Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Εξάμηνο Ζ (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 27 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται ώστε (α) να γνωρίσουν όλο το κύριο νοσολογικό φάσμα της Ψυχιατρι­κής, που εκτείνεται από τις κοινές και ήπιες ψυχικές διαταραχές, οι οποίες αντιμετω­πίζονται κυρίως στην πρωτοβάθμια φροντίδα  υγείας, έως τις σπανιότερες και πλέον σοβαρές ψυχικές διαταραχές, οι οποίες έχουν ανάγκη νοσηλείας σε ψυχιατρικές κλινικές, και (β) να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις κοινές ψυχικές διαταραχές σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, καθώς και να διευρύνουν τις κλινικές τους δεξιότητες και στάσεις απέναντι στους ψυχιατρικούς ασθενείς.

Η διδακτέα ύλη αντιστοιχεί στα γνωστικά αντικείμενα όπως καταγράφονται στο κείμε­νο της Συμφωνίας για την Διαπανεπιστημιακή Εναρμόνιση της Ψυχιατρικής Εκπαί­δευσης στη χώρα μας που εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κολλέγιο Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής.

Σκοπός

 

Ύλη

Γνωστικά Αντικείμενα
Ο κατάλογος των προτεινομένων επιμέρους γνωστικών αντικειμένων κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της Ψυχιατρικής έχει ως εξής:

Ι.  Γενικό μέρος

 1. Αντικείμενο της Ψυχιατρικής: Γενική θεώρηση
 2. Ψυχικές λειτουργίες και διαταραχές τους
 3. Ψυχιατρική εξέταση και ψυχιατρικό ιστορικό
 4. Ψυχιατρική διάγνωση και σύγχρονα ταξινομικά συστήματα
 5. Αναπτυξιακά στάδια και ψυχολογικοί αμυντικοί μηχανισμοί
 6. Ψυχιατρική και βιολογικές επιστήμες
 7. Ψυχιατρική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και άλλες Ανθρωπιστικές επιστήμες

ΙΙ. Ψυχιατρική νοσολογία

 1. Οργανικές ψυχιατρικές διαταραχές
 2. Διαταραχές από τη χρήση ουσιών
 3. Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωσικές διαταραχές
 4. Κατάθλιψη, δυσθυμία, διπολική διαταραχή, κυκλοθυμία
 5. Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, ειδικές φοβίες, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχές οφειλόμενες στο stress και άλλες συναφείς διαταραχές
 6. Ψυχικές διαταραχές σε σωματικές νόσους και διαταραχές σχετιζόμενες με σωματικούς παράγοντες
 7. Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 8. Διαταραχές ύπνου
 9. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες και ψυχοσεξουαλικές διαταραχές
 10. Διαταραχές της προσωπικότητας και διαταραχές των παρορμήσεων
 11. Γενική ψυχοπαθολογία της παιδικής ηλικίας (όρια ψυχικής υγείας, αγχώδεις, συναισθηματικές, ψυχωσικές και άλλες διαταραχές)
 12. Αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας και νοητική υστέρηση
 13. Ψυχιατρικές διαταραχές της εφηβικής ηλικίας

ΙΙΙ. Ψυχιατρική θεραπευτική

 1. Βιολογικές θεραπείες
 2. Ψυχοθεραπείες
 3. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις

ΙV. Ειδικά θέματα

 1. Επείγουσα Ψυχιατρική
 2. Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική
 3. Ψυχογηριατρική
 4. Διαπολιτισμική Ψυχιατρική
 5. Κοινωνική Ψυχιατρική και επιδημιολογία των ψυχικών διαταραχών
 6. Δημόσια υγεία και Ψυχιατρική, σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Ψυχια-τρική στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας, ψυχιατρική πρόληψη)
 7. Στοιχεία Ψυχιατροδικαστικής
 8. Βία και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
 9. Ψυχολογικές δοκιμασίες και παρακλινικές εξετάσεις στην Ψυχιατρική
 10. Ερευνητική τεκμηρίωση στην Ψυχιατρική