Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Έρευνα

Εργαστήριο Υγιεινής

Νόμος Ίδρυσης Π.Δ. 789/19-8-80 ΦΕΚ ΦΕΚ 194/26-8-80

Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 1ος Όροφος - Πανεπιστημιούπολη (Ρίο) Πάτρα

2610 997889 2610 996101

Προσωπικό