Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προσωπικό - Γουρζής Φ.

Γουρζής Φίλιππος, Καθηγητής

Γουρζής Φίλιππος

Τομέας: Παθολογικός ΙΙ

Κλινική/Εργαστήριο: Κλινική Ψυχιατρικής

Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Ερευνητικοί Τομείς Ενδιαφέροντος: Schizophrenia,Depression,Neuropsychiatric disorders,Psychopharmacology,Dementia,Prodromal Schizophrenia,TardiveDystonia

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝΠ ΡΙΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟ

00302610990559 00302610994534 pgourzis@upatras.gr

Ανάκτηση Βιογραφικού Σημειώματος

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

1976-1982: Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
1984-1988: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1988-1989: Υπηρεσία Υπαίθρου
1989-1990: Ειδικευόμενος, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
1990-1993: Ειδικευόμενος, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
1994-2000: Άσκηση ιδιωτικής ιατρικής
2000-2008: Λέκτορας, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
2008-2010: Επίκουρος Καθηγητής, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
2010-2014: Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών

2014- Καθηγητής, Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
1994:  Τίτλος Ειδικότητας Ψυχιατρικής
1999:  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
2009-Σήμερα: Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών 

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΠΜΣ Κλινικές-Κλινικοεργαστηριακές Ειδικότητες.
Υπεύθυνος για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων της Ψυχιατρικής Κλινικής στο οποίο και συμμετέχει. Συμμετοχή ως προσκεκλημένος ομιλητής στα εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων Κλινικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Μαιευτική-Γυναικολογική).
 
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 
1. S Beratis, P Gourzis, J Gabriel. Anniversary reaction as seasonal mood disorders. Psychopathology, 27:14-18, 1994
2. S Beratis, P Gourzis, J Gabriel. Psychological factors in the development of mood disorders with a seasonal pattern. Psychopathology, 29:331-339, 1996
3. S Beratis, A Katrivanou, P Gourzis. Factors affecting smoking in schizophrenia. Comprehensive Psychiatry, 42:393-402, 2001
4. S Torres, E Leroy, X Hu, A Katrivanou, P Gourzis, A Papachadjopoulou, A Athanasiadou, S Beratis, D Collier, M Polymeropoulos. Mutation screening of the Wolfram syndrome gene in psychiatric patients. Molecular Psychiatry, 6:39-43, 2001
5. P Gourzis, A Katrivanou, S Beratis. Symptomatology of the initial prodromal phase in the schizophrenia subtypes. Schizophrenia Bulletin, 28:415-429, 2002
6. P Gourzis, P Polychronopoulos, S Papapetropoulos, K Assimakopoulos, AA Argyriou, S Beratis. Quetiapine in the treatment of focal tardive dystonia induced by other atypical antipsychotics: a report of 2 cases. Clinical Neuropharmacology, 28(4):195-196, 2005
7. S Beratis, A Katrivanou, S Georgiou, A Monastirli, E Pasmatzi, P Gourzis, D Tsambaos. Major depression and risk of depressive symptomatology associated with short-term and low-dose interferon-a treatment. Journal Psychosomatic Research, 58(1):15-18, 2005
8. P Polychronopoulos, AA Argyriou, V Sirrou, V Huliara, M Aplada, P Gourzis, A Economou, E Terzis, E Chroni. Lunar phases and seizure occurrence: just an ancient legend? Neurology, 66(3):1442-1443, 2006
9. P Polychronopoulos, AA Argyriou, V Huliara, V Sirrou, P Gourzis, E Chroni. Factors associated with poor compliance of patients with epilepsy driving restriction. Neurology, 67(5):869-871, 2006
10. Papapetropoulos S, Argyriou AA, Polychronopoulos P, Spyridonidis T, Gourzis P, Chroni E. Frontotemporal and striatal SPECT abnormalities in myoclonus-dystonia: phenotypic and pathogenetic considerations. Neurodegener Disorders, 5(6):355-358, 2008
11. Stathopoulou A, Christopoulos P, Soubasi E, Gourzis P. Personality characteristics and disorders in multiple sclerosis patients: Assessment and treatment. International Review Psychiatry, 22(1):43-54, 2010
12. Moukas G, Gourzis P, Beratis IN, Beratis S. Sex differences in prepsychotic “prodromal” symptomatology and its association with positive and negative syndrome scale active phase psychopathology in male and female patients. Comprehensive Psychiatry, 51(5):546-551, 2010
13. Alexopoulos P, Ebert A, Richter-Schmidinger T, Schöll E, Natale B, Aguilar, CA, Gourzis P, Kurnhuber J. Validation of the german revised addenbrooke’s cognitive examination for detecting mild cognitive impairment, mild dementia in Alzheimer’s disease and frontotemporal lobar degeneration. Dem & Ger Cogn Dis, 29(5):448-456, 2010
14. Moukas G, Stathopoulou A, Gourzis P, Beratis IN, Beratis S. Relationship of “prodromal” symptoms with severity and type of psychopathlogy in the active phase of schizophrenia. Compr Psychiatry, 51(1):1-7, 2010
15. Skokou M, Katrivanou A, Andriopoulos I, Gourzis P. Active and prodromal phase symptomatology of young-onset and late-onset paranoid schizophrenia. Revi Psych y Sal Mental, 5(3):150-159, 2012

Επιλεγμένες Ομιλίες

1. Αρχική πρόδρομη φάση σχιζοφρένειας.  16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κύπρος, 5-9.5.2000
2. Μοντέλα επανεμφάνισης και αντιμετώπισης των υποτροπών. 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 26-27.2.2005
3. Φάσμα ιδεοψυχαναγκαστικών διαταραχών. 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 3-4.2.2007
4. Βιολογικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με τη βία. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιοψυχιατρικής, Αθήνα, 8-10.6.2007
5. The prodromal symptoms of psychosis: a Hellenic study. 1o Επιστημονικό Συνέδριο, Ιωάννινα, 21-24.6.2007
6. Πρόδρομα σημεία και συμπτώματα. Επιστημονική Ημερίδα, Βυτίνα, 22.3.2008
7. Πρόδρομη φάση ψύχωσης. 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κρήτη, 14-18.5.2008
8. Θεραπευτική αντιμετώπιση όψιμης δυστονίας. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Αθήνα, 5-8.5.2011
9. Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία. 10ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, Ναύπλιο, 19-21.10.2012
10. Θεραπεία όψιμων κινητικών παρενεργειών. 3ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής  Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη, Θεσσαλονίκη, 28-30.3.2013

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Μαρία Σκώκου: Συμπτωματολογία πρόδρομης και ενεργού φάσης σχιζοφρένειας, πρώιμης και όψιμης έναρξης. 2012 (Περατωθείσα)
Επιβλέπων σε 6 Διδακτορικές Διατριβές

Άλλες Δραστηριότητες

Μέλος Επιστημονικών Εταιριών
• Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Ελληνικής Νευροψυχιατρικής Εταιρείας
• Μέλος Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
• Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας
 
Διοργάνωση Συνεδρίων
• 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 29-31.5.2009, Ναύπλιο
• 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 4-6.6.2010, Κυλλήνη Ηλείας
• 1ο Επιστημονικό Συνέδριο «Η ψυχιατρική στην κοινότητα»,11-12.12.2010 Πάτρα
• 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 2-5.6.2011, Κυλλήνη Ηλείας
• 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 1-4.6.2012, Κυλλήνη Ηλείας