and Hygiene, International Public Health Journal.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

2015-σήμερα

Συντονιστής/Καθηγητής/Διδάσκων στο ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» στα μαθήματα:

«Εισαγωγή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος»,    «Ειδική Επιδημιολογία»,

«Μικροβιολογία Περιβάλλοντος» «Παγκόσμια Δημόσια Υγεία»,

«Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο» «Νέες Τεχνολογίες στην Υγιεινή Περιβάλλοντος»  «Βιοηθική»,«Πώς να γράψετε μια ερευνητική πρόταση»

2012-2014

Συντονιστής-Καθηγητής/Διδάσκων στο ΠΜΣ «Βασικές Ιατρικές Επιστήμες» στα μαθήματα: «Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο», «Μοριακή και Γενετική Επιδημιολογία», «Βιοηθική»

2008-2014

Συμμετοχή ως διδάσκων στο Μ.Π.Σ «Κλινικοεργαστηριακές ειδικότητες» της Ιατρικής Σχολής, Παν/μιο Πατρών

2008-2014

Συμμετοχή ως διδάσκων στο Μ.Π.Σ. «Βασικές Ιατρικές Ειδικότητες» της Ιατρικής Σχολής, Παν/μιο Πατρών

2008-2014

Συμμετοχή με διδασκαλία στο διατμηματικό Μ.Π.Σ «Ιατρική Χημεία», Παν/μιο Πατρών

2006-2009

 

Συμμετοχή στο Μ.Π.Σ «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία», Ιατρικής Σχολής, Παν/μιο Θεσσαλίας

2005-2008

 

«Βιολογικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας» στα πλαίσια του ΜΠΣ «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΜΠΣ με τίτλους:

α. Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων στα βυρσοδεψεία

β.Υγιεινή & Ασφάλεια των εργαζομένων στα Εργαστήρια Μικροβιολογικών αναλύσεων νερού και τροφίμων.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Έχει δημοσιεύσει 120 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά και 11 σε ελληνικά περιοδικά.

A/A

Έτος

Περιοδικό

Τίτλος

I.F

 

119

2022

Journal of Environmental Sciences (2022/1/1) 111 367-379

Applications of biosensors for bacteria and virus detection in food and water–A systematic review ..\English Articles\119.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

118

2021

JSFA Reports. 2021;1–9

Potential biological markers by DNA-based tools for determination of Greek PDO geographical origin and authenticity: “Avgotaracho Mesolonghiou” and

“Vostizza currant”..\English Articles\118.pdf

 

 

117

2021

Water 2021, 13, 2938

Removal Performance of Faecal Indicators by Natural and Silver-Modified Zeolites of Various Particle Sizes under

Dynamic Batch Experiments: Preliminary Results..\English Articles\117.pdf

 

 

116

2021

Tob. Prev. Cessation 2021;7(September):61 https://doi.org/10.18332/tpc/140242

Prevalence of tobacco smoking and association with other unhealthy lifestyle risk factors in the general population of

Greece: Results from the EMENO study..\English Articles\116.pdf

 

 

115

2021

J. Food Sci. 2021;1–13

Nontargeted 1H NMR fingerprinting and multivariate statistical analysis for traceability of Greek PDO Vostizza

currants..\English Articles\115.pdf

 

 

114

2021

Food Reviews International, DOI: 10.1080/87559129.2021.1923028

Does Traceability Lead to Food Authentication? A Systematic Review from A European Perspective..\English Articles\114.pdf

 

 

113

2021

Risk Analysis, Vol. 0, No. 0, 2021

Risk Factor Analysis of Children’s Exposure to Microbial Pathogens in Playgrounds..\English Articles\113.pdf

 

 

112

2021

jhypertension Vol 39  Number 5 May 2021

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Greece: EMENO national epidemiological study..\English Articles\112.pdf

 

 

111

2021

Human Vaccines & Immunotherapeutics, 17:9, 3066-3072, DOI: 10.1080/21645515.2021.1914805

Attitudes and beliefs of parents about routine childhood vaccination in Greece..\English Articles\111.pdf

 

 

110

2021

Journal of Human Hypertension

https://doi.org/10.1038/s41371-021-00532-5

Opportunistic screening for hypertension: what does it say about the true epidemiology?..\English Articles\110.pdf

 

 

109

2021

Journal of Hypertension 39, e243

AWARENESS, TREATMENT AND CONTROL OF HYPERTENSION IN GREECE: THE EMENO NATIONAL EPIDEMIOLOGICAL STUDY..\English Articles\109.pdf

 

 

108

2021

Pathogens 2021, 10, 494. https://doi.org/10.3390/pathogens10040494

Evaluation of essential oils and extracts of rose geranium and rose petals as natural preservatives in terms of toxicity, antimicrobial, and antiviral activity..\English Articles\108.pdf

 

 

107

2021

Diabetes Research and Clinical Practice 172, 108646

Prevalence of diabetes and pre-diabetes in Greece. Results of the First National Survey of Morbidity and Risk Factors (EMENO) study..\English Articles\107.pdf

 

 

106

2021

Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 8403. https://doi.org/10.3390/ijerph18168403

Living in Roma Settlements in Greece: Self-Perceived Health Status, Chronic Diseases and Associated Social Determinants

of Health..\English Articles\106.pdf

 

 

105

2021

Journal of Food Science and Nutrition Research 4 (2021): 118-130.

