Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστημίου Πατρών
>Πανεπιστημίου Πατρών
HQA
Προπτυχιακά Μαθήματα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ)

Εξάμηνο Θ & Ι (Υποχρεωτικό)

Ώρες Διδασκαλίας Διδασκαλία 0 ώρες, Εργαστήριο 0 ώρες, Φροντιστήριο 0 ώρες, Κλινική 35 ώρες (την εβδομάδα)

Δ.Ε.Π.

Γενική Περιγραφή

Οι δεξιότητες αντιστοιχούν στο κείμε­νο της Συμφωνίας για την Διαπανεπιστημιακή Εναρμόνιση της Ψυχιατρικής Εκπαί­δευσης στη χώρα μας όπως εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κολλέγιο Ακαδημαϊκής Ψυχιατρικής.

Σκοπός

 

Ύλη

Ι.  Δεξιότητες προς απόκτηση κατά την κλινική άσκηση που αφορούν:
 
 1. Στη σχέση ιατρού-ασθενούς
 2. Στη συλλογή πληροφοριών
 3. Στην αξιολόγηση των πληροφοριών
 4. Στην παροχή πληροφοριών
 5. Στη θεραπευτική διαδικασία
 6. Στη μαθησιακή διαδικασία
 7. Στην ομαδική συνεργασία
 8. Στην καταγραφή πληροφοριών
 
ΙΙ. Στάσεις και τοποθετήσεις προς απόκτηση κατά την κλινική άσκηση που αφορούν:
 1. Στην γενική ιατρική πρακτική
 2. Στη σχέση ιατρού-ασθενούς και των συγγενών του
 3. Στην Ψυχιατρική ως ιατρική ειδικότητα