Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Εξάμηνο Ζ (Υποχρεωτικό)

Κωδικός MED_722

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 35 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Γνωστικά Αντικείμενα
Ο κατάλογος των προτεινομένων επιμέρους γνωστικών αντικειμένων κατά την διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της Ψυχιατρικής έχει ως εξής:

Ι.  Γενικό μέρος

 1. Αντικείμενο της Ψυχιατρικής: Γενική θεώρηση
 2. Ψυχικές λειτουργίες και διαταραχές τους
 3. Ψυχιατρική εξέταση και ψυχιατρικό ιστορικό
 4. Ψυχιατρική διάγνωση και σύγχρονα ταξινομικά συστήματα
 5. Αναπτυξιακά στάδια και ψυχολογικοί αμυντικοί μηχανισμοί
 6. Ψυχιατρική και βιολογικές επιστήμες
 7. Ψυχιατρική, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία και άλλες Ανθρωπιστικές επιστήμες

ΙΙ. Ψυχιατρική νοσολογία

 1. Οργανικές ψυχιατρικές διαταραχές
 2. Διαταραχές από τη χρήση ουσιών
 3. Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωσικές διαταραχές
 4. Κατάθλιψη, δυσθυμία, διπολική διαταραχή, κυκλοθυμία
 5. Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία, ειδικές φοβίες, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχές οφειλόμενες στο stress και άλλες συναφείς διαταραχές
 6. Ψυχικές διαταραχές σε σωματικές νόσους και διαταραχές σχετιζόμενες με σωματικούς παράγοντες
 7. Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 8. Διαταραχές ύπνου
 9. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες και ψυχοσεξουαλικές διαταραχές
 10. Διαταραχές της προσωπικότητας και διαταραχές των παρορμήσεων
 11. Γενική ψυχοπαθολογία της παιδικής ηλικίας (όρια ψυχικής υγείας, αγχώδεις, συναισθηματικές, ψυχωσικές και άλλες διαταραχές)
 12. Αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας και νοητική υστέρηση
 13. Ψυχιατρικές διαταραχές της εφηβικής ηλικίας

ΙΙΙ. Ψυχιατρική θεραπευτική

 1. Βιολογικές θεραπείες
 2. Ψυχοθεραπείες
 3. Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις

ΙV. Ειδικά θέματα

 1. Επείγουσα Ψυχιατρική
 2. Διασυνδετική-Συμβουλευτική Ψυχιατρική
 3. Ψυχογηριατρική
 4. Διαπολιτισμική Ψυχιατρική
 5. Κοινωνική Ψυχιατρική και επιδημιολογία των ψυχικών διαταραχών
 6. Δημόσια υγεία και Ψυχιατρική, σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Ψυχια-τρική στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα ψυχικής υγείας, ψυχιατρική πρόληψη)
 7. Στοιχεία Ψυχιατροδικαστικής
 8. Βία και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
 9. Ψυχολογικές δοκιμασίες και παρακλινικές εξετάσεις στην Ψυχιατρική
 10. Ερευνητική τεκμηρίωση στην Ψυχιατρική

Σκοπός

To μάθημα παρέχει γνώση και κατανόηση θεμάτων του κύριου νοσολογικού φάσματος της Ψυχιατρι­κής που εκτείνεται από τις κοινές και ήπιες ψυχικές διαταραχέςοι οποίες αντιμετω­πίζονται κυρίως στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έως τις σπανιότερες και πλέον σοβαρές ψυχικές διαταραχές, οι οποίες έχουν ανάγκη νοσηλείας σε ψυχιατρικές κλινικές. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η εξοικείωση του φοιτητή με τη διάγνωση, φαρμακοθεραπεία και ψυχοθεραπεία των νευρογνωστικών διαταραχών, των διαταραχών που συνδέονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, της σχιζοφρένειας και των συναφών διαταραχών, των συναισθηματικών διαταραχών, των αγχωδών και των συναφών διαταραχών, των ψυχοσωματικών διαταραχών, των διαταραχών της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς, των συνδρόμων που συνδέονται με διαταραχές των φυσιολογικών λειτουργιών, καθώς και των επιπλοκών των ψυχικών διαταραχών. 
Δίδεται έμφαση στην αξιοποίηση της γνώσης και της κατανόησης των ανωτέρω θεμάτων στην αντιμετώπιση των κοινών ψυχικών διαταραχών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, καθώς και απόκτηση των αναγκαίων κλινικών δεξιοτήτων και στάσεων για την αποτελεσματική προσέγγιση των ασθενών με ψυχική νόσο και των οικείων/φροντιστών τους καθώς και την υπέρβαση του στίγματος της ψυχικής νόσου. Ανάπτυξη δεξιοτήτων απόκτησης γνώσεων αναγκαίων για περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Ύλη

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. ΤΙΤΛΟΣ: Σύγχρονη Ψυχιατρική ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ. Παπαδημητρίου, Ι. Λιάππας, Λ. Λύκουρας ISBN : 978-9604-521-623 ΕΚΔΟΣΗ : 2012 ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΥ: 22771928 Εκδόσεις: ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.

2. ΤΙΤΛΟΣ : ΣύγγραμμαΨυχιατρικήςΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Κ. Σολδάτος, Λ. Λύκουρας ISBN : 978-9604-520-084 ΕΚΔΟΣΗ : 2006 ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΥ: 12950003 Εκδόσεις: ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ.Ε.Π.Ε

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

General hospital psychiatry

Schizophrenia bulletin

American journal of psychiatry

Affective disorders

Alzheimer’s and dementia

Psychosomatic medicine