Advancing quality control of food samples by Next Generation Sequencing compared to culture-dependent techniques..\English Articles\105.pdf

 

 

104

2021

Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1865. https://doi.org/10.3390/ijerph18041865

Psychological Distress and Health-Related Quality of Life in

Public Sector Personnel..\English Articles\104.pdf

 

 

103

2021

Toxicology Reports 8 (2021) 1–9

Improved strategies to counter the COVID-19 pandemic: Lockdowns vs. primary and community healthcare..\English Articles\103.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

102

2020

BMC Public Health 20, 1665 (2020)

High prevalence of cardiovascular risk factors in adults living in Greece: the EMENO National Health Examination Survey..\English Articles\102.pdf

 

 

101

2020

Toxicology Reports, in press, Journal pre proof

Nicotine and SARS-CoV-2: COVID-19 may be a disease of the nicotinic cholinergic system  ..\English Articles\101.pdf

 

 

100

2020

PLOS ONE 15 (3), e0230730

Cardiovascular risk factors in HIV infected individuals: Comparison with general adult control population in Greece...\English Articles\100.pdf

 

 

99

2020

JMIR Res Protoc 2020 | vol. 9 | iss. 1 | e13578 | p. 1

Design and Development of a Viral Hepatitis and HIV Infection Screening Program (Hprolipsis) for the General, Greek Roma,

and Migrant Populations of Greece: Protocol for Three Cross-Sectional Health Examination Surveys ..\English Articles\99.pdf

4.945

 

 

 

 

 

 

 

98

2019

European Journal of Public Health 29 (Supplement_4), ckz185. 731

Country Report: How do Greek municipalities currently promote health and health equity? ..\English Articles\98.pdf

 

 

97

2019

Appl. Sci. 2019, 9, 5392; doi:10.3390/app9245392

Sensitive detection of E. coli in artificial seawater by aptamer-coated magnetic beads and direct PCR..\English Articles\97.pdf

2.217

 

96

2019

Sustainable Chemistry and Pharmacy 13 (2019) 100163

Medical waste management and environmental assessment in the Rio University Hospital, Western Greece ..\English Articles\96.pdf

2.404

 

95

2019

JMIR Res Protoc. 2019 Feb; 8(2): e10997.

National Survey of Morbidity and Risk Factors (EMENO): Protocol for a Health Examination Survey Representative of the Adult Greek Population https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6378546/

4.945

 

94

2019

Food and Environmental virology, 11:309-313

Assessment of the Incidence of Human Adenovirus in Surface Waters of Southwest Greece: Vouraikos River as a Case Study ..\English Articles\94.pdf

2.561

 

 

 

 

 

 

 

93

2018

Food and Environmental virology, 10: 316-326

Assessment of the Virological Quality of Marine and Running Surface Waters in NW Greece: A Case Study English Articles\93.pdf

2.561

 

92

2018

J Nutr Food Technol. (2018);2(1): 8-16.

Antibacterial and antiviral effect of essential oils combined with non-thermal disinfection technologies for ready-to-eat Romaine lettuce English Articles\92.pdf

 

 

91

2018

Euro Surveill. 2018;23(9): pii=17-00161

Prioritisation of food-borne parasites in Europe, 2016. English Articles\91.pdf

 

 

90

2018

J Appl Microbiol. 2018 Apr;124(4):932-942

Viral Outbreaks Linked To Fresh Produce Consumption: A Systematic Review English Articles\90.pdf

 

 

89

2018

Systematic Reviews (2018) 7:17

Global avian influenza outbreaks 2010-2016: A systematic review of their distribution, avian species and virus subtypeEnglish Articles\89.pdf

2.75

 

 

 

 

 

 

 

88

2017

International Research Journal of Public and Environmental Health Vol.4 (6), pp. 120-131, July 2017

Comparative analysis of Human and Avian Influenza Virus in Greece (2002-2011) English Articles\88.pdf

0.386

 

87

2017

Journal of Hepatology 66 (1), S71-S72

Treatment cascade of hepatitis B and C in general, migrant and Roma populations English Articles\87.pdf

11.336

 

86

2017

International Research Journal of Public and Environmental Health Vol.4 (5), pp. 78-83, June 2017

Correlation of the presence of multi-resistant bacteria on domestic litter bins handles with the litter bin location English Articles\86.pdf

0.386

 

85

2017

BMC Opthalmology (2017) 17:51

Α molecular epidemiological analysis of adenoviruses from excess conjunctivitis cases English Articles\85.pdf

1.238

 

84

2017

Science of the Total Environment 598 (2017) 160–167

Cotransport of human adenoviruses with clay colloids and TiO2 nanoparticles in saturated porous media: Effect of flow velocity English Articles\84.pdf

3.85

 

 

 

 

 

 

 

83

2016

Microbial Ecology, July 2017, Volume 74, Issue 1, pp 78–88

Molecular characterization and phylogenetic analysis of Pseudomonas aeruginosa isolates recovered from Greek aquatic habitats implementing the Double Locus Sequence Typing scheme English Articles\83.pdf

3.232

 

82

2016

ACS Appl Mater Interfaces. 2016 Dec 28;8(51):35593-35605. doi: 10.1021/acsami.6b14463. Epub 2016 Dec 15.

Polymeric quaternary ammonium-containing coatings with potential dual contact-based and release-based antimicrobial activity English Articles\82.pdf

7.145

 

81

2016

Journal of Coastal Conservation

DOI 10.1007/s11852-016-0476-2

Online 3/12/2016

Characterization of water quality in a Mediterranean protected brackish coastal aquatic system, Klisova Lagoon, Western Greece: A case study English Articles\81.pdf

1.096

 

80

2016

Food Environ Virol. 2017 Mar;9(1):72-78. doi: 10.1007/ s12560-016-9264-2. Epub 2016 Oct5

Virological Quality of Irrigation Water in Leafy Green Vegetables and Berry Fruits Production Chains English Articles\80.pdf

2.561

 

79

2016

Journal of Hypertension. 34 (e-Supplement 2-ESH 2016 Abstract Book): e17-e18, September 2016.

