Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΥΓΙΕΙΝΗ Ι

Εξάμηνο Δ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 2 ώρες, Εργαστήριο 2 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 0 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

 

Ύλη

Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Υγείας, της Πρόληψης και της Προαγωγής Υγείας.

Υγιεινή του περιβάλλοντος. Εισαγωγή στην περιβαλλοντολογική τοξικολογία. Υγιεινή του ύδατος. Υγιεινή των τροφίμων. Ρύπανση της ατμόσφαιρας. Κλίμα.

Στοιχεία ιατρικής δημογραφίας (συλλογή δημογραφικών στοιχείων, θνησιμότητα, γεννητικότητα, δομή του πληθυσμού). Εισαγωγή στην Επιδημιολογία (περιγραφική επιδημιολογία, μέτρηση νοσηρότητας, γενική επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων, επιδημιολογικά πρότυπα, αναλυτική επιδημιολογία, τύποι επιδημιολογικών μελετών, μοριακή και γενετική επιδημιολογία).

Διατροφή του ανθρώπου και βασικές αρχές διαιτολογίας. Διατροφή και Υγεία. Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων. Τύποι επιδημιών.  Επιδημιολογία χρονίων νοσημάτων. Ειδική επιδημιολογία καρδιοπαθειών, και νεοπλασιών. Σύγχρονος τρόπος ζωής και υγεία. Μείζονες παράγοντες κινδύνου χρονίων νοσημάτων (κάπνισμα, παχυσαρκία, άλλοι παράγοντες). Επιδημιολογία και πρόληψη ατυχημάτων. Βασικά στοιχεία Ιατρικής της Εργασίας.

Εισαγωγή στα Συστήματα Υγείας και τις Πολιτικές Υγείας. Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες και Δημόσια Υγεία.