Hypertension and cardiovascular disease in Greece: interim analysis of the EMENO national Epidemiological studyEnglish Articles\79.pdf

4.085

 

78

2016

Semin Ophthalmol. 2016 Aug 3:1-5.

Efficacy of Topical Ofloxacin 0.3 % Administration on Conjunctival Bacterial Flora in Diabetic Patients Undergoing Intravitreal Injections

English Articles\78.pdf

0.87

 

77

2016

Letters in Applied Microbiology 63, 189-195

Pitfalls in the identification of Enterococcus species and the detection of vanA and vanB genes English Articles\77.pdf

1.579

 

76

2016

Journal of Environmental and Public Health 2016:8467023. doi: 10.1155/2016/8467023

Impact on the quality of life when living close to a municipal wastewater treatment plant English Articles\76.pdf

2.5

 

75

2016

Polym. Chem. 2016,7, 3562-3575

Synthesis of antimicrobial block copolymers bearing immobilized bacteriostatic groups English Articles\75.pdf

5.687

 

74

2016

FEMS Microb. Ecology Jun;92(6).

Antibiotic resistance profiles of Pseudomonas aeruginosa isolated from various Greek aquatic environments English Articles\74.pdf

3.53

 

73

2016

Journal of Food Protection Mar;79(3):454-62

Effect of non-thermal, conventional and combined disinfection technologies on the stability of human adenoviruses as fecal contaminants on fresh ready-to-eat product surfaces English Articles\73.pdf

2.8

 

72

2016

Early Human Development Feb; 93:57-61

Pre-pregnancy maternal obesity in Greece: A case-control analysis English Articles\72.pdf

2.8

 

 

 

 

 

 

 

71

2015

Molecules 2015 1;20(12):21313-27

Evaluation of antimicrobial efficiency of new polymers comprised by covalently attached and/or electrostatically bound biocidal species, based on quaternary ammonium compounds English Articles\71.pdf

2.416

 

70

2015

J Med. Microbiology, Nov;64(11): 1270-6.

Biofilm synthesis and presence of virulence factors among enterococci isolated from patients and water samples English Articles\70.pdf

3.9

 

69

2015

The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciencesspacer5.2spacer (Oct/Nov 2015): 132-135

Evaluation of a Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay for the detection of viruses in ready-to-eat-foods English Articles\69.pdf

0.98

 

68

2015

Environ Sci Pollut Res Int. Nov;22(22):17744-52.

Performance of Three Small-scale wastewater treatment plants. A challenge for possible re-use English Articles\68.pdf

2.5

 

67

2015

Ital J Food Saf. 2015 Jun 30; 4(3): 5383

Evaluation of Two Loop-mediated Isothermal Amplification Methods for the Detection of Salmonella Enteritidis and Listeria Monocytogenes in Artificially Contaminated Ready-to-Eat Fresh Produce. English Articles\67.pdf

---

 

66

2015

Science of the Total Environment 517 (2015) 8695

Interaction of human adenoviruses and coliphages with kaolinite and bentonite English Articles\66.pdf

3.85

 

65

2015

J Food Process Technol 6:421.

A user-friendly theoretical mathematical model for the prediction of food safety in a food production chain English Articles\65.pdf

2.3

 

64

2015

Food Environ Virol. 2015, 7:276–285

Development and Evaluation of a Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay for the Detection of Adenovirus 40 and 41 English Articles\64.pdf

2.561

 

63

2015

Food Environ Virol. 2015 Vol.7, Issue 2: p122-131

Transport of Human Adenoviruses in Water Saturated Laboratory Columns English Articles\63.pdf

2.561

 

62

2015

Int J Food Microbiol. Apr 2; 198:50-8.

Quantitative farm-to-fork risk assessment model for norovirus and hepatitis A virus in European leafy green vegetable and berry fruit supply chains English Articles\62.pdf

3.8

 

61

2015

Food Control 51 (2015): 333-339

Virological fit-for-purpose risk assessment in a leafy green production enterprise English Articles\61.pdf

2.8

 

60

2014

J. Perinat. Med. 2015; 43(3): 291–298 doi: 10.1515/jpm-2014-0044.

Prepregnancy maternal obesity and fetal-perinatal death in a Mediterranean country English Articles\60.pdf

1.8

 

 

59

2014

Water Res. 2014 Apr 18; 59C:119-129.doi:10.1016/j.watres.2014. 04.013

Applicability of human and animal viral microbial source tracking tools in fresh and marine waters from five different geographical areas English Articles\59.pdf

4.655

 

58

2014

Biomed Research International 2014: 673939. doi: 10.1155/2014/ 673939. Epub 2014 Mar 4.

Efficacy of three light technologies for reducing microbial populations in liquids  English Articles\58.pdf

2.88

 

57

2014

Food Analytical Methods Feb 2014, Volume 7, Issue 2, pp 512-526

Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) for the Detection of Salmonella in Food English Articles\57.pdf

1.97

 

 

56

2013

Journal of Neonatal- Perinatal Medicine 2013; 6(3):203-16.

“Maternal obesity before pregnancy: maternal, neonatal and childhood outcomes” English Articles\56.pdf

1.518

 

55

2013

International Journal of Food Microbiology, Oct 1; 167(1):96-102

Ultraviolet and Ultrasound as non-thermal treatments for the inactivation of microorganisms in fresh ready-to-eat foods English Articles\55.pdf

3.8

 

54

2013

Epidemiology & Infection, 2013 Apr 30:1-11

Α large waterborne outbreak in central Greece, March 2012. Challenges in the investigation and management English Articles\54.pdf

2.843

 

53

2013

Intervirology, 2013;56(4):237-41.

Rare types of rotaviruses isolated from children with acute gastroenteritis in Patras, Greece English Articles\53.pdf

2.337

 

52

2013

BMC Public Health 13(1),241

Epidemiological investigation of two parallel gastroenteritis outbreaks in school settings, Nea Santa Kilkis, Greece, January 2012 English Articles\52.pdf

2.00

 

51

2013

Science of the Total Environment  458460 (2013) 355360

Description of a novel polyomavirus (OPyV) as a tool to identify and quantify faecal pollution in the environment English Articles\51.pdf

3.286

 

50

2013

Food Control 33(1): 63-67

Diachronic long-term surveillance of bacteriological quality of bottled water in Greece (1995-2010) English Articles\50.pdf

2.656

 

49

2013

 Infection 41: 525-528

Abscesses and wound infections due to staphylococcus lugdunensis English Articles\49.pdf

2.659

 

 

48

2012

Food and Environmental Virology 5(1),13-23

Shellfish-borne viral outbreaks-A systematic review English Articles\48.pdf

2.561

 

47

2012

Inter. J. of Medical Sci. and Public Health 2013; 2(3): 338-343

Stethoscopes as vectors of multi-resistant coagulase negative staphylococci in a tertiary hospital English Articles\47.pdf

2.244

 

46

2012

Food and Environmental Virology 4(4): 179-191

Harmonised investigation of occurrence of human enteric viruses in the leafy green vegetables supply chain in three European countries English Articles\46.pdf

1.562

 

45

2012

Journal of Microbiology, Biotechn. and Food Sciences 2(1),152-161

Loop-mediated isothermal amplification(LAMP) for the detection of Salmonella spp. isolated from different food types English Articles\45.pdf

--

 

44

2012

Appl. and Environ.Microbiology 78 (20) , pp. 7496-7499

A novel tool to trace poultry fecal contamination in the environment: specific detection and quantification of chicken/turkey parvoviruses English Articles\44.pdf

3.829

 

43

2012

Food and Environmental Virology      4 (2) , pp. 73-80

Occurrence of human enteric viruses in commercial mussels at retail level in three European countries English Articles\43.pdf

1.562

 

42

2012

Int. J Envir Health Res Aug; 22(4): 340-54.

Prevalence of Legionella spp. in water systems of hospitals and hotels in South Western Greece English Articles\42.pdf

1.339

 

41

2012

Food Analytical Methods 5:1-7

Multicenter Collaborative Trial Evaluation of a Method for Detection of Human Adenoviruses in Berry Fruit English Articles\41.pdf

1.943

 

40

2012

FEMS Microbiological Reviews 2012 Jul;36(4):786-814.

Environmental virus hazards: State of the art on acquisition and testing of samples and evaluation of results English Articles\40.pdf

10.96

 

 

 

 

 

 

 

39

2011

Int. J. Environ. Res. Public Health Aug;8(8): 3468-78.

Gastroenteritis outbreak caused by Noroviruses in Greece English Articles\39.pdf

1.38

 

38

2011

Virology Journal  8:369

Development of an optimized method for the detection of airborne viruses with real-time PCR analysis English Articles\38.pdf

2.34

 

37

2011

Int. J. Environ. Res. Public Health  8(6), 1914-1922

Environmental Surveillance: An additional/alternative approach for the virological surveillance in Greece? English Articles\37.pdf

1.38

 

36

2011

Virology Journal Apr 27; 8:195.

Molecular detection of multiple viral targets in untreated urban sewage from Greece English Articles\36.pdf

2.34

 

35

2011

Anaerobe Dec; 17(6):288-91.

Occurrence of microorganisms of public health and spoilage significance in fruit juices sold in retail markets of Greece English Articles\35.pdf

2.393

 

 

34

2010

EuroSurveillance. Oct 28; 15 (43). pii:19697

The potential for a concerted system for the rapid monitoring of excess mortality throughout Europe English Articles\34.pdf

6.15

 

33

2010

Virology Journal 7: 235

Molecular characterization of hepatitis A virus isolates from environmental and clinical samples in Greece English Articles\33.pdf

2.34

 

32

2010

Haemoglobin34(4) p.333-342

Region-specific genetic heterogeneity of HBB mutation distribution in South-Western Greece English Articles\32.pdf

2.2

 

31

2010

Food and Environmental Virology Vol.2 (3):146

International Standardisation of a Method for Detection of Human Pathogenic Viruses in Molluscan Shellfish English Articles\31.pdf

1.562

 

30

2010

Food and Environmental Virology Vol.2 (2):89

Molecular typing of enteroviruses, adenoviruses and hepatitis A viruses in untreated and treated sewage of a biological treatment plant in Greece English Articles\30.pdf

1.562

 

29

2010

Eurosurveillance, 4;15(5). pii: 19480.

Higher all-cause mortality in children during autumn 2009 compared with the three previous years: pooled results from eight European countries English Articles\29.pdf

6.15

 

28

2010

Water Science & Technology 2010; 61(1):67-76.

Equivalency testing of Lactose TTC agar (ISO9308-1:2000) with 5 culture media for the detection of E. coli in water samples in Greece English Articles\28.pdf

1.122

 

 

27

2009

Epidemiol Infect. Nov 27:1-7. 

Outbreak of HAV in Roma population in NE Greece English Articles\27.pdf

2.843

 

 

26

2008

Food Chem Toxicol. 46(7):2390-3.

Cytogenetic study in cultured human lymphocytes treated with three commonly used preservatives English Articles\26.pdf

3.078

 

25

2008

International Journal of Infectious Diseases 2008, 12: E104-E105.

Outbreak of Gastroenteritis Occurred in North-Eastern Greece Associated with Several Waterborne Strains of Noroviruses English Articles\25.pdf

2.173

 

24

2008

International Journal of Infectious Diseases 2008, 12: E104-E104.

Detection of Infectious Pathogenic Viruses in Untreated and Treated Wastewater Samples from an Urbanised Area English Articles\24.pdf

2.173

 

23

2008

Environ. Monitor. Assess: 143(1-3): 43-50.

Impact of intensive agricultural practices on drinking water quality in Evros Region (NE GREECE) by GIS analysis English Articles\23.pdf

1.4

 

 

22

2007

International Journal of Antimicrobial Agents, Vol.29, P: S338-S339

Use of an AFLP technique for the discrimination of source (human or animal) of E.coli English Articles\22.pdf

4.128

 

21

2007

Eurosurveillance 12(7):1

Outbreak of acute gastroenteritis in Greece during a school excursion, April 2007 English Articles\21.mht

6.15

 

 

20

2006

Wat.Sci.Tech.54(3):219-223

Hybridization of F+RNA coliphages detected in shellfish samples with oligonucleotide probes to assess the origin of microbiological pollution of shellfish English Articles\20.pdf

1.122

 

19

2006

Lett. Appl. Microbiol.42,71-77

Differentiation of faecal Escherichia coli from humans and animals by Multiple Antibiotic Resistance Analysis (MAR) English Articles\19.pdf

1.622

 

18

2006

Int. J. Food Microb. 107 (1):68-72.

Microbiological evaluation of bottled non-carbonated “still” water from domestic brands in Greece English Articles\18.pdf

3.847

 

 

17

2005

J. Appl.Microbiology,99:1191-1203

Comparative typing of Pseudomonas species isolated from the aquatic environment in Greece by SDS-PAGE and RAPD analysis English Articles\17.pdf

2.337

 

16

2005

Appl.Environ.Microb.71(9):5244-5253

Artificial Neural Network Prediction of Viruses in Shellfish English Articles\16.pdf

3.829

 

15

2005

J.Water Health 3(4):371-80.

Evaluation of microbiological quality of coastal waters of Greece English Articles\15.pdf

1.367

 

 

14

2004

Wat.Sci.Tech.50:1:193-198.

Differentiation of fecal Escherichia coli from humans and animals by Random Amplified Polymorphic DNA-PCR (RAPD-PCR) English Articles\14.pdf

1.122

 

13

2004

Wat.Sci.Tech. 50(1): 125-129

Probing Norwalk-like virus presence in shellfish, using artificial neural networks English Articles\13.pdf

1.122

 

12

2004

Wat. Sci.Technol.50(1):253-257

Evaluation of virological quality of sewage from four biological treatment plants by a nested PCR technique English Articles\12.pdf

1.122

 

 

11

2003

App.Environ.Microb. 69(3): 1556-1563

Evaluation of potential indicators of viral contamination in shellfish and their applicability to diverse geographical areas English Articles\11.pdf

3.829

 

 

10

2002

App.Environ. Microb. 68(12): 5990-5998

Distribution of human viral contamination in shellfish from different growing areas in Greece, Spain, Sweden and UK English Articles\10.pdf

3.829

 

 

09

2000

Lett.Appl.Microbiol. 31(2): 105-110

Development of a multiplex PCR detection of Salmonella spp. and Shigella spp. in mussels English Articles\09.pdf

1.622

 

08

2000

J. of Chemotherapy 12(4): 267-273.

Multi-antibiotic resistance of Gram (-) bacteria isolated from drinking water samples in Southwestern Greece English Articles\08.pdf

1.084

 

07

2000

Wat.Air Soil Poll.120 (3-4): 273-282.

Environmental mycobacteria in drinking water before and after replacement of the water distribution network English Articles\07.pdf

1.625

 

 

06

1999

Wat, Air Soil Pollut. 114:85-93.

Detection of enteroviruses and adenoviruses and HAV in raw sewage and treated effluents by nested-PCR English Articles\06.pdf

1.625

 

 

05

1998

Wat.Air Soil Pollut. 104: 331-337.

Non-tuberculosis Mycobacteria in hospital water supplies English Articles\05.pdf

1.625

 

04

1998

Water Res. Vol. 32 (8) pp.2365-2372.

Detection of enteroviruses, adenoviruses in coastal waters of SW Greece by nested polymerase chain reaction English Articles\04.pdf

5.315

 

03

1998

J. of Infection 36(1):101-103

Detection of adenovirus outbreak at a municipal swimming pool by nested-PCR amplification English Articles\03.pdf

3.592

 

 

02

1997

Can. J. Microbiology 43: 499-502.

Environmental Mycobacteria in bottled table waters in Greece English Articles\02.pdf

1.477

 

 

 

 

 

 

 

01

1996

Med. Microb. Lett. vol. 5, Suppl.1 S21.

Atypical Mycobacteria in hospital water supplies English Articles\01.pdf

0.481

 

 

 

 

Total Impact Factor

238.736

 

Επιλεγμένες Ομιλίες

 1. Ξένα Συνέδρια/Ημερίδες (9)

27-29/8/2015

“A Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay for the detection of Adenovirus, 40/41 on fresh ready-to-eat foods”, Global Summit in Virology, Dubai

7/4/2014

“Impact of air pollution on human health-An epidemiological perspective”, CESAPO Workshop, Patras

16/4/2013

“Human pathogenic viruses in the environment”, 1st World Virology & Microbiology Online Conference «Target meeting Viruses and infectious Diseases Online Symposium TX, USA»   

23/4/2012

“Waterborne viruses: Epidemiology”, Target meeting Viruses and infectious Diseases Online Symposium TX, USA

14/5/2011

“Mediterranean and Environmental politics”, United by the Mediterranean, Palermo, Italy

11/5/2011

“Climate Change and Health”, EFSA, Rome, Italy

30/11/-1/12/2007

“Has the time come to control Hepatitis A globally?” Miami,USA

6-10/9/2010

“The role of bacteria in the source tracking of aquatic contamination” XXXIII International Congress of Microbial Ecology and Disease

23-26/11/ 2006

«Microbiology of potable water: How safe is;» AQUA 2006,2nd International Conference of Chemist Union, HELEXPO, Αθήνα,

 

ii. Ελληνικά Συνέδρια/Ημερίδες (54)

 

13/12/2017

«Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Δημόσια Υγεία», Δήμος Λιβαδέων

20/5/2017

«Καινοτόμες εφαρμογές σε θέματα Δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος και τροφίμων» 5o FORUM ΥΓΕΙΑΣ, Πάτρα

12-15/12/2016

«Αδυναμία πρόσβασης του Γενικού πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα της κρίσης. Αποτελέσματα από την εθνική μελέτη νοσηρότητας (ΕΜΕΝΟ)» 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, 13-15 Δεκεμβρίου 2016

31/10-1/11/2016

«Κοινωνικές ανισότητες και Υπηρεσίες πρόληψης», Πρόεδρος, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα

15-18/10/2015

«Περιβάλλον και ωτορινολαρυγγολογία» 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΩΡΛ» Πάτρα

7/6/2015

“Οι νέες τεχνολογίες στον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων και του περιβάλλοντος και οι θετικές επιπτώσεις για τη Δημόσια Υγεία», 3o Forum Υγείας Πάτρας

15/12/2014

“Επιφανειακό Νερό και Δημόσια Υγεία», Αειφορική Διαχείριση Νερού ΑΔΕΠ, Πάτρα, 15/12/2014

5/6/2014

«Ανερχόμενες λοιμώξεις που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών», Πρόεδρος στρογγυλού τραπεζιού, Πάτρα

9-11/4/2014

15ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας, Πρόεδρος στρογγυλού τραπεζιού

22-24/11/2013

«Οι ανισότητες και η έκθεση στους περιβαλλοντικούς Κινδύνους» Ομιλητής, 4o  Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα

22-24/11/2013

«Νέες τεχνολογίες και Δημόσια Υγεία» Συντονιστής, 4o  Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα

14/6/2013

«Καινοτομία στο Πρωτογενή τομέα», H Αγροτική πολιτική στη Νέα Ευρώπη» Πάτρα, 14-16/6/2013

30/3/2013

«Οι καινοτόμες τεχνολογίες στον έλεγχο ποιότητας τροφίμων» Εναρκτήρια ημερίδα στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα AGRO START Διακρατικό δίκτυο για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών, Πάτρα

30/11/-2/12/2012

«Εκτίμηση κινδύνου και βιολογικοί παράγοντες» 3ο Forum Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

30/11/-2/12/2012

«Επιπτώσεις στα τρόφιμα από την κλιματική Αλλαγή», 3ο Forum Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

8-10/3/2012

«Σύγχρονες Τεχνικές στο Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας»,3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Αθήνα.  

3/3/2012

«Ποιότητα τροφίμων και Δημόσια Υγεία», Διημερίδα Βιολογίας, Ράλλειος Ακαδημία

6/12/2011

«Ενημέρωση σχετικά με την παρουσία και τον έλεγχο τροφιμογενών ιογενών λοιμώξεων», σε ημερίδα ΕΦΕΤ & EFSA «Ασφάλεια τροφίμων και διατροφικές συνήθειες: Πόσο ασφαλής είναι  ο Έλληνας καταναλωτής;», Αθήνα,

25-27/11/2011

«Ερευνητική δραστηριότητα Εργαστηρίου Υγιεινής Πανεπιστημίου Πατρών» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Λάρισα

25-27/11/2011

«Σχέδιο Ασφάλειας Πόσιμου νερού» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Λάρισα,

25-27/11/2011

«Η Δημόσια Υγεία υπό το πρίσμα της Μοριακής Βιολογίας», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Λάρισα,

26/11/2011

«Περιβάλλον και Υγεία», Πνευματικό Κέντρο Μπεγουλακίου

18/11/2011

«Ποιότητα τροφίμων και Οικονομική κρίση-Νέες Τεχνολογίες», Forum Ανάπτυξης, Πάτρα

7/10/2011

«Νερό και Δημόσια Υγεία», Πολιτισμός και Περιβάλλον, Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

9/4/2011

«Η κρίση που μαστίζει την ολυμπιακή ιδέα από την εμπορευματοποίηση, τη βία και τη χρήση αναβολικών/Τρόποι αντιμετώπισης», Αίθουσα πολυχώρου «Αγορά Αργύρη», Πάτρα,

2-3/4/2011

«Εκτίμηση κινδύνου και ποιότητα τροφίμων», 2η στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων», ΑΧΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2011, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Παν/μίου Πατρών,

30/3/2011

«Υγιεινή πόσιμου νερού», Επιμορφωτικής και παιδαγωγικής συνάντησης» Βανταράκης Α., Τμήμα Αγωγής Υγείας Δ/νσης Π.Ε.Ν. ΑΧΑΪΑΣ,

25-27/11/2010

«Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Λοιμώδη Νοσήματα», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, Αθήνα,

25-27/11/2010

«Ιχνηλάτηση της προέλευσης της μικροβιακής μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος» ,1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής», Αθήνα,

22-23/3/2010

«Microbial Source Tracking και εκτίμηση κινδύνου Ποιότητας Νερού» Διημερίδα «Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού», Αθήνα

12/5/2009

 «Σύνοψη: Η Υγιεινή και ο ρόλος της στην ανάπτυξη», Ημερίδα «Τουρισμός και Υγιεινή», Βανταράκης Α.,

1/4/2009

Ημερίδα «Ποιότητα Πόσιμου Νερού – Διαδικασίες Ελέγχου & Σύγχρονες Μέθοδοι Μέτρησης», Ημερίδα Πόσιμο νερό και δημόσια υγεία, Ξενοδοχείο ARCADIA, , Κομοτηνή

1-15/12/2008

«Βιολογικοί Παράγοντες στους χώρους εργασίας»,  Ημερίδα «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας», Παν/μιο Πατρών

15/5/2008

«Ρύπανση νερών & Επιπτώσεις στην Δημόσια Υγεία», Ημερίδα με θέμα: «Ρύπανση υδατίνων πόρων», ECOCITY, Θεσσαλονίκη.

9-12/4/2008

«Βροχοπτώσεις & Επιδημίες Υδατογενών Νοσημάτων», Στρογγυλό τραπέζι «Κλιματικές Αλλαγές & Δημόσια Υγεία»,  5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Θεσσαλονίκη,

20/3/2008

«Εκτίμηση κινδύνου στο πόσιμο νερό – HACCP» και «EQUASE 2007», Ημερίδα Εταιρείας Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Divani Caravel,

17-19/3/2008.

«Μικροβιολογική παρακολούθηση μιας πηγής υδροληψίας πόσιμου νερού με μοριακές τεχνικές real-time PCR», 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Divani Caravel,

14-16/3/2008.

«Ποιότητα πόσιμου νερού», Στρογγυλό τραπέζι «Ζωοτροφές και πόσιμο νερό παραγωγικών ζώων: Ασφάλεια παραγόμενων ζωοκομικών προϊόντων», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής παραγωγικών ζώων, Υγιεινής-Ασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης & προστασίας καταναλωτή», Αθήνα,

7-8/12/2007

«Μικροβιολογία νερού απ’ την πηγή στο ποτήρι» Διημερίδα «Πόσιμο Νερό»

26-28/11/2007

«Επιπτώσεις Χημικών Ουσιών στην Υγεία του Παιδιού και του Εμβρύου – Μέσα Προφύλαξης», «Περιβάλλον και Υγεία», Τριήμερο Σεμινάριο INTEREG III, Κυπριακή Δημοκρατία-Υπουργείο Υγείας

2-3/6/2006 

«Μικροβιολογία νερού: Από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή». 1Ο Συνέδριο Διεπιστημονικής Εταιρείας Δημ. Υγιεινής Τροφίμων, HELEXPO, Θεσσαλονίκη,

22-23/3/2006

«Μικροβιολογία νερού: από την πηγή μέχρι τον καταναλωτή», Διημερίδα του Δήμου Χανίων, Δ.Χανίων & ΚΕΔΚΕ & ΕΔΕΥΑ, Χανιά

13-15/3/2006

«Αξιολόγηση Μικροβιολογικής Ποιότητας Εμφιαλωμένων νερών στην Ελλάδα 1995-2003», 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, ξενοδοχείο Divani-Caravel, , Αθήνα

4/2/2006

«Ο ρόλος των Βιοεπιστημών στη Βελτίωση της Δημόσιας Υγείας», Ημερίδα με θέμα το ρόλο των Βιοεπιστημών, Πανελλήνια Εταιρεία Βιοεπιστημόνων, Πάτρα

Μάρτιος 2005

«Ιοί και Παράσιτα στις κολυμβητικές δεξαμενές» Ημερίδα με θέμα τις κολυμβητικές δεξαμενές. Εταιρεία μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας υδατίνου Περιβάλλοντος-EQUASE, Αθήνα

28/11/2004

10. «Επιδημιολογική και Εργαστηριακή διερεύνηση εξάρσεων κρουσμάτων από Noro-ιούς σε χώρους φιλοξενίας». 14th Mediterranean congress of chemotherapy & 3rd Pancyprian congress of chemotherapy & infectious diseases. Κύπρος

4-5/6/2004

«Ποιότητα Πόσιμου Νερού», Διημερίδα «Το πόσιμο νερό», Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

13/5/2004

«Αναδυόμενοι μικροοργανισμοί και εμφιαλωμένα νερά». Εταιρεία μελέτης μικροβιολογικής ποιότητας υδατίνου περιβάλλοντος» Αθήνα Ε.Ι.Ε, 2004

16-18/2/2004

«Προτυποποιημένος Υγειονομικός έλεγχος στα νερά των κολυμβητικών δεξαμενών» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα,

30/1/2003

«Μοριακή ταυτοποίηση μικροοργανισμών του περιβάλλοντος που προκαλούν νοσοκομειακές λοιμώξεις». 1ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Υγιεινής

19-21/4/2002

 «Η χρήση των μοριακών τεχνικών στο σημερινό εργαστήριο Μικροβιολογίας νερού» 2ο Πανελλήνιο συνέδριο της ένωσης Βιολόγων για το Περιβάλλον

2000

«Μικροβιολογική ποιότητα οστρακοειδών στον Ελλαδικό χώρο». 2η Διεθνή Έκθεση για την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες Aquapartners

21/6/2000

«Μοριακές τεχνικές ανίχνευσης μικροβίων στο υδάτινο περιβάλλον». 1st Water Micro, Αθήνα, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

 

 1. Φορείς (14)

 

25/11/2016

«Υγιεινή κολυμβητηρίων» Κύριος Ομιλητής, Σύλλογος ΝΟΠ

31/10/2015

«Ημερίδα για τις λοιμώξεις που μεταδίδονται με φορείς», Συντονιστής/Πρόεδρος, Σύλλογος Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος, Χαλανδρίτσα

17-18/10/2015

«Διαχείριση Επειγόντων & Ειδικών Περιστατικών σε σχολικές μονάδες» Πρόεδρος τραπεζιού, Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΔΥΚΠΟ)

13/5/2015

Μελέτη και Παρέμβαση στη Δημόσια Υγεία, Εκπαιδευτική και Κοινωνική Πολιτική», Σχολιαστής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Η Κοινωνική πολιτική στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης

15/12/2014

«Επιφανειακό νερό και Δημόσια Υγεία»  Ομιλητής στην ημερίδα «Αειφορική Διαχείριση Νερού- Ο ρόλος της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης», ΑΔΕΠ, Πάτρα

28/8/2013

«Υγειονομικές επιπτώσεις από την απόρριψη βοθρολυμάτων στη Θάλασσα», Κεντρικός Ομιλητής, Προοδευτικός Σύλλογος «Απόλλων»

6/10/2012

«Κρητική Διατροφή και Υγεία», Κεντρικός Ομιλητής, Ενωτική Κίνηση πτυχιούχων φυσικής αγωγής Πάτρας-Σωματείο Καλλιπάτειρα

23/11/2011

«Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία», Κεντρικός Ομιλητής, Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μπεγουλακίου,

16/5/2011

«Ο ρόλος των Δήμων στην προώθηση των ΑΠΕ στις τοπικές κοινωνίες», Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αίθουσα Πολυχώρου Αργύρη

21/4/2010

«Προσωπική Υγιεινή και Καθημερινή Πρακτική», Δήμος Παϊων, Γυμνάσιο και Λύκειο

25/1/2010

«Περιβάλλον και Δημόσια Υγεία», Μορφωτικός Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Πατρών

7/5/2009

Ενημερωτική Ημερίδα Εμπλεκόμενων Φορέων, «Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση χημικής ρύπανσης στους ποταμούς», Καβάλα, Πέμπτη

11/6/2008

«Θαλασσογενείς λοιμώξεις από ιούς και παράσιτα», Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα

1210/7/2007

«Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή)» Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νεολαίας Ηφαίστου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης- Έβρου, Κομοτηνή,

 

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Ολοκληρωμένες  (3)

 1. Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα, Κτηνίατρος, με θέμα: «Επιδημιολογική και μοριακή διερεύνηση του ιού της γρίπης των πτηνών», 2012-2018
 2. Παπαχατζή Ελένη, Ιατρού, με θέμα «Μελέτη της συσχέτισης της παχυσαρκίας της μητέρας πριν την εγκυμοσύνη με περιγεννητικά προβλήματα υγείας και προβλήματα κατά την παιδική τους ηλικία», 2011-2017
 3. Μπίρμπα Αγγελική, Γεωπόνος, Π.Μ.Σ «Βασικές Ιατρικές Επιστήμες» με θέμα «Εναλλακτικές τεχνικές απολύμανσης τροφίμων και εκτίμηση του κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία με τη χρήση μοριακών τεχνικών», 2011-2014

Υπό εκπόνηση (5)

 1. Δημητρακοπούλου Μαρία-Ελένη, MSc. Γεωπόνος, 2019, «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας πλήρους και τεκμηριωμένης ιχνηλασιμότητας και ελέγχου ποιότητας μεταποιημένων τροφίμων και ο ρόλος της στην εκτίμηση επικινδυνότητας για τη Δημόσια Υγεία
 2. Βελισσάρη Ιωάννα, ΤΕ Νοσηλεύτρια, M.Ph, 2019 «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αυτό-εκτίμηση της υγείας (self-rated health) και την αυτό-φαρμακευτική αγωγή (self-medication) σε παιδιά <15 ετών από τους γονείς τους»
 3. Κοτσίρη Ζωή, MSc, 2018, «Ανάπτυξη και δημιουργία βιοαισθητήρα για την ανίχνευση Ηπατίτιδας Α και Ε μέσω καινοτόμων ηλεκτροχημικών και μοριακών μεθόδων»
 4. Μάλφα Χριστίνα, Κοιν. Λειτουργός, M.Ph με θέμα: «Συγκριτική μελέτη των επιπτώσεων του ενεργού τρόπου ζωής στην ποιότητα ζωής ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού Ευρωπαϊκών χωρών», 2017
 5. Κότσαλου Χρυσούλα, Βιολόγος, "Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου Digital-PCR σε τρόφιμα και περιβαλλοντικά δείγματα και σύγκριση με πρότυπες μεθόδους", 2021

Υπό επίβλεψη μέχρι το τελευταίο έτος τους κατά τη θητεία μου στην Αλεξανδρούπολη μέχρι τη μετακίνηση μου στην Πάτρα (3)

 1. Θεόδωρος Παρασίδης. Θέμα: «Επιδημιολογική διερεύνηση της παρουσίας των Αδενοϊών, Εντεροϊών, ιού της Ηπατίτιδας Α και Noro-ιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» που εκπονείται στο Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος, του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2004-2010.
 2. Χρήστος Νικολαϊδης. Θέμα: «Διερεύνηση επιπτώσεων από την εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής και της βιομηχανίας στη δημόσια υγεία» που εκπονείται στο Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος, του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2006-2010
 3. Ιωάννα Αλεξανδροπούλου. Θέμα: «Ανίχνευση και μοριακή επιδημιολογία της Legionella pneumophila». που εκπονείται στο Εργαστήριο Υγιεινής & Προστασίας Περιβάλλοντος, του Ιατρικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2006-2010.